Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni čelnici i čelnice poručili Šefčoviču: pandemija je istaknula ključnu ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u ocjenjivanju i reviziji zakonodavstva EU-a kako bi ono odgovorilo na konkretne potrebe građana  

Regije, gradovi i sela usto traže da budu u većoj mjeri uključeni u upravljanje ulaganjima EU-a namijenjenima oporavku kako bi se osiguralo da sredstva dopru do onih koji su najviše pogođeni pandemijom.

Kriza izazvana pandemijom COVID-a 19 istaknula je da donošenje politika EU-a treba povezati s potrebama lokalnih zajednica, u čemu bi ključnu ulogu trebali imati lokalno izabrani političari i političarke, poruka je koju su članovi i članice Europskog odbora regija danas prenijeli potpredsjedniku Europske komisije Marošu Šefčoviču. Na plenarnoj raspravi lokalni i regionalni čelnici i čelnice ponovili su da svojim doprinosom radu platforme Fit for Future (F4F) žele doprinijeti poboljšanju zakonodavstva EU-a. U rezoluciji u kojoj se iznose prijedlozi za Program rada Europske komisije za 2022. članovi i članice OR-a traže od Europske komisije da osigura uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost kako bi se djelotvorno suzbile posljedice pandemije na terenu. Također traže proširenje ključnih mjera fleksibilnosti koje su uvedene radi mobilizacije europskih strukturnih i investicijskih fondova tijekom krize uzrokovane COVID-om 19.

Poboljšanje propisa EU-a glavni je prioritet lokalnih i regionalnih vlasti jer su one nadležne za provedbu 70 % zakonodavstva EU-a. Regionalni i lokalni čelnici i čelnice ponovili su da zakonodavstvo EU-a mora donijeti najveću dodanu vrijednost lokalnim zajednicama i poštovati temeljna načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. To se može postići samo ako lokalno izabrani političari i političarke budu u potpunosti uključeni u zakonodavni postupak EU-a i ako se njihov doprinos prepozna i poštuje u agendi za bolju regulativu u svim fazama donošenja politika.

Apostolos Tzitzikostas, predsjednik Europskog odbora regija, rekao je: „Kvaliteta zakonodavstva EU-a poboljšava se kada lokalne i regionalne vlasti s Komisijom dijele svoje iskustvo i znanje o stanju na terenu . Zahvaljujući njihovu sudjelovanju, rad Komisije dobiva na transparentnosti i učinkovitosti. Aktivna suradnja s lokalnim političarkama i političarima poboljšava cjelokupni ciklus politike: izradu i pripremu, donošenje, provedbu, ocjenjivanje i reviziju. Iskustvo lokalnih čelnika i čelnica u borbi protiv zdravstvenih i gospodarskih posljedica pandemije konkretan je primjer dodane vrijednosti koju oni mogu pružiti postupku donošenja odluka EU-a kako bi se bolje odgovorilo na stvarne potrebe naših lokalnih zajednica.”

Potpredsjednik Europske komisije za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič na plenarnoj je sjednici izjavio: „Potrebno nam je zakonodavstvo EU-a koje je jednostavno poštovati, koje je učinkovito i spremno za budućnost. Rad Odbora regija stoga je izuzetno bitan jer platforma Fit for Future u znatnoj mjeri omogućava rješavanje pitanja koja su od posebne važnosti za lokalne i regionalne vlasti. Na primjer, njezin godišnji program rada za 2021. godinu uključuje prekograničnu zdravstvenu skrb, javnu nabavu i kvalitetu zraka, a sve su to predložili predstavnici i predstavnice Odbora . Isto tako, drago mi je što Odbor regija radi na jačanju svojih sposobnosti predviđanja. Europi je potrebno otporno društvo pa je za uključivanje perspektive okrenute budućnosti u donošenje politika EU-a potrebna suradnja svih njegovih institucija i tijela. Nadovezujući se na izravan doprinos Odbora, u našim pregledima pokazatelja otpornosti – novom instrumentu za cjelovitu procjenu otpornosti – također će se nastojati obuhvatiti pokazatelji regionalnih razlika.”

