Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski odbor regija: Izdvajamo s plenarnog zasjedanja u siječnju  

Portugalski premijer António Costa 31. siječnja ponovno je posjetio Europski odbor regija kako bi izložio svoju viziju EU-a. Na plenarnom zasjedanju OR-a čiji su gosti bili Tomislav Dončev, zamjenik premijera Bugarske, i Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Europske komisije, europska skupština lokalnih i regionalnih političara poručila je da EU27 mora povećati svoj nacionalni doprinos budućem proračunu EU-a u cilju zaštite regionalnih ulaganja te je zaprijetila da će se obratiti Sudu Europske unije ako EU sredstva namijenjena regijama i gradovima pokuša upotrijebiti za pomoć nacionalnim vladama pri financiranju strukturnih reformi.

Poruka reforme portugalskog premijera : premijer António Costa poslao je 31. siječnja poruku o gospodarskoj hitnosti i političkoj obnovi te je lokalnim i regionalnim čelnicima poručio da EU mora dovršiti gospodarske reforme i usmjeriti se na smanjenje gospodarskih i socijalnih razlika diljem regija i gradova. Bivši član OR-a i gradonačelnik Lisabona, premijer Costa izjavio je da „u globaliziranom svijetu Europi trebaju veći stupanj kohezije i konkurentnije gospodarstvo“ te da „ne smijemo oslabiti temelje naše Unije, kao što je kohezijska politika“.

Bugarski zamjenik premijera izjavio je da se EU nalazi pred „odlučujućim testom“ : govoreći u ime predsjedništva EU-a, Tomislav Dončev, zamjenik bugarskog premijera, izjavio je sljedeće: „Rasprava o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru i kohezijskoj politici treba biti shvaćena kao odlučujući test za budućnost Unije“ te kao „pokazatelj koliko vjerujemo u Uniju“. Upozorio je na to da bi se budući proračun mogao shvatiti „više kao rezultat aktualnog političkog vrtloga, a ne ambicioznog programa“. Rekao je da „bi se kohezijskom politikom trebali stvoriti poticaji za reforme“.

„Lokalna i regionalna rješenja gdje je to moguće i potrebno“: u opsežnoj raspravi s članovima OR-a , koja je uključivala i žustru razmjenu mišljenja o neovisnosti Katalonije, prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans naglasio je da bi se prijedlozima Komisije za reformu EU-a, uključujući mogućnost „činiti manje, ali učinkovitije“, trebalo osnažiti načelo supsidijarnosti. Kao dio njezinih napora u cilju pronalaska najbolje razine za postizanje najboljih rezultata, Komisija je osnovala radnu skupinu kojoj je cilj pronaći načine za bolje uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti u izradu politika EU-a. Tri od šest političara u toj radnoj skupini članovi su OR-a.

Europska komisija krši načelo supsidijarnosti : u rezoluciji donesenoj uz potporu svih njegovih političkih klubova, OR je izjavio da će se obratiti Sudu Europske unije ako se usvoje prijedlozi Europske komisije da se državama članicama ponudi mogućnost da se sredstva kohezijskih fondova EU-a koriste u svrhu podržavanja strukturnih reformi. OR tvrdi da plan Komisije nije u skladu s načelima supsidijarnosti, višerazinskog upravljanja, sufinanciranja i podijeljenog upravljanja.

Podrška mjerama protiv Poljske : u rezoluciji kojom se podržava odluka Europske komisije da se pozove na članak 7. Ugovora o EU-u, OR je izjavio da su pravne promjene koje utječu na poljsko pravosuđe „od izravne i neposredne važnosti“ za lokalne i regionalne vlasti. Međutim, pozvao je EU da ne obustavi financiranje poljskih regija i gradova te rekao da podnacionalne vlasti ne bi trebale „biti taoci politika koje provode nacionalne vlade“.

Kohezijska politika : nakon što je u svibnju 2017. usvojio svoje stajalište o budućnosti kohezijske politike, OR je utvrdio i svoja stajališta o četiri pitanja povezana s kohezijskom politikom, uključujući budućnost financija EU-a. U preporukama koje je izradio Marek Woźniak (PL/EPP), predsjednik Velikopoljskog vojvodstva, OR tvrdi da bi države članice nakon Brexita trebale povećati svoje doprinose proračunu EU-a te da bi kohezijska i poljoprivredna politika i dalje trebale biti glavne primateljice sredstava EU-a.

OR je također upozorio na opasnost marginalizacije lokalnih i regionalnih vlasti. U mišljenju izvjestitelja Oldřicha Vlasáka (CZ/ECR), člana Vijeća Grada Hradec Králova i bivšeg potpredsjednika Europskog parlamenta, OR utvrđuje manjkavosti u prijedlozima Skupine na visokoj razini za pojednostavnjenje za korisnike europskih strukturnih fondova, no podržava poziv te skupine na veće lokalno i regionalno osnaživanje. U izvješću koje je predstavio Petr Osvald (CZ/PES), član Vijeća Grada Plzeňa i predsjednik OR-ova Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a, Odbor se bavio pitanjem kako povećati učinak kohezijskog financiranja putem integriranih teritorijalnih ulaganja.

Godišnji pregled rasta: U Rezoluciji o Godišnjem pregledu rasta za 2018. OR je zaključio da je gospodarski oporavak u Europskoj uniji spor zbog njezina zanemarivanja potencijala regija i neuzimanja u obzir regionalnih razlika u svojim gospodarskim reformama. OR je također upozorio na to da se pokazalo da je plan ulaganja izrađen kao odgovor na krizu, odnosno Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), nedostupan mnogim regijama EU-a.

Optimizacija razvoja potencijala najudaljenijih regija : OR je podržao mišljenje koje je izradio predsjednik Vlade Autonomne zajednice Kanarski otoci Fernando Clavijo (ES/ALDE) i u kojem se poziva na revidiranu strategiju za poticanje zapošljavanja, gospodarskog razvoja, socijalne kohezije i jednakih mogućnosti u najudaljenijim regijama. U prisustvu zastupnika u EP-u, Younousa Omarjeea (FR/GUE-NGL), OR je izrazio podršku ulaganjima u sektore poput obnovljivih izvora energije i plavog gospodarstva te je predložio da najudaljenije regije EU-a budu platforme za testiranje inovacija.

Europa u pokretu: Članovi OR-a raspravljali su o lokalnim i regionalnim posljedicama dvaju zakonodavnih prijedloga iz paketa Europske komisije „Europa u pokretu“. U mišljenju Spyrosa Spyridona (GR/EPP, član Vijeća općine Poros) OR se bavio pitanjima koja izazivaju zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja u prometnom sektoru i postupanja prema vozačima u vezi s Direktivom o upućivanju radnika, u kojoj su utvrđeni uvjeti pod kojima poduzeća i njihovi radnici mogu poslovati izvan svoje matične zemlje. U prisustvu zastupnika u EP-u, Wima van de Campa (NL/EPP), članovi su također iznijeli ideje o većoj usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a čiji je cilj poboljšanje radnih uvjeta vozača, sigurnosti na cestama i tržišnog natjecanja.

U izvješću Ivana Žagara (SI/EPP), gradonačelnika Slovenske Bistrice, OR je također podržao prijedloge Komisije za smanjenje formalnosti povezanih sa sustavima naplate cestarine na europskim cestama i usklađivanje informacija javnog prijevoza.

Jedinstveno digitalno tržište : U svom preispitivanju strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja OR je naglasio da su gradovi i regije u ključnom položaju za iskorištavanje potencijala rasta digitalnog gospodarstva. U mišljenju koje je izradio Alin Nica (RO/EPP), gradonačelnik Dudeștii Noija, upozoreno je na to da EU mora posvetiti više pažnje kibersigurnosti, privatnosti podataka i smanjenju digitalnog jaza.

Plavo gospodarstvo : Samuel Azzopardi , (MT/EPP) iz Vijeća općine Rabat, upozorio je u mišljenju o održivom razvoju plavog gospodarstva u toj regiji da je zapadno Sredozemlje „izrazito“ osjetljivo na klimatske promjene kao i demografske i humanitarne izazove. U mišljenju se iznose preporuke za veću sigurnost zapadnog Sredozemlja, razvoj „pametnog i otpornog" pomorskog gospodarstva i poboljšanje upravljanja morem.

Mala poduzeća : Robert Negoiţă (RO/PES), načelnik 3. okruga Općine Bukurešt, dobio je potporu za prijedloge kojima je cilj pomoć dugoročnom razvoju programa COSME, kojim se podržavaju najveći stvaratelji radnih mjesta u lokalnim i regionalnim gospodarstvima – mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). Program COSME nastao je na temelju Akta o malom poduzetništvu za Europu iz 2008, a njegova je namjena olakšati MSP-ovima pristup financijskim sredstvima i stranim tržištima.

Erasmus za lokalne i regionalne predstavnike: OR je pozvaoEuropsku komisiju da razmotri uspostavljanje programa razmjene za razdoblje 2018. – 2020. kojim bi se lokalnim i regionalnim političarima omogućilo osposobljavanje o politikama EU-a. Mišljenje je izradio François Decoster (FR/ALDE), potpredsjednik regije Hauts-de-France i gradonačelnik Saint-Omera, koji je bio jedan od sto sudionika u pilot projektu iz 2012. – 2013. Zastupnica u EP-u, Mercedes Bresso (IT/S&D) naglasila je svoju potporu inicijativi.

Poboljšanje ravnoteže između problematičnih vrsta i ljudskih aktivnosti: izvjestitelj Csaba Borboly (RO/EPP), predsjednik Vijeća okruga Harghita – koji je dom jednoj od najvećih populacija medvjeda u Europi, dobio je podršku za prijedloge kojima se želi smanjiti broj problematičnih susreta s velikim grabežljivcima. U Europskoj uniji živi pet vrsta velikih mesoždera, od kojih se barem jednu može naći u 21 državi članici.

Dodatni materijal:

Pogledajte videosažetak događanja, individualne doprinose ili sjednice od 31. siječnja i 1. veljače u cijelosti.

• Fotografije su dostupne na Flickru

Kontakt:
presseCdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023