Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije i gradovi traže više sredstava za borbu protiv nezaposlenosti mladih u Europi  

OR naglašava da je jačanje Garancije za mlade od presudne važnosti
u kontekstu krize izazvane COVID-om 19

Lokalne i regionalne vlasti pozivaju europske i nacionalne institucije da u okviru oporavka zaštite prava mladih Europljana na rad, pravednu naknadu i pristup socijalnoj zaštiti. Pandemija je uzrokovala nagli porast nezaposlenosti mladih posvuda u Europskoj uniji. Stoga regije i gradovi traže da se mjere za zapošljavanje mladih uključe u nacionalne planove oporavka. To su neke od glavnih poruka iz mišljenja koje je sastavila Romy Karier (LU/EPP) i o kojem se raspravljalo na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija.

Na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija raspravljalo se o mišljenju Romy Karier   (LU/EPP), članice Općinskog vijeća Općine Clervauxa, koje se bavi jačanjem Garancije za mlade , inicijative EU-a za borbu protiv nezaposlenosti među građanima i građankama mlađima od 30 godina. Lokalne i regionalne vlasti pozdravljaju jačanje tog instrumenta uspostavljenog prije sedam godina. Međutim, izrazili su žaljenje zbog toga što unatoč teškom stanju nastalom uslijed COVID-a 19 u programskom razdoblju 2021. – 2027. sredstva dodijeljena Garanciji za mlade nisu znatno povećana.

Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da je u prosincu 2020. stopa nezaposlenosti mladih u EU-u iznosila 17,8 % (3,138 milijuna osoba mlađih od 25 godina), što je povećanje u odnosu na 14,8 % u prosincu 2019., dok se udio osoba mlađih od 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) povećao s 12,5 % u 2019. na 13,5 % u trećem tromjesečju 2020., a prije ljeta zabilježen je vrhunac od gotovo 15 %.

Izvjestiteljica Romy Karier poručila je: „Ako ih se sasluša, regionalne i lokalne vlasti mogu znatno doprinijeti borbi protiv nezaposlenosti mladih. Kao i sve druge razine vlasti, i mi moramo uložiti veće napore i istinski surađivati u ovom kriznom trenutku. Upravo iz te perspektive predlažemo konkretne i odlučne mjere za jačanje europske Garancije za mlade. Ako se doista ne založimo za veću potporu za naše mlade, bilo financijskim sredstvima bilo poboljšanjem naših strategija, posljedice će vjerojatno biti dramatične i osjećat će se dugo nakon tekuće krize. Međutim, ako udružimo snage, uvjerena sam da možemo izbjeći još jednu izgubljenu generaciju.”

Kako bi se djelotvorno riješio problem nezaposlenosti mladih s obzirom na pandemiju, lokalni i regionalni čelnici i čelnice traže da se ojačana Garancija za mlade dopuni produljenjem i proširenjem instrumenta SURE , privremenog mehanizma u vrijednosti od 100 milijardi eura koji je uspostavljen da bi se državama članicama pomoglo da zaštite radnike pogođene krizom uzrokovanom COVID-om 19. Povrh toga, OR poziva na uključivanje mjera za zapošljavanje mladih u nacionalne planove za oporavak i otpornost te upozorava na opasnost od politika kojima se nastoji promicati zapošljavanje mladih, a da se pritom narušavaju prava na pravednu naknadu i pristup socijalnoj zaštiti u okviru oporavka.

OR naglašava da su lokalne i regionalne vlasti ključne za podupiranje djelotvorne provedbe Garancije za mlade jer mogu djelovati kao poveznica između obrazovnih ustanova i javnih službi za zapošljavanje. Odbor ističe važnost promicanja mobilnosti radne snage uz pomoć jačanja Garancije za mlade – kako među državama članicama tako i među regijama – s obzirom na važnu ulogu migracija u stvaranju prilika na tržištu rada. Stoga regije i gradovi izražavaju žaljenje što ta odredba, koja je postojala u izvornoj Garanciji za mlade, nije zadržana u novom prijedlogu.

Članovi i članice OR-a usto ponovno ističu da je izuzetno bitno odrediti jasne i precizne obvezujuće kriterije za utvrđivanje kvalitete ponuda za zapošljavanje, obrazovanje, osposobljavanje i naukovanje u okviru Garancije za mlade. Jednako je važno smanjiti administrativno opterećenje mladih koji traže posao: internetska prijava na posebnim e-platformama Garancije za mlade trebala bi biti uobičajena praksa.

Konačni rezultat glasanja o mišljenju bit će objavljen na kraju plenarnog zasjedanja.

Kontekst:

EU podupire države članice u nastojanjima da smanje nezaposlenost i neaktivnost mladih uz pomoć paketa mjera potpore za zapošljavanje mladih , koji se temelji na četiri potprograma. Jedan od njih je Garancija za mlade, inicijativa pokrenuta 2013., koja je već pomogla 24 milijuna mladih osoba. Nakon prijedloga Europske komisije Vijeće je prošle godine odobrilo preporuku o pojačanoj Garanciji za mlade .

U sklopu Garancije za mlade, svim mladima ispod 30 godina trebala bi se pružiti kvalitetna ponuda za posao, nastavak obrazovanja, naukovanje ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od trenutka kad su postali nezaposleni ili su napustili formalno obrazovanje.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023