Kontekst:

Europska komisija priznaje doprinos OR-a agendi za bolju regulativu EU-a, pri čemu se jasno razlikuje doprinos različitih razina vlasti i priznaje uloga lokalnih i regionalnih vlasti u donošenju politika utemeljenom na dokazima. Nadalje, Europska komisija obvezala se da će provoditi aktivnu supsidijarnost i poziva na sustavnu upotrebu OR-ove tablice za ocjenjivanje supsidijarnosti . Međutim, uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u postupak donošenja odluka na razini EU-a mogla bi se dodatno ojačati tako da postane strukturirana i interaktivna, primjerice sustavnim procjenama teritorijalnog učinka i savjetovanjima bolje prilagođenima lokalnim i regionalnim vlastima.

Platforma F4F osmišljena je kao glavni instrument agende Europske komisije za bolju regulativu kako bi se pojednostavilo i moderniziralo zakonodavstvo EU-a radi boljeg rješavanja budućih izazova i smanjenja administrativnog opterećenja. OR u okviru platforme sudjeluje i u reviziji i u evaluaciji postojećeg zakonodavstva EU-a zahvaljujući tome što su troje njegovih predsjednika povjerenstava članovi upravljačkog tijela platforme i mreže regionalnih središta kao podskupine platforme. Stoga OR ne predstavlja samo lokalne i regionalne vlasti, već i građane i poduzeća koji se svakodnevno služe zakonodavstvom EU-a. Troje predsjednika povjerenstava OR-a imenovano je izvjestiteljima na zadnjoj plenarnoj sjednici platforme F4F u ožujku: Mark Speich (DE/EPP) , državni tajnik za savezne, europske i međunarodne poslove savezne zemlje Sjeverna Rajna – Vestfalija i predsjednik Povjerenstva OR-a za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX), izvjestitelj je za zakonodavstvo o javnoj nabavi, s posebnim osvrtom na e-javnu nabavu; Anne Karjalainen (FI/PSE) , članica Gradskog vijeća Grada Kerave, predsjednica Povjerenstva OR-a za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC), izvjestiteljica je za direktivu INSPIRE, kojom se uspostavlja infrastruktura za prostorne informacije u Europi i utvrđuju zajednički standardi za prikaz i dijeljenje prostornih informacija u vezi s, primjerice, područjima s prirodnim opasnostima, prometnim mrežama ili raširenosti stanovništva; Ulrika Landergren (SE/RE) , članica Općinskog vijeća Općine Kungsbacka i predsjednica Povjerenstva OR-a za prirodne resurse (NAT), izvjestiteljica je za zakonodavstvo o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi.

Naposljetku, OR doprinosi drugom izvješću o predviđanjima Europske komisije dostavljajući informacije prikupljene od svojih mreža i iz godišnjeg lokalnog i regionalnog barometra kako bi zajamčio da se stvarno stanje na terenu i podnacionalna perspektiva uključe u svjetske izglede izražene u predviđanjima EU-a.

Načelo supsidijarnosti znači da EU može djelovati samo ako je u rješavanju određenih pitanja djelotvorniji od nacionalne, regionalne ili lokalne razine. Cilj je osigurati dovoljnu dodanu vrijednost svih mjera EU-a. Koncept aktivne supsidijarnosti nov je način rada koji tradicionalni pristup supsidijarnosti pomiče na novu razinu. Pritom se sve institucionalne, nacionalne i podnacionalne aktere potiče da na konstruktivan način pridonose povećanju dodane vrijednosti zakonodavstva EU-a tijekom cijelog ciklusa oblikovanja politika. Pristup aktivne supsidijarnosti predložio je OR tijekom rada Radne skupine za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” i on je preuzet u Komunikaciji Europske komisije o načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti iz listopada 2018.

Doprinos OR-a konferenciji o budućnosti Europe

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobilni tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023