Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski odbor regija podržava akcijski plan za europsku demokraciju kao dio „procesa stvaranja nove demokratske infrastrukture”  

Europska unija treba stvoriti „novu demokratsku infrastrukturu” kako bi se osiguralo da izbori budu slobodni i pravedni, poboljšao medijski pluralizam i potaknuo angažman građana i građanki, poručio je 30. lipnja Europski odbor regija. U preporukama kojima se želi ojačati demokracija, jednakost i poštovanje ljudskih prava, općinski i regionalni čelnici i čelnice naglasili su da podnacionalne vlasti mogu imati važnu ulogu u promicanju medijske pismenosti, kritičkog razmišljanja i transparentnosti u političkim kampanjama, kao i u podupiranju sudjelovanja građana i građanki u politici.

Preporukama se podržava akcijski plan za europsku demokraciju koji je Europska komisija predstavila u prosincu 2020. i u kojem se iznosi niz inicijativa, često nezakonodavnih, čija je svrha zaštiti i razviti europsku demokraciju u digitalnom dobu. Međutim, OR je uložio primjedbu na plan jer se u njemu nedovoljno naglašava potencijalni doprinos lokalnih i regionalnih vlasti poboljšanju stanja europske demokracije.

Obraćajući se članovima i članicama OR-a na njihovom plenarnom zasjedanju 30. lipnja, potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová pozdravila je OR-ovo mišljenje sljedećim riječima: „Demokraciju ne smijemo uzeti zdravo za gotovo. Moramo razmisliti o tome kako promicati i zaštititi demokraciju u digitalnom dobu. Za to je potrebna međunarodna suradnja i pristup koji obuhvaća cijelo društvo u koordiniranom djelovanju u kojem sudjeluju vlade, uključujući lokalne i regionalne vlasti, civilno društvo, istraživači i istraživačice, osobe koje provjeravaju činjenice, privatni sektor, mediji i samo građanstvo. Pozdravljam doprinos Odbora regija akcijskom planu za europsku demokraciju, kao i ideje o tome kako lokalne i regionalne vlasti mogu uključiti građane i građanke na svojim područjima, osigurati da izbori budu slobodni i pravedni, jačati medije i suzbijati dezinformacije. Nudimo i mogućnosti financiranja kojima se podupire pretvaranje politike u konkretne aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini, kao što su trenutačno otvoreni pozivi na podnošenje prijedloga za bratimljenje gradova i mreže gradova u okviru programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti.”

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), prvi potpredsjednik OR-a i član regionalne skupštine Azora, izjavio je: „Naša Unija može biti samo unija zajedničkih vrijednosti koje se poštuju. Lokalne i regionalne vlasti, kao i njihovi izabrani čelnici i čelnice, imaju važnu ulogu ne samo u očuvanju i poštovanju demokracije već i u njezinu promicanju. Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava nisu samo vrijednosti na kojima je utemeljena naša Unija već i jasan način da se u svakoj zajednici ili zemlji u Europi ocijeni jesu li djela u skladu s riječima.“

Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), gradonačelnica Gdanjska i OR-ova izvjestiteljica za mišljenje „Akcijski plan za europsku demokraciju“ , izjavila je: „Građansko obrazovanje o demokraciji nužno je za opstanak naše europske zajednice vrijednosti. Ne smijemo dopustiti da u državama članicama EU-a dođe do nazadovanja u pogledu građanskih prava i sloboda. Kada do toga dođe u jednoj državi članici, to negativno utječe na stanje demokracije u cijeloj europskoj obitelji i prijeti našim europskim vrijednostima. Budući da su najbliže građanima, lokalne i regionalne vlasti trebale bi imati bitnu ulogu u procesu podupiranja demokracije, slobode i građanskog sudjelovanja. U Gdanjsku, gradu slobode i solidarnosti, osmišljavamo model građanskog obrazovanja iz Gdanjska, koji počiva na podučavanju kritičkog razmišljanja i građanske odgovornosti.”

U prijedlozima OR-a, u kojima se akcijski plan za europsku demokraciju smatra dijelom „procesa stvaranja nove demokratske infrastrukture”, naglašava se važnost njegovanje kontinuirane rasprave o slobodi izražavanja na internetu, kao i poduzimanja preventivnih mjera za borbu protiv dezinformiranja, govora mržnje i teorija zavjere. OR podržava osnivanje nagrade nazvane po prethodniku Aleksandre Dulkiewicz, Pawełu Adamowiczu, koji je ubijen 2019. godine. Nagrada „Paweł Adamowicz“ promiče društvenu uključenost, jednake mogućnosti i poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda.

Jedan je od prijedloga i poziv EU-u da pomogne u izgradnji institucionalnih i administrativnih kapaciteta i struktura potrebnih za promicanje sudjelovanja javnosti u političkom životu, pri čemu pristup financijskim sredstvima treba biti što jednostavniji i, kad god je to moguće, njima trebaju upravljati lokalne i regionalne vlasti.

Članovi i članice OR-a također su usvojili mišljenje o inicijativi koju je pokrenula Europska komisija i koja je povezana s akcijskim planom za europsku demokraciju, naslovljeno „Strategija za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima u EU-u“ . U mišljenju, koje je sastavio Jean-Luc Vanraes (BE/RE), član Općinskog vijeća Ucclea, izražava se podrška za strategiju Europske komisije, koju se poziva da sustavno provodi „unakrsnu provjeru primjene Povelje prije dodjele sredstava EU-a“, te se tvrdi da bi poštovanje vrijednosti Unije „trebalo biti uvjet prihvatljivosti za sredstva EU-a”.

Jean-Luc Vanraes izjavio je: „Države članice 18. prosinca 2000. s entuzijazmom su potpisale Povelju o temeljnim pravima Europske unije. Promicanje i zaštita tih prava jedna je od ključnih zadaća Europske komisije. Stoga tražim da Komisija iskoristi sva pravna i financijska sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi tu zadaću ispunila.”

Kontakt :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Pridružite se Mreži savjetnika i savjetnica za EU (#EUCouncillors)
Pridružite se Mreži savjetnika i savjetnica za EU (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023