Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije približavaju svemir zemlji  

Članovi Europskog odbora regija dali su potporu Andresu Jaadli (ET/ALDE) usvajanjem njegova mišljenja „Svemirska strategija za Europu“. OR se slaže s vizijom za svemir koju je Europska komisija objavila u listopadu 2016., ali unatoč tome traži da se dodatno razvije njezina regionalna dimenzija kako bi se svemirske tehnologije približilo građanima. Svemirske tehnologije, podaci i usluge osiguravaju komunikaciju, nadzor, graničnu i sigurnosnu kontrolu, brzu reakciju na prirodne nepogode te potporu za poljoprivredu, ribarstvo i upravljanje prometom.

Svemirske tehnologije, podaci i usluge postali su neizostavan dio našeg svakodnevnog života. U području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) svemirske tehnologije omogućuju razmjenu informacija u stvarnom vremenu, a u području digitalnih usluga omogućuju sustave trajnog nadzora visoke razlučivosti. Svemirski sateliti pospješuju brze reakcije na prirodne nepogode i pridonose boljem upravljanju gradovima i javnim prijevozom. Kapaciteti i usluge povezani sa svemirom igraju važnu ulogu u obrani i sigurnosti Europe, kao i u praćenju u području okoliša, zaštiti biološke raznolikosti i borbi protiv globalnog zatopljenja.

„Svemirska politika može pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta te poticanju rasta i ulaganja u Europi, istodobno pomičući granice znanosti i istraživanja“, izjavio je izvjestitelj Andres Jaadla, član Gradskog vijeća Rakverea, dodavši da „moramo razviti regionalnu dimenziju kako bi građani mogli u većoj mjeri iskoristiti prednosti svemira. EU, međutim, mora bolje uvjeriti društvo u sve potencijalne koristi u pogledu svoje svemirske politike i strategije. U središtu europske svemirske politike trebali bi biti korisnici“.

Izvjestitelj Jaadla također je izjavio da su „lokalne i regionalne vlasti voljne uključiti se u provedbu svemirske politike EU-a i da imaju za to potrebne ovlasti. Mnoge su se regije pridružile Mreži europskih regija koje se služe svemirskim tehnologijama (NEREUS), što ukazuje na sve veću važnost svemira za regionalna gospodarstva, ali te se aktivnosti moraju više naglašavati, a isto je tako potrebno poticati integrativna partnerstva između civilnog društva, poslovnog svijeta, javnih ustanova i znanstvene zajednice.“ Izvjestitelj Jaadla pozvao je na daljnje povezivanje i integraciju svemirske strategije i drugih politika EU-a, poput Plana za gradove, strategije za pametne gradove i klimatske politike.

Uz to je dodao: „Obrazovanje i javna svijest u pogledu bolje osposobljenih stručnjaka i većeg broja inženjera i znanstvenika trebali bi osnažiti europsku javnost da uz pomoć satelita i u okviru programa kao što su Copernicus i Galileo igra središnju ulogu u razvoju složenih sustava sutrašnjice, kako na zemlji tako i zraku.“

Kad je riječ o programu Copernicus, Europski odbor regija želi pružiti podršku njegovu razvoju i provedbi. te predlaže da imenuje jednog od svojih punopravnih članova u forum korisnika programa. „Takvo izravno sudjelovanje u forum bi unijelo perspektivu lokalnih aktera u pogledu uporabe podataka iz programa Copernicus“, rekao je Andres Jaadla.

„OR može biti ključan partner u povezivanju Europske komisije, država članica, Europske svemirske agencije, akademske zajednice, lokalnih vlasti i korisnika radi izgradnje novih partnerstava s drugim politikama EU-a“, zaključio je Andres Jaadla.

Napomene za urednike

26. listopada 2016. Svemirska strategija za Europu Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :