Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije i gradovi mogu poboljšati EU-ov „novi način rada”  
Nasljeđe Europske komisije na odlasku trebala bi biti značajnija uloga lokalnih i regionalnih vlasti od početka do kraja ciklusa politike, tvrdi Europski odbor regija.

Europska komisija trebala bi razmotriti pružanje financijske potpore mehanizmu za pružanje povratnih informacija koji je prvi osmislio Europski odbor regija, poručili su lokalni i regionalni čelnici 9. listopada u nizu preporuka čiji je cilj osigurati da se regionalna i lokalna stajališta odraze u svakoj fazi postupka izrade politika Europske unije, od idejnog nacrta do evaluacije.

Među ostalim prijedlozima za sljedeću predsjednicu Europske komisije nalazi se i taj da se EU-ovoj skupštini lokalnih i regionalnih vlasti pruži prilika da oblikuje, a ne samo preispituje, program rada Komisije kao i prijedlog da se pozivaju stručnjaci iz lokalnih i regionalnih vlasti radi analize regulative EU-a. Svim bi se tim mjerama osiguralo da lokalni učinak zakonodavstva EU-a bude pravilno razmotren. Prijedlozi se temelje na zaključcima institucijske radne skupine iz 2018. i postupka savjetovanja provedenog tijekom 2019.

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsjednik Zapadnopomeranskog vojvodstva i predsjednik Saveza poljskih vojvodstava, bio je izvjestitelj za mišljenje „Bolja regulativa: analiza stanja i nastavak naše obveze“ .

G. Geblewicz istaknuo je: „Riječ je o praktičnim prijedlozima kojima se nastoji razviti i održati glavno nasljeđe Europske komisije na odlasku, odnosno nastojanje da se uspostavi bolje partnerstvo sa svim razinama vlasti radi izrade djelotvornijeg i učinkovitijeg zakonodavstva. Prvi potpredsjednik Frans Timmermans zaista razumije važnost rada s regijama i gradovima, a prošle godine zagovarao je nov način rada za EU. U prijedlozima OR-a danas se navode novi i vrlo konkretni načini kojima se osigurava da se regionalna i lokalna perspektiva uključi u svakodnevni rad donositelja odluka i izvršnih tijela EU-a.”

Nastavio je: „Naša je želja ostvariti strateške ciljeve EU-a uzimajući u obzir veliku raznolikost stanja i kultura u Europi. To nastojanje da se postigne najveće moguće jedinstvo i najveća moguća raznolikost uz istodobno postizanje djelotvornih rezultata politike – jednom riječju: supsidijarnost – predstavlja izazov i podrazumijeva troškove, ali prošlogodišnji rad radne skupine i ovogodišnji pregled stanja pokazuju da se napori isplate, u smislu rezultata i u političkom smislu. Dosad se EU koncentrirao na prikupljanje doprinosa regija i gradova prilikom oblikovanja politika, ali supsidijarnost bi trebala obuhvaćati i praćenje funkcioniranja zakonodavstva na terenu. Želimo popuniti tu prazninu i ojačati druge slabe točke u postupku donošenja politika. Želimo osigurati da partnerstvo s regijama i gradovima EU-a ne bude samo tehnička i legalistička praksa već načelo kojim se uokviruju i obogaćuju aktivnosti EU-a.”

U ožujku 2019. Europski odbor regija pokrenuo je Mrežu regionalnih središta za ocjenjivanje provedbe politika EU-a , koja tijekom dvogodišnje pilot-faze ocjenjuje utjecaj politika EU-a na lokalne i regionalne vlasti u trima područjima: javna nabava, kvaliteta zraka i prekogranična zdravstvena skrb. U okviru projekta već su prikupljene povratne informacije o EU-ovim reformama javne nabave od dopisnika EU-a u 36 regionalnih uprava u 16 zemalja i od članova njihovih mreža. Na temelju toga ovog je srpnja objavljena ocjena provedbe , koja je uzeta u obzir u mišljenju OR-a usvojenom 8. listopada, u kojem se pozdravlja namjera EU-a, ali se navode znatni nedostaci u pogledu učinka reformi.

G. Geblewicz rekao je: „Projekt kao što je naš mehanizam regionalnih središta iziskuje vrijeme i novac, no učinak bi trebao biti kvalitetna i djelotvorna politika kojom se poštuju okolnosti na terenu, pokazuje postoji li dodana vrijednost zakonodavstva EU-a te se uklanjaju neke administrativne formalnosti, ograničenja i financijsko opterećenje. Potpredsjednik Timmermans prošle je godine pružio političku potporu našoj inicijativi. Voljeli bismo da njegov nasljednik, Maroš Šefčovič, pronađe sredstva za njezino održavanje i razvoj ako pilot-faza bude uspješna. Cilj je izgradnja kapaciteta koji je potreban kako bi se postigao trajan uspjeh Komisijine agende za bolju regulativu. Također se ponovno pokazalo da OR može biti poveznica između EU-a te regionalne i lokalne razine vlasti i katalizator za partnerstvo.”

U mišljenju se poziva i na pridavanje veće pozornosti lokalnim i regionalnim stručnjacima u političkim i tehničkim forumima. Na primjer, navodi se da broj stručnjaka u Odboru za nadzor regulative treba povećati jer Odbor „treba osvijestiti o regionalnoj i lokalnoj perspektivi zakonodavstva EU-a“ i da bi Komisijina platforma REFIT , još jedno tijelo čiji je cilj poboljšati postojeće zakonodavstvo EU-a, trebala uključivati stručnjake s lokalne i regionalne razine.

Kao što je navedeno u mišljenju, Komisijina želja za postizanjem bolje i učinkovitije regulative u suprotnosti je sa stvarnošću u kojoj se „zakonodavna gustoća povećala, zbog čega se diskrecijsko pravo u tumačenju, koje bi trebalo postojati prilikom provedbe direktiva, smanjilo”.

Europski parlament odobrio je 30. rujna imenovanje povjerenika Šefčoviča, trenutačno potpredsjednika za energetsku uniju, kao potpredsjednika za međuinstitucijske odnose i predviđanja u mandatu 2019. – 2024. Tijekom saslušanja povjerenik Šefčovič rekao je da „trebamo bolje uključiti one na koje se zakonodavstvo odnosi i više promicati ‚aktivnu supsidijarnost’ kako bismo otklonili čestu predodžbu da se o svemu odlučuje u Bruxellesu“.

Dodao je: „Proširit ćemo načine na koje nas lokalne i regionalne vlasti mogu obavijestiti o opterećenju kojem su izloženi kada primjenjuju novo zakonodavstvo, kao i o mogućnostima njegova smanjenja.“

Europski odbor regija nastavit će sa savjetovanjima o tome kako osigurati da lokalni i regionalni doprinosi budu uključeni u EU-ov postupak donošenja odluka na velikoj konferenciji u talijanskom Senatu 22. studenoga.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023