Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije i gradovi udružili snage s UEFA-om radi promicanja ulaganja EU-a u regije u području sporta  
Galerija fotografija | Twitter: #CohesionAlliance

Europski odbor regija (OR) i UEFA udružili su snage kako bi se poboljšao pristup financijskim sredstvima EU-a za sport. Oba su tijela istaknula kako je ulaganje EU-a u regije – drugim riječima, kohezijska politika – važno za podupiranje sporta na lokalnoj razini, odnosno u konačnici za promicanje teritorijalne kohezije u cijeloj Europi. Ta je poruka sadržana u zajedničkoj izjavi koju su potpisali predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz i prvi potpredsjednik UEFA-e Karl-Erik Nilsson tijekom konferencije na visokoj razini održane danas u Bruxellesu.

Na događanju su se okupili predstavnici institucija EU-a – uključujući povjerenika EU-a Tibora Navracsicsa – i svih 55 nacionalnih nogometnih saveza UEFA-e. Istaknuta je važnost financijskih sredstava EU-a za sport u kontekstu inicijative #CohesionAlliance , paneuropske koalicije onih koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje biti jedan od stupova na kojima počiva budućnost EU-a.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, poručio je: „UEFA i mi imamo isti cilj: ojačati koheziju i solidarnost u Europi. Ulaganjem u sport ostvarujemo povrat ulaganja kojim se doprinosi zdravlju, socijalnoj uključenosti, turizmu i gospodarskom razvoju. Stoga je nužno da EU nastavi osiguravati dostatna sredstva u okviru kohezijske politike kako bi se regijama i gradovima omogućilo da osiguraju pristojnu sportsku infrastrukturu diljem EU-a. Kao pobornici inicijative #CohesionAlliance, iz prve ruke znamo da se uz pomoć strukturnih fondova EU-a mogu ostvariti konkretni rezultati u vidu bolje kvalitete zdravlja i života u našim zajednicama.“

Karl-Erik Nilsson , prvi potpredsjednik UEFA-e, koji je inicijativi #CohesionAlliance pristupio 20. ožujka ove godine, istaknuo je: „UEFA vjeruje u važnost sporta i svake godine daje iznimno velik doprinos u okviru svog programa pomoći HatTrick . Zahvaljujući tom programu podupiru se znatna infrastruktura i brojne sportske aktivnosti diljem Europe. No napori UEFA-e trebaju se podržati namjenskim sredstvima EU-a, osobito za amaterski sport. Ulaganje u sport ulaganje je u budućnost Europe. Sportske organizacije, nacionalna tijela i institucije EU-a moraju surađivati kako bi na najbolji mogući način iskoristili sve postojeće mogućnosti financiranja.“

Tibor Navracsics , povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je: „Sport ima jedinstven potencijal da doprinese prevladavanju velikih izazova s kojima se suočavaju naša društva i da potakne razvoj gradova i regija. Kako bi se taj potencijal što bolje iskoristio, moramo iznaći načine za uključivanje sporta u naše mjere u različitim područjima politika. Konkretno, moramo ga učinkovitije uključiti u lokalne i regionalne strategije, na temelju individualnih prednosti i ambicija regija i gradova.”

U zajedničkoj izjavi koju su potpisali predsjednik Lambertz i prvi potpredsjednik Nilsson OR i UEFA ističu sljedeće:

Sport uvelike doprinosi postizanju strateških ciljeva kohezijske politike EU-a i ciljeva održivog razvoja.

Prijedlog Europske komisije da se u idućem dugoročnom proračunu EU-a (koji će obuhvaćati razdoblje 2021. – 2027.) udvostruče sredstva za Erasmus te pridavanje pozornosti amaterskom sportu, dobrom upravljanju i integritetu u sportu predstavljaju korak naprijed koji treba pozdraviti.

Trenutačno su nedostatak politika u području sporta i manjak infrastrukture za amaterski sport dvije glavne prepreke koje onemogućuju da svi građani, uključujući osobe s invaliditetom, imaju slobodan i jednak pristup sportskim aktivnostima. Osiguravanje univerzalnog pristupa sportskim aktivnostima ključno je kako bi se omogućio gospodarski i socijalni razvoj te povećao ukupan broj osoba koje se bave sportskim aktivnostima.

Potrebno je u većoj mjeri prepoznati doprinos sporta jačanju gospodarskog razvoja i poticanju socijalne uključenosti. Uredbama o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF) i drugim odgovarajućim europskim politikama trebaju se poticati politike u području sporta, uključujući ulaganja u fizičku sportsku infrastrukturu kako bi se uz pomoć sporta povećali solidarnost i blagostanje.

OR i UEFA suglasni su surađivati u okviru inicijative #CohesionAlliance radi ostvarivanja snažne kohezijske politike kojom se promiče gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija u cijelom EU-u i nakon 2020.

OR je nedavno, u mišljenju „Uključivanje sporta u program EU-a za razdoblje nakon 2020. godine“ (izvjestitelj Roberto Pella (IT/EPP), načelnik općine Valdengo), Europskoj komisiji uputio mnoge od navedenih preporuka.

Osnovne informacije

Savez za koheziju (#CohesionAlliance) koalicija je onih koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje biti jedan od stupova na kojima počiva budućnost EU-a. Zbog Brexita i potrebe da EU financira nove prioritete poput obrane, sigurnosti i nadzora vanjskih granica postoji opasnost da se financijska sredstva namijenjena kohezijskoj politici smanje u idućem dugoročnom proračunu EU-a – odnosno višegodišnjem financijskom okviru – kojim će se utvrditi gornje granice rashoda EU-a za razdoblje nakon 2020.

Kako bi se to izbjeglo i kako bi se podignula svijest o presudnoj ulozi kohezijske politike, vodeće udruge regija i gradova – Udruga europskih pograničnih regija (AEBR), Skupština europskih regija (AER), Konferencija europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE), Vijeće europskih općina i regija (CEMR), Konferencija perifernih primorskih regija Europe (CPMR) i EUROCITIES – te Europski odbor regija pokrenuli su u listopadu 2017. Savez za koheziju (#CohesionAlliance).

Savez zahtijeva da se u okviru proračuna EU-a nakon 2020. ojača kohezijska politika te da se poveća njezina djelotvornost, vidljivost i dostupnost u svim regijama u Europskoj uniji. Deklaraciju Saveza potpisalo je od njegova pokretanja više od 8300 pojedinačnih potpisnika, 116 regija, 109 gradova i okruga, 50 udruga regionalnih i lokalnih vlasti, 40 zastupnika u Europskom parlamentu i 35 europskih sektorskih udruženja.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Dodatne informacije
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Ako se u politikama EU-a zanemare udaljena područja, bit će ugrožena socijalna i ekonomska kohezija
Ako se u politikama EU-a zanemare udaljena područja, bit će ugrožena socijalna i ekonomska kohezija
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022