Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Oporavak u ruralnim područjima može se ostvariti samo zajedničkim radom na zadovoljavanju njihovih potreba  

U ruralnim područjima živi gotovo 30 % stanovništva EU-a i ona čine skoro 80 % teritorija Unije, zbog čega su ključna sastavnica za oporavak i razvoj Europe.

Dugoročna vizija Europske komisije za budućnost ruralnih područja obećavajući je početak, ali za njezino ostvarenje potrebna je politička volja svih razina vlasti, dionika i građana, upozorio je Europski odbor regija u srijedu.

Europska ruralna područja čine 80 % teritorija EU-a i u njima živi 30 % europskog stanovništva. Ta se područja suočavaju s čitavim nizom izazova, od starenja stanovništva i niskih razina prihoda do sve većeg digitalnog jaza i posljedica klimatskih promjena, a sve je to dodatno pogoršano pandemijom i njezinim širim utjecajem na društvo i gospodarstvo. Strategija Europske komisije za potporu razvoju i oporavku tih ključnih regija jest Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a do 2040. godine i pakt za ruralna područja , inicijativa čiji je cilj uključiti građane i političke aktere na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi ruralna područja i zajednice postali jači, povezani, otporni i prosperitetni.

Kao institucija koja predstavlja više od milijun lokalnih i regionalnih političara i političarki diljem EU-a, Europski odbor regija (OR) ima ključnu ulogu u ostvarivanju Dugoročne vizije, čime će ruralna područja postati jača, povezanija i otpornija u korist cijelog EU-a. Međutim, to će se postići samo ako svi – tijela EU-a, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti te dionici i građani – budemo surađivali. To je ključna poruka doprinosa OR-a prijedlozima Komisije, iznesena u mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju koje je sastavio predsjednik Vlade Autonomne zajednice Andaluzije Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP).

„Lokalni i regionalni akteri ključni su za provedbu pakta za ruralna područja. Poljoprivreda, mobilnost, digitalna povezivost i energija iz obnovljivih izvora strateška su područja kojima se mora podupirati ruralni razvoj s obzirom na njihov potencijal da pruže praktična rješenja i sredstva za suzbijanje depopulacije, olakšavanje generacijske obnove i stvaranje socijalnih i gospodarskih prilika povezanih sa zelenim planom. Taj proces mora prije svega biti usmjeren na žene i mlade. Osim toga, smatramo da postoji potreba za pojednostavljenjem europskih fondova, poboljšanjem njihova kombiniranja i prelaskom na model s više fondova kojim bi se ruralna područja integrirala u sve politike”, rekao je izvjestitelj Moreno Bonilla .

U mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju istaknuto je da što prije treba donijeti konkretne prijedloge za hitno djelovanje, popraćene resursima i kvantitativnim ciljevima, kako bi se podržala Dugoročna vizija i osigurala njezina djelotvorna provedba. Nadalje, članovi i članice OR-a pozvali su sve razine vlasti da sve buduće političke i zakonodavne inicijative usklade s potrebama i stvarnom situacijom u ruralnim područjima u okviru procesa koji se naziva „procjenom učinka na ruralna područja”.

Dubravka Šuica , potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, pridružila se raspravi na plenarnom zasjedanju o budućnosti ruralnih područja u Europi zajedno s povjerenikom za poljoprivredu Januszem Wojciechowskim . Potpredsjednica Šuica naglasila je da je OR prva institucija EU-a koja je usvojila službeno mišljenje o Dugoročnoj viziji te je istaknula da „samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti novi zamah za ruralna područja kao privlačna, živa i dinamična mjesta. Dugoročna vizija za ruralna područja poziva na rješenja prilagođena specifičnim potrebama i prednostima tih područja uz uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti i lokalnih zajednica. Pakt za ruralna područja koji zajedno gradimo stvorit će pravi okvir za suradnju i doprinijeti postizanju zajedničkih ciljeva iz Dugoročne vizije.”

Povjerenik Wojciechowski istaknuo je da je „Europski odbor regija ključan partner u ostvarivanju Dugoročne vizije za ruralna područja. Koordiniranjem regionalnih stajališta iz cijele Europe Odbor će pomoći osigurati da se složene i raznolike regionalne potrebe zadovoljavanju u okviru područja primjene Dugoročne vizije. Radujem se suradnji s Odborom tijekom sljedećih godina na razvoju punog potencijala naših ruralnih područja.”

Kontekst

Europska komisija usvojila je 30. lipnja prošle godine Dugoročnu viziju za ruralna područja , u kojoj se iznosi strategija za jača, povezana, otporna i prosperitetna europska ruralna područja do 2040. Nekoliko je mjera predviđeno za 2021. i 2022. godinu. Dugoročna vizija u skladu je s glavnim zahtjevima OR-a, kao što su poziv na izradu sveobuhvatnog ruralnog programa odnosno akcijskog plana, kojim bi se ruralna pitanja uključila u sve politike EU-a uz uvođenje pristupa koji se zasniva na procjeni učinka na ruralna područja. Isto tako, želja je i da se Dugoročnom vizijom dâ doprinos Konferenciji o budućnosti Europe.

Europska komisija pokrenula je 20. prosinca pakt za ruralna područja , inicijativu koja je dio Dugoročne vizije i čija je svrha mobilizirati javna tijela i dionike da djeluju u skladu s potrebama i težnjama ruralnih zajednica. Njime će se omogućiti zajednički okvir za angažman dionika i njihovu međusobnu suradnju na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. OR će aktivno doprinositi paktu za ruralna područja i osmišljavati prijedloge za kratkoročnu i dugoročnu provedbu vizije.

Dopis Europske komisije o pokretanju pakta dostupan je ovdje .

Europski odbor regija (OR) od 2016. zajedno s EP-om i dionicima radi na podizanju svijesti o posebnim potrebama i potencijalu tih područja. Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Povjerenstva za prirodne resurse i na internetskoj stranici OR-a „Kohezija, naša temeljna vrijednost” .

Video-prezentacija dostupna je ovdje . Zainteresirani novinari mogu na zahtjev dobiti needitirane razgovore. Služba za medije također vam može pomoći da stupite u kontakt s ispitanicima.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Dodatne informacije
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023