Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Rezultati istraživanja OR-a i OECD-a: Ključni doprinos regija i gradova održivom razvoju  

Europski odbor regija (OR) i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) proveli su među lokalnim i regionalnim vlastima i dionicima internetsko istraživanje o njihovu doprinosu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Rezultati su predstavljeni danas tijekom konferencije „Regije i gradovi ostvaruju ciljeve održivog razvoja“ .

Najvažniji rezultati istraživanja jesu:

Ukupno 59 % ispitanika upoznato je s ciljevima održivog razvoja i trenutačno radi na njihovoj provedbi. Među ispitanicima koji predstavljaju regije ili velike odnosno srednje gradove (s više od 50 000 stanovnika) taj se udio povećava na približno 80 % ili više, dok u slučaju malih općina iznosi 37 %.

Ukupno 58 % ispitanika koji trenutačno rade na provedbi ciljeva održivog razvoja ujedno je utvrdilo pokazatelje za mjerenje napretka u ostvarivanju ciljeva, pri čemu se lokalni pokazatelji mnogo češće koriste od pokazatelja EU-a ili UN-a.

Najčešći su izazovi u provedbi ciljeva održivog razvoja – koje je istaknula polovina ispitanika – „nedostatak osviještenosti, potpore, kapaciteta ili osposobljenog osoblja“ i „poteškoće u davanju prednosti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u odnosu na druge programe“.

Više od 90 % ispitanika smatra da bi EU trebao donijeti sveobuhvatnu dugoročnu strategiju za uključivanje ciljeva održivog razvoja u sve politike i osigurati učinkovitu koordinaciju među svim područjima politika.

Najvažniji rezultati istraživanja ukratko se iznose u obavijesti o rezultatima , a potpuni su podaci dostupni u prilogu .

Istraživanje „Ključni doprinos regija i gradova održivom razvoju” provedeno je u razdoblju od 13. prosinca 2018. do 1. ožujka 2019. i u njemu je sudjelovalo 400 ispitanika. Rezultati će se uključiti u tekući rad OR-a i OECD-a u vezi s ciljevima održivog razvoja, među ostalim u mišljenje OR-a „Ciljevi održivog razvoja: osnova za dugoročnu strategiju EU-a za održivu Europu do 2030.“ i u završno izvješće programa OECD-a „Teritorijalni pristup ciljevima održivog razvoja: uloga gradova i regija kako nitko ne bi bio zapostavljen“ .

Share: