Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Zaštita prava „mora biti prioritet” u EU-ovom paktu o migracijama  

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice EU-a također pozivaju na uspostavu mehanizma solidarnosti kojim se djelotvorno ublažavaju migracijski izazovi s kojima se suočavaju regije na vanjskim granicama EU-a.

U nizu preporuka usvojenih 19. ožujka Europski odbor regija (OR) navodi da bi institucije Europske unije trebale revidirati prijedloge u svojem novom paktu o migracijama i azilu tako da se pruži veća potpora regijama na granicama EU-a, osigura bolja zaštita ranjivih skupina i skrati vrijeme provedeno u prihvatnim centrima na granicama EU-a.

Preporukama bi se, ako ih prihvate države članice EU-a, Europski parlament i Europska komisija, olakšao pristup pograničnih regija financiranju i smanjile njihove odgovornosti te bi im se pružila mogućnost da se u kriznim situacijama nezakoniti migranti smjeste drugdje u EU-u dok se obrađuju njihovi zahtjevi. Tim bi se prijedlogom smanjila primjena žarišnih točaka i ukinulo načelo „prve zemlje ulaska” koje se upotrebljava za određivanje odgovorne države članice. Među mjerama usmjerenima na tražitelje azila i migrante, u preporukama se zagovara veća potpora ranjivim skupinama i maloljetnicima, izražava se protivljenje prijedlogu Komisije o uzimanju otisaka prstiju djece mlađe od 12 godina, poziva se na veću medicinsku i psihološku pomoć u prihvatnim centrima te se traži davanje prednosti djeci i ženama bez pratnje u postupcima preseljenja.

U mišljenju se podupire i prijedlog iz novog pakta o migracijama i azilu, koji je Komisija predstavila u rujnu 2020., o fleksibilnom mehanizmu solidarnosti među državama članicama EU-a. Međutim, izražava se i skepsa u pogledu praktične izvedivosti koncepta sponzorstva vraćanja. Mehanizam bi obvezivao države članice EU-a da budu solidarne, ali one bi mogle slobodno birati među različitim praktičnim izrazima solidarnosti.

Izvjestiteljica Antje Grotheer (DE/PES), potpredsjednica Parlamenta savezne zemlje Bremen, izjavila je: „Kao predstavnici europskih gradova, općina i regija, moramo raditi na djelotvornim rješenjima koja počivaju na temeljnim europskim vrijednostima, pravednosti i zajedničkoj odgovornosti. Zato pozivamo na uspostavu mehanizma solidarnosti u području migracija kojim se uzimaju u obzir naša stajališta i djelotvorno smanjuje opterećenje najizloženijih regija. Štoviše, zaštita temeljnih prava migranata, a posebno djece i maloljetnika, mora imati prednost. Potrebni su nam brži postupci koji se provode u skladu s ljudskim pravima. Europa u kojoj nitko nije zapostavljen nije projekt u kojem biramo samo ono što nam odgovara, nego iziskuje solidarnost i pravednost.”

Na plenarnom zasjedanju OR-a 17. ožujka, izvjestitelj Europskog parlamenta za Uredbu o upravljanju azilom i migracijama Tomas Tobé (SV/EPP) izjavio je da bi solidarnost trebala biti „obvezna”, ali uz „fleksibilne” opcije, te je dodao da će vjerojatno biti potrebne nove ideje za oblike solidarnosti.

Istaknuo je: „Postojeći europski sustav azila manjkav je, što snažno utječe na regije i lokalna područja, posebno u najizloženijim državama članicama. Kako bismo ublažili taj pritisak, moramo imati funkcionalan migracijski sustav. Potrebna nam je istinska solidarnost i pravedna podjela odgovornosti u cijeloj Uniji, ali moramo pronaći pragmatična rješenja jer o tome zapravo raspravljamo još od 2016., ali sporo napredujemo. No bez obzira na to kakva pravila dogovorimo, potrebna nam je provedba. Naime, da nam je sadašnji sustav funkcionalan, ne bismo bili suočeni s problemima kakvi se sada javljaju. Čeka nas još mnogo posla prije nego što možemo doći do bilo kakvih političkih zaključaka o paktu.”

Mišljenje OR-a prvenstveno se bavi fazom prihvata migranata i u njemu se razmatraju sporna pitanja u prijedlozima Komisije, kao što su pregled i obrada prijava, kriteriji koji se primjenjuju za ocjenjivanje zahtjeva, vraćanje migranata čiji su zahtjevi odbijeni, pružanje usluga i s time povezano financijsko i administrativno opterećenje za pogranične regije. OR je pozdravio još jednu dimenziju pakta, integraciju migranata u njihove nove domove. Smatra da je Akcijski plan Komisije za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021. – 2027. „nužna dopuna” novom paktu o migracijama i azilu.

OR je 2019. pokrenuo inicijativu „Gradovi i regije za integraciju migranata“ uz potporu Europske komisije. Na plenarnom zasjedanju u ožujku 2021. OR i Europska komisija potpisali su sporazum o produbljivanju suradnje.

Na plenarnom zasjedanju OR-a 19. ožujka europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson osvrnula se na integracije: „Lokalne i regionalne vlasti prve su na liniji kada je potrebno osigurati integraciju i druge usluge za novopristigle migrante, kao i podržati njihovu dugoročnu uključenost. Zadovoljstvo mi je najaviti ovo partnerstvo s Odborom regija, koji će imati ključnu ulogu u podupiranju EU-ovih gradova i regija u radu na integraciji.”

Kontakt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :