Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Novi akcijski plan EU-a u vezi s direktivama o prirodi pruža regijama podršku u zaštiti biološke raznolikosti i poticanju društveno-gospodarskog rasta  

U uskoj suradnji s europskom skupštinom lokalnih i regionalnih čelnika, Europska je komisija danas usvojila akcijski plan za poboljšanje provedbe Direktive o pticama i Direktive o staništima EU – poznatih i pod imenom direktive o zaštiti prirode. Cilj Plana je regijama pomoći „u zaštiti biološke raznolikosti i iskorištavanju ekonomskih prednosti zaštite prirode“. Lokalne i regionalne vlasti pozdravile su tu međuinstitucijsku suradnju, za koju se nadaju da će postati referentna vrijednost za druga područja politike u kojima gradovi i regije imaju široke ovlasti, kao što je slučaj sa zakonodavstvom EU-a o okolišu.

„Lokalne i regionalne vlasti nalaze se na prvoj liniji u očuvanju prirode i zaštiti biološke raznolikosti, zbog čega je Odbor aktivno surađivao s projektnim timom povjerenika EU-a na razvoju ovog akcijskog plana. To je korak u pravom smjeru te ćemo kao politička skupština EU-a koja predstavlja gradove i regije poticati uvođenje Plana te ćemo aktivno surađivati s lokalnim i regionalnim tijelima u okviru napora za postizanje ciljeva u pogledu biološke raznolikosti za 2020.“, rekao je Karl-Heinz Lambertz, prvi potpredsjednik Europskog odbora regija (OR).

Akcijski plan izravno uključuje OR u četiri od petnaest predviđenih mjera:

Mjera 1. : Razvoj postupaka izdavanja odobrenja i dozvola, zaštita vrsta i smjernice kao i integriranje usluga ekosustava u donošenje odluka.

Mjera 6. : Okupljanje biogeografskih regija kako bi se riješili zajednički izazovi.

Mjera 13. : Potpora razmjeni znanja i suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima putem zajedničke platforme – u skladu s već postojećom Tehničkom platformom OR-a i EK-a za suradnju na području okoliša.

Mjera 14. : Potpora prepoznavanju dobrog upravljanja područjima mreže Natura 2000 i podizanje razine osviještenosti o direktivama o prirodi na relevantnim forumima, korištenjem novim tehnologijama i aktivnostima informiranja te jačanje poveznica između prirodne i kulturne baštine, posebno u kontekstu 2018. kao Europske godine kulturne baštine.

Nedavno objavljen akcijski plan sadrži četiri prioriteta i sveukupno 15 konkretnih mjera koje treba provesti do 2019. godine.

Karmenu Vella , povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, rekao je: „U akcijskom planu utvrđuje se ambiciozne mjere za bolju provedbu direktiva o zaštiti prirode. Najbolji način zaštite budućih generacija uključivanje je mladih. Upravo to čine naše nove Europske snage solidarnosti. Lokalne i regionalne vlade država članica mogu predvoditi provedbu ovih i drugih politika potrebnih za zaštitu naše prirodne baštine.“

Direktive o zaštiti prirode kamen su temeljac europskog zakonodavstva o očuvanju prirode, štiteći oko 2000 najosjetljivijih europskih vrsta i staništa. Direktive su uspostavile Naturu 2000, najveću koordiniranu mrežu zaštićenih područja na svijetu. Ona pokriva 24 % površine kopna i mora EU-a, te sama doprinosi BDP-u EU-a u iznosu od 1,7 % do 2,5 %. Trošak provedbe Nature 2000 procijenjen je na 5,8 milijardi eura godišnje, dok je njena godišnja dobit procijenjena na 200-300 milijardi eura.

Direktive su tijekom dvije godine bile na provjeri prikladnosti kako bi se ocijenila njihova djelotvornost, učinkovitost, dosljednost, relevantnost i dodana vrijednost. Europska je komisija pozitivno odgovorila na poziv OR-a da radi na akcijskom planu umjesto da mijenja zakonodavstvo (mišljenje izvjestitelja Robyja Biwera (LU/PES), člana Općinskog vijeća Bettembourga, iz prosinca 2015.). OR trenutačno doprinosi Pregledu aktivnosti u području okoliša (EIR) u vezi s drugim direktivama mišljenjem koje izrađuje Andrew Cooper (UK/EA), član Okružnog vijeća Kirkleesa, i koje bi trebalo biti usvojeno u listopadu 2017.

Za daljnje informacije

Priopćenje za medije Europske komisije: Novi akcijski plan za pomoć regijama u zaštiti biološke raznolikosti i iskorištavanju ekonomskih prednosti zaštite prirode

Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo

Konferencija: „Akcijski plan EU-a za prirodu, ljude i gospodarstvo“ – Europski odbor regija, Bruxelles, 6. lipnja 2017.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :