Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Socijalna Europa i demografske promjene, važni prioriteti SEDEC-a za 2020.  

Povjerenstvo SEDEC Europskog odbora regija svoje je novo mandatno razdoblje započelo raspravom o inicijativama Europske komisije namijenjenima jačanju socijalne dimenzije Europske unije. Na sastanku održanom 24. veljače članovi su također usvojili mišljenje kojim se poziva na suočavanje s demografskim izazovima na svim razinama vlasti i u svim politikama EU-a. Te dvije teme među glavnim su prioritetima SEDEC-ovog programa rada za 2020.

Europska komisija objavila je u siječnju komunikaciju „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju” , kojom se utvrđuje opći okvir za buduće zakonodavne inicijative u području socijalne politike, na primjer inicijative povezane s poštenim minimalnim plaćama, europskim sustavom reosiguranja za nezaposlene i obnovljenom Garancijom za mlade. Joost Korte , glavni direktor za zapošljavanje i socijalna pitanja u Europskoj komisiji, naglasio je da je potrebno odgovoriti na okolnosti koje se naglo mijenjaju uslijed klimatskih promjena i digitalizacije, kao i na demografske promjene (depopulacija) i učinke globalizacije. Osvrnuo se i na pitanje statusa radnika koji rade putem platformi.

Anne Karjalainen (FI/PES), članica gradskog vijeća grada Kerave, koja je nedavno izabrana za predsjednicu SEDEC-a na početku novog petogodišnjeg mandatnog razdoblja OR-a, rekla je: „Provedba europskog stupa socijalnih prava podrazumijeva da treba osigurati dostojan životni standard za sve, povećati broj zaposlenih i ponuditi kvalitetna radna mjesta i poduzimati odgovarajuće mjere za smanjenje siromaštva, zaštitu mladih i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve. Regije i gradovi slažu se s tim ciljevima uz naglasak na to da je potrebno bolje praćenje na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se osmislile djelotvorne politike.“

Tijekom ove godine Europska komisija objavit će novo izvješće o učincima demografskih promjena i zelenu knjigu o starenju. Mišljenjem OR-a „Demografske promjene: prijedlozi za mjerenje i uklanjanje njihovih negativnih posljedica u europskim regijama“ upozorava se na to da starenje stanovništva, niska stopa nataliteta i sve izraženiji problem nejednake raspodjele stanovništva u Europi iziskuju dosljedan politički odgovor na svim razinama upravljanja i u okviru svih politika EU-a . Preporuke koje je sastavio izvjestitelj János Ádám Karácsony (HU/EPP), predstavnik Seoskog vijeća Tahitótfalua, usvojit će se na sljedećem plenarnom zasjedanju OR-a 25. – 26. ožujka.

Nadalje, povjerenstvo SEDEC priprema mišljenja o pregledu inovacijske uspješnosti regija , koji pruža komparativnu ocjenu rezultata u području istraživanja i inovacija u cijelom EU-u, te o nedavno objavljenoj Bijeloj knjizi o umjetnoj inteligenciji Europske komisije . Za ta su mišljenja izvjestitelji, redom, Mikel Irujo (ES/EA), načelnik Glavne uprave za vanjsko djelovanje Autonomne zajednice Navarre, i Guido Rink (NL/PES), član Općinskog vijeća općine Emmen.

SEDEC je OR-ovo Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu. Riječ je o jednom od šest OR-ovih tematskih povjerenstava.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Share: