Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Oporavak u ruralnim područjima može se ostvariti samo zajedničkim radom na zadovoljavanju njihovih potreba  

U ruralnim područjima živi gotovo 30 % stanovništva EU-a i ona čine skoro 80 % teritorija Unije, zbog čega su ključna sastavnica za oporavak i razvoj Europe.

Dugoročna vizija Europske komisije za budućnost ruralnih područja obećavajući je početak, ali za njezino ostvarenje potrebna je politička volja svih razina vlasti, dionika i građana, upozorio je Europski odbor regija u srijedu.

Europska ruralna područja čine 80 % teritorija EU-a i u njima živi 30 % europskog stanovništva. Ta se područja suočavaju s čitavim nizom izazova, od starenja stanovništva i niskih razina prihoda do sve većeg digitalnog jaza i posljedica klimatskih promjena, a sve je to dodatno pogoršano pandemijom i njezinim širim utjecajem na društvo i gospodarstvo. Strategija Europske komisije za potporu razvoju i oporavku tih ključnih regija jest Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a do 2040. godine i pakt za ruralna područja , inicijativa čiji je cilj uključiti građane i političke aktere na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi ruralna područja i zajednice postali jači, povezani, otporni i prosperitetni.

Kao institucija koja predstavlja više od milijun lokalnih i regionalnih političara i političarki diljem EU-a, Europski odbor regija (OR) ima ključnu ulogu u ostvarivanju Dugoročne vizije, čime će ruralna područja postati jača, povezanija i otpornija u korist cijelog EU-a. Međutim, to će se postići samo ako svi – tijela EU-a, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti te dionici i građani – budemo surađivali. To je ključna poruka doprinosa OR-a prijedlozima Komisije, iznesena u mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju koje je sastavio predsjednik Vlade Autonomne zajednice Andaluzije Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP).

„Lokalni i regionalni akteri ključni su za provedbu pakta za ruralna područja. Poljoprivreda, mobilnost, digitalna povezivost i energija iz obnovljivih izvora strateška su područja kojima se mora podupirati ruralni razvoj s obzirom na njihov potencijal da pruže praktična rješenja i sredstva za suzbijanje depopulacije, olakšavanje generacijske obnove i stvaranje socijalnih i gospodarskih prilika povezanih sa zelenim planom. Taj proces mora prije svega biti usmjeren na žene i mlade. Osim toga, smatramo da postoji potreba za pojednostavljenjem europskih fondova, poboljšanjem njihova kombiniranja i prelaskom na model s više fondova kojim bi se ruralna područja integrirala u sve politike”, rekao je izvjestitelj Moreno Bonilla .

U mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju istaknuto je da što prije treba donijeti konkretne prijedloge za hitno djelovanje, popraćene resursima i kvantitativnim ciljevima, kako bi se podržala Dugoročna vizija i osigurala njezina djelotvorna provedba. Nadalje, članovi i članice OR-a pozvali su sve razine vlasti da sve buduće političke i zakonodavne inicijative usklade s potrebama i stvarnom situacijom u ruralnim područjima u okviru procesa koji se naziva „procjenom učinka na ruralna područja”.

Dubravka Šuica , potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, pridružila se raspravi na plenarnom zasjedanju o budućnosti ruralnih područja u Europi zajedno s povjerenikom za poljoprivredu Januszem Wojciechowskim . Potpredsjednica Šuica naglasila je da je OR prva institucija EU-a koja je usvojila službeno mišljenje o Dugoročnoj viziji te je istaknula da „samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti novi zamah za ruralna područja kao privlačna, živa i dinamična mjesta. Dugoročna vizija za ruralna područja poziva na rješenja prilagođena specifičnim potrebama i prednostima tih područja uz uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti i lokalnih zajednica. Pakt za ruralna područja koji zajedno gradimo stvorit će pravi okvir za suradnju i doprinijeti postizanju zajedničkih ciljeva iz Dugoročne vizije.”

Povjerenik Wojciechowski istaknuo je da je „Europski odbor regija ključan partner u ostvarivanju Dugoročne vizije za ruralna područja. Koordiniranjem regionalnih stajališta iz cijele Europe Odbor će pomoći osigurati da se složene i raznolike regionalne potrebe zadovoljavanju u okviru područja primjene Dugoročne vizije. Radujem se suradnji s Odborom tijekom sljedećih godina na razvoju punog potencijala naših ruralnih područja.”

Kontekst

Europska komisija usvojila je 30. lipnja prošle godine Dugoročnu viziju za ruralna područja , u kojoj se iznosi strategija za jača, povezana, otporna i prosperitetna europska ruralna područja do 2040. Nekoliko je mjera predviđeno za 2021. i 2022. godinu. Dugoročna vizija u skladu je s glavnim zahtjevima OR-a, kao što su poziv na izradu sveobuhvatnog ruralnog programa odnosno akcijskog plana, kojim bi se ruralna pitanja uključila u sve politike EU-a uz uvođenje pristupa koji se zasniva na procjeni učinka na ruralna područja. Isto tako, želja je i da se Dugoročnom vizijom dâ doprinos Konferenciji o budućnosti Europe.

Europska komisija pokrenula je 20. prosinca pakt za ruralna područja , inicijativu koja je dio Dugoročne vizije i čija je svrha mobilizirati javna tijela i dionike da djeluju u skladu s potrebama i težnjama ruralnih zajednica. Njime će se omogućiti zajednički okvir za angažman dionika i njihovu međusobnu suradnju na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. OR će aktivno doprinositi paktu za ruralna područja i osmišljavati prijedloge za kratkoročnu i dugoročnu provedbu vizije.

Dopis Europske komisije o pokretanju pakta dostupan je ovdje .

Europski odbor regija (OR) od 2016. zajedno s EP-om i dionicima radi na podizanju svijesti o posebnim potrebama i potencijalu tih područja. Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Povjerenstva za prirodne resurse i na internetskoj stranici OR-a „Kohezija, naša temeljna vrijednost” .

Video-prezentacija dostupna je ovdje . Zainteresirani novinari mogu na zahtjev dobiti needitirane razgovore. Služba za medije također vam može pomoći da stupite u kontakt s ispitanicima.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli: