Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regionalni pregled socijalnih pokazatelja: nova istraživanja pokazuju da više od 80 % europskih regija ostvaruje napredak, ali da regionalne nejednakosti i dalje postoje  
Predsjednik OR-a Lambertz: „Socijalni napredak i regionalna ulaganja moraju postati okosnica djelovanja EU-a”

Mjerenje društvenog napretka na regionalnoj razini ključno je kako bi se zajamčilo da se europskim, nacionalnim i regionalnim ulaganjima daje potpora socijalnim ciljevima EU-a. Zbog toga je Europski odbor regija (OR) sastavio prvi regionalni pregled socijalnih pokazatelja , koji pokazuje da je većina regija EU-a ostvarila napredak u razdoblju od 2014. do 2018., ali da u EU-u postoje znatne regionalne razlike.

Europska komisija od 2018. prati socijalni napredak u svim državama članicama pomoću pregleda socijalnih pokazatelja koji obuhvaća 12 područja politike, uključujući nezaposlenost, obrazovanje, skrb o djeci, zdravstvenu skrb i digitalne vještine. Međutim, OR je, kao skupština lokalnih i regionalnih predstavnika u EU-u, izrazio zabrinutost zbog toga što Komisijin pregled pruža samo podatke na nacionalnoj razini. Stoga je OR na temelju podataka Eurostata naknadno osmislio regionalni pregled socijalnih pokazatelja za mjerenje socijalnog napretka u regijama EU-a.

Prema regionalnom pregledu socijalnih pokazatelja opći je trend od 2014. do 2018. pozitivan: u više od 80 % regija EU-a došlo je do poboljšanja socijalnog napretka. Međutim, istodobno postoje znatne razlike unutar pojedinačnih država članica, primjerice između sjevernih i južnih regija Italije, što je zabilježeno i u pregledu inovacijske uspješnosti regija koji je početkom ove godine objavila Europska komisija.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, izjavio je:

„Uspjeh Europe ne smije se definirati samo gospodarskim, već i društvenim napretkom. Dobro poznavanje situacije u našim regijama omogućit će veću djelotvornost politika i ulaganja EU-a u rješavanju regionalnih razlika i pobrinuti se za to da nitko ne bude zapostavljen. Napredak je postignut, no u današnjem se izvješću ističe da rješavanje socijalnih nejednakosti i promicanje teritorijalne kohezije mora postati okosnica djelovanja EU-a. Ovo je istraživanje tek početak pa pozivamo Europsku komisiju da se nadoveže na naše napore i u svoje politike, uključujući i pregled socijalnih pokazatelja, uključi regionalnu dimenziju. Regije i gradovi spremni su za izgradnju održive Europe, ali su im potrebna ulaganja. Zbog toga su nam u sljedećem proračunu EU-a nužno potrebni fleksibilan Pakt o stabilnosti i rastu te snažna kohezijska politika i snažan Europski socijalni fond.”

Glavni zaključci:

Dostupni podaci Eurostata omogućuju da se, uz određene prilagodbe, osam od 12 područja politika iz pregleda socijalnih pokazatelja Europske komisije sagleda i na regionalnoj razini ( NUTS 2 ). OR je na osnovi toga sastavio regionalni pregled socijalnih pokazatelja, a njime se došlo do sljedećih zaključaka:

Prijevremeno napuštanje obrazovanja i osposobljavanja: Prag postigao najbolje rezultate. Iako se stopa prijevremenog napuštanja obrazovanja u EU-u smanjila s 13,9 % 2010. na 10,6 % 2018. godine, regionalni podaci otkrivaju znatne razlike među regijama: na primjer, prosjek u Češkoj je 6,2 %, ali taj se broj kreće od 2,7 % u Pragu do 17,1 % u sjeverozapadnoj Češkoj. Slično tome, nacionalni prosjek u Španjolskoj iznosi 21,5 %, ali taj broj varira od 6,9 % u Baskiji do 29,5 % u Melilli.

Razlika među spolovima: ne postoji regija u kojoj radi više žena nego muškaraca. Godine 2018. u EU-u nije bilo regije u kojoj je stopa zaposlenosti žena bila viša od stope zaposlenosti muškaraca. Regije koje su od 2014. do 2018. ostvarile najveći napredak u smanjenju razlike između spolova kad je riječ o zapošljavanju bile su Övre Norrland u Švedskoj (s 2,2 % 2014. na 0,5 % 2018., što odgovara smanjenju razlike za 77,27 %), Haute-Normandie u Francuskoj (smanjenje za 63,83 % ) i Brandenburg u Njemačkoj (smanjenje za 62,22 %).

Osobe izložene riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti: goleme nejednakosti u Italiji. Iako ne postoje točni podaci za sve regije EU-a, zabilježeno je ukupno poboljšanje, ali još postoje regionalne razlike: u Italiji je socijalna isključenost u Bolzanu iznosila 8,5 %, a na Siciliji 52,1 %.

– Mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju: povećanje stope u Ujedinjenoj Kraljevini. Postoje znatne razlike među regijama, a najniže stope imaju regije u Nizozemskoj (Utrecht, 3,2 %). Iako je najviša stopa 2018. zabilježena u Francuskoj Gijani (33,1 %), nakon koje slijede regije južne Italije (Sicilija, 31,5 %), najveći porast stope mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavanju uglavnom je zabilježen u regijama Ujedinjene Kraljevine (primjerice, u sjeveroistočnoj Škotskoj, gdje je zabilježeno povećanje sa 7,7 % na 12 %).

Stopa zaposlenosti: Skandinavija ima najbolje rezultate. Razlike su velike (od 40,8 % na Mayotteu, Francuska, do 85,7 % u Stockholmu, Švedska). Regije u južnoj Italiji i prekomorskim regijama Francuske imaju najniže stope zaposlenosti, a skandinavske regije najviše. Španjolske i mađarske regije zabilježile su najveći porast u posljednje četiri godine.

Stopa nezaposlenosti: Grčka se još uvijek oporavlja od krize. Uz nekoliko iznimaka, sve europske regije poboljšale su se u posljednje četiri godine, pri čemu su najveća poboljšanja vidljiva u regijama država istočne Europe i država koje nisu članice europodručja. Grčke i španjolske regije imaju najviše stope nezaposlenosti u kontinentalnoj Europi (prva je Zapadna Makedonija s 27 %), a njemačke i češke regije najniže.

Dugotrajna nezaposlenost: velike regionalne razlike, uz najveće poboljšanje zabilježeno u Poljskoj. U stopama dugotrajne nezaposlenosti velike su razlike pa najniža stopa iznosi 0,3 %, a najviša 28,7 %. Regije u Grčkoj imaju najlošije, a regije u Češkoj, Poljskoj i Ujedinjenoj Kraljevini najbolje rezultate. Najveće poboljšanje u protekle četiri godine ostvarile su poljske regije.

Očekivani životni vijek pri rođenju: vode španjolske i talijanske regije. Ovo je jedini pokazatelj u području zdravstvene skrbi za koji su dostupni regionalni podaci. Očekivani životni vijek najviši je u španjolskim i talijanskim regijama (85,1 godina u Autonomnoj zajednici Madrid), dok je najniži očekivani životni vijek u bugarskim regijama (73,5 u sjeverozapadnoj Bugarskoj).

U izvješću je 281 regija NUTS 2 razvrstana u četiri kategorije kojima se mjeri njihov napredak između 2014. i 2018. godine i ono obuhvaća sedam od prethodno navedenih osam pokazatelja. Naime, zbog rascjepkanosti podataka pokazatelj „osobe izložene riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti” nije uključen:

Regije s velikim poboljšanjem u kojima je 7 pokazatelja tijekom tih godina bilo pozitivno (38 regija od kojih se 7 nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini, 5 u Italiji, 4 u Nizozemskoj, te po 3 u Njemačkoj, Poljskoj i Španjolskoj)

Regije s umjerenim poboljšanjem u kojima je od 5 do 6 pokazatelja pozitivno (188 regija)

Regije u stagnaciji u kojima je od 3 do 4 pokazatelja pozitivno (47 regija)

Regije u padu u kojima je pozitivan samo jedan ili dva pokazatelja (5 regija, među kojima su i Akvitanija i Mayotte u Francuskoj, Gießen u Njemačkoj i sjeveroistočna Škotska u Ujedinjenoj Kraljevini).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023