Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Predsjednik Tzitzikostas: proračunom EU-a i planovima oporavka štite se i osnažuju regije, gradovi i sela, kao što je zatražio Europski odbor regija  

Višegodišnji financijski okvir EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i plan oporavka odgovaraju zahtjevima OR-a za potporu oporavku regionalnih i lokalnih zajednica. Oni su odgovor svim populistima i euroskepticima kojim se dokazuje dodana vrijednost Europske unije.

Komentirajući VFO i plan oporavka EU-a koji je predložila Europska komisija, predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Novi proračun EU-a u vrijednosti od 1100 milijardi EUR i plan oporavka od 750 milijardi EUR usmjereni su na sigurnost, oporavak i otpornost regija, gradova i sela diljem Europe te uključuju glavne elemente koje je zahtijevao Europski odbor regija. Ujedno su i jasan odgovor populistima i euroskepticima kojim se dokazuje dodana vrijednost Europske unije u ovim teškim vremenima. Pozivam države članice EU-a i Europski parlament da brzo razmotre i usvoje prijedloge koje je danas predstavila predsjednica Ursula von der Leyen.“

„Kao što je zatražio Europski odbor regija, novi prijedlog proračuna EU-a uključuje fond EU-a za oporavak u vrijednosti od najmanje 500 milijardi EUR u obliku subvencija. Njime se uvodi novi program zdravstvene skrbi kojim se udružuju sve razine vlasti – europska, nacionalna i regionalna – kako bi se poboljšale zdravstvene usluge i ustanove diljem kontinenta. Tim se prijedlogom daje nova snaga kohezijskoj politici EU-a dodjeljivanjem više od 373 milijarde EUR, jača se ruralni razvoj ulaganjima u iznosu od 90 milijardi EUR te se daje poticaj pravednoj tranziciji fondom vrijednim 40 milijardi EUR. U skladu s našim zahtjevima, u planovima Komisije daju se i važni odgovori za ključne sektore kao što su turizam, kultura i mala i srednja poduzeća”, dodao je predsjednik Tzitzikostas.

Predsjednica OR-ovog Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a ( COTER ), 
Isabelle Boudineau (FR/PES) , napomenula je: „Osim iznosa koji se navode u novom prijedlogu, ključno je da europska financijska sredstva stignu brzo i da se učinkovito ulažu na terenu. Regije i gradovi najbolje znaju u koja područja ili sektore trebamo hitno ulagati kako bismo prevladali posljedice krize i pripremili se za budućnost. To se ne može provoditi „odozgo prema dolje” pa nam je potreban reformirani europski semestar koji uključuje lokalne i regionalne vlasti i usmjeren je na lokalno ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Ako Europska unija podbaci odgađanjem donošenja odluka o VFO-u i planu oporavka, posljedice će biti katastrofalne u socijalnom, gospodarskom i, što je još važnije, političkom smislu.”

Prvi potpredsjednik OR-a Vasco Cordeiro (PT/PES) izjavio je: „Višegodišnjim financijskim okvirom koji je predložila Komisija povećava se potpora gradovima i regijama kako bi se prevladale socijalne i ekonomske poteškoće i smanjile teritorijalne nejednakosti i razlike među građanima. To je ključan aspekt ne samo za kohezijsku politiku – koja je sada potrebnija no ikad prije – već i za cijeli plan oporavka i proračun EU-a. Svi bi fondovi trebali biti lako dostupni našim regijama i gradovima kako bi oni mogli odlučno djelovati i osigurati da ulaganja EU-a budu djelotvorna i usmjerena na stvarne potrebe naših građana.”

Izvjestitelj OR-a za višegodišnji financijski okvir, Nikola Dobroslavić (HR/EPP) , rekao je: „Pozdravljam Komisijine planove da se produlje tekući programi kohezijske politike uz dodatno financiranje do 2022. i da se u razdoblju od 2021. do 2027. u okviru regionalne politike povećaju ulaganja za održivi rast i otpornost. Time će se poduprijeti otvaranje radnih mjesta, konkurentnost poduzeća, gospodarski rast i održivi razvoj. OR će odlučno nastaviti raditi na povećanju vidljivosti proračuna EU-a i dodane vrijednosti koju on ima za život građana.”

KONTEKST

Od početka pandemije COVID-a 19 Europski odbor regija osigurava da se jasnije čuje glas milijuna regionalnih i lokalnih izabranih političara iz cijele Europe .

U svojoj Deklaraciji usvojenoj 8. svibnja OR je zatražio:

1) plan za održivu, otpornu i socijalnu Europu, uključujući fond EU-a za oporavak, povezan s ambicioznim proračunom EU-a i utemeljen na europskom osiguranju duga, u vrijednosti od najmanje 500 milijardi EUR;

2) zdravstveni mehanizam EU-a za nabavu medicinske opreme i procjenu, prilagodbu i praćenje kapaciteta regionalnih zdravstvenih sustava za ulaganje u otpornost i održivost zdravstvene skrbi;

3) programe financiranja kojima bi se regionalnim i lokalnim zajednicama pomoglo nadoknaditi lokalne porezne gubitke i rekonstruirati javne usluge kako bi postale digitalne, održive i otporne;

4) pojednostavljene postupke financiranja održive lokalne infrastrukture;

5) posebne instrumente i pravne mehanizme za potporu malim i srednjim poduzećima, turizmu i kulturi;

6) plan za uključivanje ruralnih područja kako bi se u tim područjima potaknule inovacije, poduzetništvo i povezanost.

Kontakt:

Glasnogovornik predsjednika:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Podijeli :