Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Ako se u politikama EU-a zanemare udaljena područja, bit će ugrožena socijalna i ekonomska kohezija  

Otoci, ruralna područja i prekogranične i planinske regije trebaju prilagođene mjere kako bi se očuvala njihova privlačnost i riješio problem nejednakosti te na taj način stvorila protuteža njihovim geografskim poteškoćama, tvrdi Europski odbor regija (OR) u mišljenju koje je sastavila predsjednica Skupštine Korzike.

Veliku većinu europske kopnene mase čine regije s trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti, otoci, prekogranične i planinske regije, ruralna područja i regije u industrijskoj tranziciji. Na primjer, planinska područja prekrivaju 29 % površine EU-a, dok na otocima živi više od 20,5 milijuna stanovnika (4,6 % stanovništva EU-a). Zbog svoje specifičnosti svako od tih područja posebno je osjetljivo i izloženo sve većim socijalnim i gospodarskim razlikama, čemu bi Europska unija trebala posvetiti posebnu pozornost, kako je navedeno u njezinim osnivačkim ugovorima.

Predsjednik Europskog odbora regija Vasco Alves Cordeiro poručio je: „Osmo izvješće o koheziji pokazalo je da razlike u Europi rastu i naročito pogađaju područja s trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama.Kohezijska politika ima ključnu ulogu u promicanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europi, pri čemu nijedno područje ne smije biti zapostavljeno.Sve politike EU-a koje imaju teritorijalnu dimenziju moraju biti osmišljene u skladu s načelom ƒ‚nenanošenja štete’”.

Izvjestiteljica za mišljenje usvojeno na plenarnoj sjednici 1. prosinca Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA), predsjednica Skupštine Korzike, izjavila je: „Ako Europska unije ne uzima u obzir u dovoljnoj mjeri poteškoće područja kao što su otoci, planine i ruralna područja, ne poštuje svoj osnivački ugovor.Zbog geografskih uvjeta u tim područjima dolazi to dodatnih troškova za usluge kao što su prijevoz, energija i digitalna povezivost, što treba uzeti u obzir kako se ne bi povećale međuregionalne razlike.Odbor stoga poziva na to da se potrebe tih regija uključe u razvoj raznih politika EU-a koje imaju teritorijalnu dimenziju, a ne samo u kohezijsku politiku.”

Younous Omarjee, predsjednik Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta, tijekom rasprave je izjavio: „Članak 174. Ugovora o EU-u odnosi se na sam cilj kohezijske politike, a to je primjena načela solidarnosti kojim se želi postići jednakost među svim europskim područjima.Treba učiniti još mnogo toga. Moraju se nastaviti promicati i potvrđivati načelâ iz članka 174., kao što to čini Europski odbor regija, kako bi se došlo do novih ideja za budućnost kohezijske politike.”

OR je istaknuo da napori koje Europska unija trenutno ulaže u promicanje kohezije u Europi, primjerice Teritorijalni program do 2030. i nova dugoročna vizija za ruralna područja, možda neće biti dovoljni. Sve veći jaz između ruralnih i urbanih područja, kao i slabljenje industrijskih područja, također su posebno zabrinjavajući, navodi se u mišljenju, jer doprinose političkoj polarizaciji, u građanima pobuđuju osjećaj da im se uskraćuju demokratska prava i pogoršavaju nedostatak povjerenja u nacionalne institucije i institucije EU-a.

Lokalni čelnici i čelnice stoga pozivaju institucije EU-a da procjene teritorijalnog učinka koriste kao ključan element postupka donošenja politika EU-a, naročito kad su posrijedi politike u području prometa, energije, jedinstvenog tržišta i tržišnog natjecanja, kao i provedba nacionalnih planova za oporavak i otpornost donesenih u svrhu ubrzavanja oporavka nakon pandemije COVID-a 19. OR smatra da bi se takvim pristupom uspješnije rješavao problem nejednakosti i promicala ekonomska kohezija u Europi, uz uvažavanje načela „nenanošenja štete koheziji”, koje je Europska komisija nedavno predložila.

OR ujedno potiče države članice da na regionalnoj ili lokalnoj razini uspostave jedinstvene kontaktne točke za kohezijske fondove EU-a kako bi se u područjima sa geografskim i demografskim poteškoćama, kojima često nedostaje radne snage u javnom i privatnom sektoru, olakšalo razumijevanje tih fondova i pristup njihovim sredstvima.

Kontekst

Dan prije usvajanja na plenarnom zasjedanju OR-a 30. studenog izvjestiteljica Marie-Antoinette Maupertuis predstavila je svoje mišljenje članovima i članicama Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta. Videosnimka tog sastanka dostupna je ovdje.

U skladu s člankom 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kako bi se smanjile „razlike u stupnju razvijenosti među različitim regijama”, EU bi trebao posvetiti posebnu pozornost „ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otoci, pogranične i planinske regije”.

Europska komisija u veljači je objavila Osmo izvješće o koheziji, u kojemu se opisuju i pozitivni i negativni trendovi u regijama, gradovima i ruralnim područjima EU-a: slabije razvijene regije smanjuju zaostatak, ali brojne tranzicijske regije zapele su u zamci razvoja. Iz Izvješća se vidi da je došlo do povećanja razlika, prvenstveno unutar država članica, što nerazmjerno pogađa područja sa strukturnim geografskim poteškoćama. OR je u listopadu donio svoje stajalište o Osmom izvješću o koheziji.

Zajedno s vodećim europskim udrugama gradova i regija, OR je suosnivač Saveza za koheziju (#CohesionAlliance) čija je misija isticati koheziju kao temeljnu vrijednost Europske unije i glavni cilj svih njezinih politika i ulaganja. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Kontakt:

Monica Tiberi – glasnogovornica predsjednika

Tel.: +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023