Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Zeleni plan na lokalnoj razini: novi poziv na predstavljanje najboljih praksi i preuzimanje klimatskih obveza  

Europski odbor regija (OR) ponovno poziva svoje članove i članice i njihove zamjenike i zamjenice, mlade izabrane političare i političarke te članove i članice OR-ove mreže lokalnih i regionalnih savjetnika i savjetnica da utvrde i promiču najbolje prakse povezane s niskougljičnim i održivim projektima, kao i da se obvežu na smanjenje emisija stakleničkih plinova u jedinicama lokalne i regionalne samouprave u cijelom EU-u. Provodi li vaša regija ili grad projekte posebno usmjerene na postizanje ciljeva europskog zelenog plana? Je li vaša regija ili grad utvrdila ciljnu vrijednost za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. ili 2050.? Ako je vaš odgovor potvrdan, ovaj novi poziv tiče se i vas.

Pandemija COVID-a 19 i energetska kriza uzrokovana ratom u Ukrajini pokazale su koliko je važna bliska interakcija okoliša i ljudi. Ujedno su prijeteće prirodne opasnosti, okolišni rizici, propadanje ekosustava i globalno zagrijavanje i dalje relevantni, pa je djelovanje u području klime bitnije no ikad. Gradovi i regije ključni su akteri za ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana i ostvarivanje klimatske neutralnosti EU-a.

Radi daljnjeg promicanja regionalnog i lokalnog djelovanja usmjerenog na ostvarivanje zelenog plana OR svim svojim članovima i članicama i njihovim zamjenicima i zamjenicama, mladim izabranim političarima i političarkama te članovima i članicama Europske mreže regionalnih i lokalnih savjetnika za EU upućuje novi poziv na predstavljanje najboljih praksi i preuzimanje klimatskih obveza. Projekti će se objavljivati na platformi najboljih praksi koje pokazuju kako gradovi i regije pridonose zelenom oporavku u nastojanju da ostvare održivije, uključivije i otpornije društvo.

Koji se projekti mogu prijaviti?

Pozivaju se članovi i članice i njihovi zamjenici i zamjenice, mladi izabrani političari i političarke te članovi i članice OR-ove mreže lokalnih i regionalnih savjetnika i savjetnica da predstave svoje nedavno provedene ili tekuće projekte i inicijative u sljedećim područjima:

  • prilagodba klimatskim promjenama,
  • ublažavanje klimatskih promjena,
  • kružno gospodarstvo,
  • pitanja povezana s energijom, poput energetske učinkovitosti, energetskog siromaštva ili energije iz obnovljivih izvora,
  • čista mobilnost,
  • nulta stopa onečišćenja,
  • ponovno pošumljavanje i ozelenjivanje gradova,
  • izrada zelenog proračuna.

Uoči Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC COP 27), koja će se održati u studenom 2022. u Sharm El-Sheiku (Egipat), izradit će se zemljovid klimatskih obveza lokalnih i regionalnih vlasti radi pružanja podrške OR-ovim nastojanjima da se poveća uloga gradova i regija u globalnom upravljanju u području klime i provedbi Pariškog sporazuma.

Da biste predstavili svoje zelene projekte i klimatske obveze, ispunite ovu kratku anketu.

Projekti i obveze objavit će se na interaktivnom zemljovidu OR-a i predstavljati institucijama EU-a, dionicima i medijima.

Zeleni plan na lokalnoj razini:ovdje možete pristupiti OR-ovom portalu za zeleni plan i saznati više o nadležnoj radnoj skupini.

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023