Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Promicanje zdravlja u gradovima radi poboljšanja kvalitete života građana EU-a  

U narednim desetljećima 70 % svjetskog stanovništva živjet će u urbanim područjima. Fenomen urbanizacije povećat će i pojačati ulogu gradova. U tom je kontekstu 30. ožujka u Bruxellesu OR-ovo Povjerenstvo za prirodne resurse (NAT) usvojilo mišljenje o zdravlju u gradovima kao općem dobru, koje sadrži više preporuka o prioritetnim područjima politika kao što su urbanističko planiranje, mobilnost, okoliš, zdrava prehrana, obrazovanje, sport i upravljanje.

 

Lokalni i regionalni čelnici potiču na uspostavu, u okviru Plana EU-a za gradove, novog partnerstva za zdravlje kako bi se izgradila kultura zajedničkog planiranja, a na raznim područjima politika te među nacionalnim vladama, regijama, gradovima i pojedincima promicalo zdravlje u urbanim okruženjima. Također su ukazali na to da se „zdravi gradovi“ mogu izgraditi samo ako regije i gradovi uvedu jasne politike za poboljšanje postojećih oblika socijalne skrbi i odaberu nove generativne i participativne modele.

Roberto Pella (IT/EPP) , izvjestitelj za mišljenje , također je skrenuo pozornost na važnost očuvanja socijalne skrbi za najosjetljivije skupine, posebice žene i djecu, te skupine podložne zdravstvenim problemima kao što su bolesti i invaliditet: „Nejednakosti i društveno-gospodarske razlike u stalnom su porastu, posebice u gradskim područjima gdje će do 2050. godine živjeti 70 % svjetskog stanovništva. Stoga u gradovima treba provesti aktivne politike za poboljšanje kvalitete života i povećanje svijesti o zdravstvenim pitanjima i zdravom načinu života.“

Povjerenstvo NAT ne poziva samo na jednak pristup zdravstvu, već i na stvaranje novih modela suradničkog višerazinskog upravljanja u okviru kojih institucije, poduzeća, organizacije civilnog društva i pojedinci mogu doprinijeti osmišljavanju pravednog i zajedničkog gradskog sustava. U tom smislu članovi predlažu uspostavu „centara za praćenje „determinanti zdravlja“ u glavnim gradskim centrima, kao i informacijskih centara u kojima će lokalne i regionalne vlasti imati pristup mogućnostima financiranja i najboljim praksama i razmjenjivati ih.

Lokalne i regionalne vlasti podsjećaju da je hitno potrebno proučiti i analizirati determinante zdravlja, procijeniti probleme koje nastaju zbog produljenog životnog vijeka te preispitati mehanizme socijalne skrbi korištenjem podataka o demografskoj strukturi. Svjesne su da starenje stanovništva i s time povezan porast kroničnih oboljenja predstavljaju problem za održivost zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi te da je stoga promicanje mjera za provedbu politika usmjerenih na determinante zdravlja od ključne važnosti za osiguranje rasta pametnih, održivih i uključivih gradova.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

 

Diandra Vanigioli

Tel. +32 2 282 22 99

diandra.vanigioli@cor.europa.eu

Podijeli: