Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo: započelo savjetovanje s dionicima  

Savjetovanje Europskog odbora regija o kružnom gospodarstvu otvoreno je svim lokalnim i regionalnim vlastima i drugim ključnim dionicima do 1. svibnja 2020.

Na našem planetu ponestaje resursa. S obzirom na to da se očekuje da će se ukupna svjetska potrošnja sljedećih desetljeća udvostručiti, a da nema naznaka skorog smanjenja globalnog zagrijavanja, potrebno je hitno odvojiti gospodarski rast od upotrebe resursa proizvodnjom trajnih proizvoda koji se mogu ponovno upotrebljavati i popravljati. Poticanje načela kružnosti povoljno će djelovati na okoliš, a bit će i od ključne važnosti za gospodarski oporavak nakon COVID-a 19. Mišljenjem koje će uskoro sastaviti Tjisse Stelpstra (NL/ECR), regionalni ministar pokrajine Drenthe, želi se ojačati lokalni i regionalni stup novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo kako bi gradovi i regije došli u njegovo središte.

Godišnja količina otpada iz svih gospodarskih djelatnosti u EU-u iznosi 2,5 milijarde tona. To je 5 tona po stanovniku godišnje. Danas ne postoji sveobuhvatan skup pravnih i političkih zahtjeva kojima bi se osiguralo da svi proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a postanu sve održiviji i da zadovolje kriterije načela kružnosti. To je cilj novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo koji je sastavila Europska komisija i koji je predstavljen 11. ožujka 2020.

Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo sadrži razne prijedloge. Među njima je i proširenje okvira za ekološki dizajn na što širi raspon proizvoda, čime bi se potaknula zelena javna nabava, ograničila uporaba materijala za ambalažu, predložili ciljevi smanjenja otpada za konkretne tokove, uskladili sustavi odvojenog prikupljanja i uveo dugoočekivani jedinstveni telefonski punjač na tržište EU-a. Ključni ciljni proizvodi su elektronički proizvodi, građevinski materijal i građevni proizvodi, vozila i baterije, ambalaža, plastika i mikroplastika, tekstil, hrana, voda i hranjive tvari.

Europski odbor regija sada putem pisanog savjetovanja s dionicima otvorenog do 1.svibnja 2020. poziva sve lokalne i regionalne vlasti te dionike u EU-u da podijele svoja stajališta o prijedlogu Komisije i iznesu vlastita stajališta i prijedloge.

Radni dokument u vezi s javnim savjetovanjem dostupan je ovdje .

Kružno gospodarstvo jedna je od glavnih tema ovog desetljeća. Politiku za održive proizvode moramo hitno pretočiti u zasebno zakonodavstvo kako bi se potrošačima osiguralo pravo na pristup trajnim proizvodima i kako bi se stalo na kraj preranom zastarijevanju proizvoda i uništavanju neprodane trajne robe. Naš konačni cilj mora biti društvo bez otpada “, rekao je izvjestitelj Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , regionalni ministar pokrajine Drenthe.

Glavni je cilj skorašnjeg mišljenja OR-a razviti teritorijalni stup novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo i definirati mogućnosti i izazove s kojima se lokalne i regionalne vlasti EU-a suočavaju u sklopu očekivanih mjera politike.

Svakako pozdravljamo sveobuhvatan skup zakonodavnih mjera i djelovanja u okviru resorne politike koje je predložila Europska komisija. Međutim, smatramo da novi akcijski plan ne ide dovoljno daleko u iskorištavanju potencijala regija i gradova za ostvarenje kružnog gospodarstva na terenu. Osim toga, potrebni su nam i konkretni ciljevi uz cjenovne signale i poticaje kako bismo se pobrinuli za održivo ponašanje proizvođača, korisnika i potrošača “, dodao je izvjestitelj.

U kontekstu COVID-a 19 i njegova učinka na zdravstvene sustave i gospodarstvo, izvjestitelj Tjisse Stelpstra skreće pozornost na ovisnost EU-a o resursima i pita se koje se pouke mogu izvući te što treba uzeti u obzir prilikom izrade planova gospodarskog oporavka. „ Pogubne posljedice izazvane COVID-om 19 moraju okupiti sve oblikovatelje politika i upozoriti na to da treba stvoriti novi gospodarski model u kojem će socijalno blagostanje i ekološka održivost biti u središtu gospodarskog oporavka EU-a “, izjavio je izvjestitelj Tjisse Stelpstra .

Potencijalni doprinos ovog akcijskog plana gospodarskom oporavku nakon COVID-a 19 ne treba podcjenjivati jer kružno gospodarstvo otvara brojne nove poslovne mogućnosti. U razdoblju od 2012. do 2018. broj radnih mjesta u kružnom gospodarstvu u EU-u porastao je za 5 % i dosegao broj od 4 milijuna ( EK ).

Napomene:

Okvirni raspored za izradu mišljenja OR-a o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo je sljedeći, no ovisit će o razvoju situacije povezane s COVID-om 19: rasprava o radnom dokumentu u povjerenstvu ENVE zakazana je 8. lipnja. Usvajanje nacrta mišljenja predviđeno je na sastanku povjerenstva ENVE 9. rujna, a konačno glasovanje očekuje se na plenarnom zasjedanju 13. – 14. listopada 2020.

Pozivamo predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti i druge dionike da svoje pisane doprinose do 1. svibnja 2020. pošalju na Aliona.Fornea@cor.europa.eu i enve@cor.europa.eu .

Napominjemo da je izvjestitelj Tjisse Stelpstra dostupan za internetske sastanke i chatove na zahtjev, zajedno sa svojom stručnjakinjom Ingrid Zeegers i timom OR-ova povjerenstva ENVE.

Kako bi pripremio okvir za rasprave, izvjestitelj stavlja na raspolaganje svoj radni dokument o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo koji sadrži određena opća i konkretna pitanja strukturirana oko sljedećih četiriju aspekata:

1. Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u ostvarivanju kružnoga gospodarstva

2. Promjena gospodarskog sustava

3. Nema otpada, postoje samo resursi

4. Postavljanje ciljeva i okvira zakonodavstva

Radni dokument dostupan je na svim jezicima EU-a od 8. travnja na internetskim stranicama posvećenima savjetovanju .

Kontakt za medije:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023