Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regionalni čelnici i čelnice i Europska komisija udružuju snage u promicanju vrijednosti EU-a u školama  

Europski odbor regija i Europska komisija razvit će zajedničke projekte za promicanje poučavanja o vrijednostima EU-a u učionicama uz pomoć regionalnih i lokalnih vlasti i na dobrovoljnoj osnovi. Tijekom plenarne rasprave s Margaritisom Schinasom, potpredsjednikom Europske komisije zaduženim za promicanje europskog načina života, regionalni i lokalni čelnici i čelnice također su naglasili da bi obrazovni sustavi trebali u potpunosti poštovati i promicati slobodu, jednakost, toleranciju i nediskriminaciju. Istaknuli su i da je učenje o Europskoj uniji, njezinim vrijednostima, kulturnoj baštini i raznolikosti ključno te da mora biti dostupno svim zajednicama, svim dobnim skupinama i svim građanima i građankama EU-a.

Predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Zahvaljujem potpredsjedniku Schinasu na izvrsnoj raspravi o tome kako promicati naše europske vrijednosti s pomoću obrazovanja i kulture. Naša je odgovornost kao roditelja i čelnika i čelnica da našim mladim generacijama ponudimo alate kako bi uvidjeli da je EU omogućio mir i jedinstvo u kojima danas živimo. To je moramo učiniti danas ako želimo bolju sutrašnjicu. Zajedno s g. Schinasom i povjerenicom Gabriel želimo pokrenuti pilot-projekt za promicanje naših zajedničkih europskih vrijednosti u učionicama. Projekt će se provoditi na dobrovoljnoj osnovi i uz puno poštovanje supsidijarnosti, uz istodobno korištenje zamaha konferencije o budućnosti Europe.“

Potpredsjednik Europske komisije zadužen za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: „Unutar i izvan Europske unije naš europski način života suočava se s izazovima. Svi oni koji se zalažu za poštovanje ljudskog dostojanstva u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost moraju zauzeti stav i djelovati. Zadovoljan sam što će Komisija i Europski odbor regija udružiti snage i pozvati regije i gradove diljem Unije da se obvežu na razvoj europskih učionica. Moramo osnažiti naše mlade kako bi razumjeli naše zajedničke vrijednosti, zajedničku povijest, našu kulturnu baštinu te važnost raznolikosti i pluralizma za naš europski način života.“

Anne Karjalainen (FI/PES), predsjednica Povjerenstva OR-a za socijalnu politiku, zapošljavanje, obrazovanje, istraživanje i kulturu (SEDEC) i članica Gradskog vijeća Grada Kerave, izjavila je: „Vrijednosti na kojima počiva Europska unija temelj su našeg zajedničkog europskog identiteta. Upravo iz tih vrijednosti proizlaze sva naša prava povezana s europskim građanstvom. Zbog toga nedjelovanje na europskoj razini u pogledu kršenja europskih vrijednosti potkopava europski projekt. Te bi vrijednosti na smislen način trebali braniti i njegovati svi europski obrazovni sustavi i na svim razinama obrazovanja, od predškolskog do poslijediplomskog i strukovnog obrazovanja. Europski odbor regija može biti snažan saveznik u tom nastojanju.“

Tijekom rasprave lokalni i regionalni predstavnici i predstavnice izrazili su zabrinutost i zbog novog mađarskog zakona kojim se zabranjuje iznošenje informacija o LGBTIQ osobama u krugu maloljetnih osoba. Europski odbor regija u listopadu će usvojiti svoje stajalište o Komisijinoj Strategiji za ravnopravnost LGBTIQ osoba . Nacrt mišljenja , koji je sastavila Kate Feeney (IE/Renew E.), članica Vijeća grofovije Dun Laoghaire Rathdown, izrađen je u travnju. U njemu se naglašava uloga univerzalnog spolnog odgoja u borbi protiv stereotipa i diskriminacije te u poticanju raznolikosti.

Dodatne informacije:

U zajedničkom akcijskom planu , koji su OR i službe povjerenice Mariye Gabriel potpisali u studenom 2020., postavlja se cilj zajedničkog promicanja europskih vrijednosti, identiteta i građanstva putem obrazovanja i kulture na regionalnoj i lokalnoj razini. Konkretno, to bi moglo značiti razvoj inovativnih nastavnih materijala o europskim vrijednostima i raznolikosti, razvoj obrazovnih kampanja ili uspostavu mreža lokalnih i regionalnih vlasti.

OR je 2018. usvojio mišljenje „Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet“ (izvjestiteljica Tanya Hristova, BG/EPP). U njemu se preporučuje promicanje učenja jezika od rane dobi i upoznavanje učenika sa zajedničkom europskom kulturnom baštinom, europskom poviješću i procesima europske integracije.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :