Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Socijalni i okolišni kriteriji moraju biti okosnica Fonda za pravednu tranziciju  

U ovom intervjuu, Vojko Obersnel (HR/PES), gradonačelnik Rijeke i izvjestitelj za mišljenje o Fondu za pravednu tranziciju (JTF), odgovara na pet pitanja o inicijativi EU-a namijenjenoj pružanju potpore regijama najpogođenijima prijelazom na niskougljično gospodarstvo. U kontekstu COVID-a 19 predloženi proračun Fonda za pravednu tranziciju povećao se sa 7,5 na 40 milijardi eura. Europski odbor regija usvojio je mišljenje o Fondu za pravednu tranziciju na plenarnom zasjedanju održanom u srpnju 2020., naglašavajući da pozdravlja potporu EU-a socijalno pravednoj i održivoj zelenoj tranziciji.

Fond za pravednu tranziciju jedan je od triju stupova mehanizma za pravednu tranziciju , zajedno s prijelaznim programom u okviru fonda InvestEU i instrumentom zajma za javni sektor koji se jamči proračunom EU-a. Cilj je da se u prijelazu na klimatsku neutralnost pomogne regijama koje u velikoj mjeri ovise o fosilnim gorivima (ugljenu, tresetu, naftnom škriljevcu itd.) ili industrijskim procesima s velikim emisijama stakleničkih plinova.  

Koje su najvažnije poruke vašeg mišljenja?

Prema usvojenom mišljenju OR-a, socijalni i ekološki kriteriji čine okosnicu Fonda za pravednu tranziciju. Fond će biti vrlo usko povezan s ciljevima europskog zelenog plana i osigurat će da regije koje se njime koriste jasno pokazuju predanost ostvarenju Pariškog sporazuma, cilja EU-a da postigne klimatsku neutralnost do 2050. i srednjoročnih ciljeva za 2030. U OR-ovu mišljenju pozdravlja se povećanje proračuna Fonda za pravednu tranziciju i tvrdi da bi se dodatni doprinosi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda+ (ESF+) trebali davati na dobrovoljnoj osnovi jer će se na taj način lokalnim i regionalnim vlastima omogućiti fleksibilnost potrebna za financiranje programa tržišta rada putem fonda ESF+ i projekata koji uz pomoć Fonda za pravednu tranziciju pridonose prijelazu na zeleno gospodarstvo.

Kako vaše mišljenje može utjecati na zakonodavne pregovore između suzakonodavaca?

Još dok sam pripremao nacrt mišljenja organizirao sam niz sastanaka sa zastupnicima u Europskom parlamentu koji se bave tom temom, a imao sam priliku ideje iz svojeg nacrta mišljenja predstaviti i Odboru za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta i tako već u ranoj fazi postupka iznijeti važne aspekte iz lokalne i regionalne perspektive. Od 19 preporuka koje sam iznio u svojem nacrtu mišljenja, 11 ih je podneseno u obliku amandmana u Europskom parlamentu. Europski odbor regija na taj način je uspješno utjecao na Europski parlament u mnogim važnim aspektima. Uz to, uspostavili smo neformalne kontakte s predstavnicima njemačkog predsjedništva EU-a i zadovoljni smo što je nekoliko naših preporuka uključeno u tekst Vijeća.

Koja je uloga novog fonda u zelenom planu i postupku oporavka nakon pandemije COVID-a 19? Kako će novi fond pomoći najpogođenijim regijama?

Tijekom pandemije COVID-a 19 Europska unija i cijeli svijet s pravom su se usredotočili na spašavanje života, zaštitu radnih mjesta i gospodarski oporavak. Ipak, zadovoljan sam što Europska komisija nije iz vida izgubila važnu borbu protiv klimatskih promjena već je, dapače, znatno povećala proračun Fonda za pravednu tranziciju s prvotnih 7,5 milijardi eura na 40 milijardi eura. Taj revidirani proračun Fonda za pravednu tranziciju omogućit će pogođenim regijama da napreduju na putu prema zelenoj, održivoj i socijalno pravednoj tranziciji i provedu ciljeve europskog zelenog plana. Programima kohezijske politike, a posebno novim programom REACT-EU, pružit će se podrška regijama pogođenima krizom. Potpora Europe potrebna je ne samo za prijelaz na zeleno gospodarstvo već i za gospodarski oporavak nakon krize.

Kako se može povećati uloga lokalnih i regionalnih vlasti u procesu tranzicije? Što mogu učiniti institucije (na razini EU-a, nacionalnoj i regionalnoj razini) da stvarne potrebe regija u tranziciji povežu s političkim prioritetima Fonda za pravednu tranziciju?

Lokalne i regionalne vlasti imaju ključnu ulogu u provedbi zelenog plana, ali za uspješnu provedbu ekoloških projekata potrebno je više od samog proračuna. Prvo i osnovno, građani trebaju prihvatiti činjenicu i pridružiti se borbi protiv klimatskih promjena i prijelazu na zeleno gospodarstvo. Moja zadaća kao gradonačelnika je poslušati građane i osigurati njihovo sudjelovanje u svakom projektu koji se provodi, bez obzira na to donose li se zakoni na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. To vrijedi i za Fond za pravednu tranziciju koji za rudare u rudnicima ugljena može biti uspješan samo ako se provodi na socijalno pravedan način. Stoga u svom mišljenju naglasak stavljam na njegove socijalne aspekte. Nama su za uspješnu provedbu Fonda potrebni građani, a građanima smo potrebni mi za uspostavu odgovarajućeg okvira u kojem nitko ne bi bio zapostavljen.

Što mislite o kriterijima za pristup Fondu za pravednu tranziciju? Odgovaraju li različitim scenarijima u raznim regijama EU-a?

Svaka regija ima svoje specifičnosti o kojima treba voditi računa, a na svojem putu prema klimatskoj neutralnosti mnoge od njih kreću s različitih polaznih točaka. Međutim, treba utvrditi pravila koja se mogu primijeniti na sve pogođene regije. Mogućnosti financiranja predložene u okviru Fonda za pravednu tranziciju nisu nikakva novost, većina aktivnosti mogla bi se financirati i iz drugih programa kohezijske politike, ali okosnica Fonda za pravednu tranziciju doprinosi europskom zelenom planu na dosad neviđen način. Europski odbor regija u svoje je mišljenje uključio i odlomak o aktivnostima koje će se financirati, čime je lokalnim i regionalnim vlastima osigurao fleksibilnost u prilagođavanju predloženih programa posebnim potrebama i posebnostima svojih regija.

Kontakt za medije:

CarmenSchmidle

Tel.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023