Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Nacionalni planovi oporavka bit će manje učinkoviti ako se izostave regije i gradovi  

Gospodarski i socijalni oporavak te zelena i digitalna tranzicija mogu uspjeti samo ako lokalne i regionalne vlasti budu izravno uključene u pripremu i provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Blisko partnerstvo svih razina upravljanja, socijalnih partnera i nevladinih organizacija ključno je za to da se osigura usklađenost nacionalnih planova za oporavak i otpornost s teritorijalnim potrebama i da se izbjegnu preklapanja s drugim politikama i fondovima EU-a. To su glavne poruke koje Europski odbor regija (OR) upućuje nacionalnim vladama i institucijama EU-a u mišljenju koje je sastavio Rob Jonkman, član Općinskog poglavarstva Općine Opsterland u Nizozemskoj. OR je to mišljenje jednoglasno usvojio na plenarnom zasjedanju 1. prosinca.

Članovi i članice Europskog odbora regija izražavaju žaljenje zbog toga što se u većini država članica priprema nacionalnih planova za oporavak i otpornost uglavnom odvija „odozgo prema dolje”, a brine ih i nedovoljna uključenost podnacionalne razine u faze provedbe i evaluacije. Taj pristup donosi rizik od centralizacije važnih javnih ulaganja i zanemarivanja teritorijalnih razlika, čime se narušava uspjeh planova oporavka.

Stoga bi, navodi se u mišljenju , regije koje su već i prije izbijanja pandemije zaostajale u razvoju mogle biti još više pogođene razvojnim deficitom u pogledu zaposlenosti, potpore poslovanju, digitalizacije i drugih ključnih područja. Osim toga, zbog nedovoljne uključenosti regija i općina postoji rizik od preklapanja ulaganja sredstava iz fondova za oporavak i fondova kohezijske politike, što bi dovelo do nadmetanja među njima. Zbog toga lokalni čelnici i čelnice nalaze ohrabrenje u tome što će Europska komisija uskoro objaviti pregled stanja u pogledu Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF). Kao što je navedeno u dopisu koji je izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis poslao predsjedniku OR-a Apostolosu Tzitzikostasu i predsjedniku OR-ova Povjerenstva za gospodarsku politiku Michaelu Murphyju, novi pregled stanja sadržavat će informacije o obradi zahtjeva za plaćanje iz država članica i, po mogućnosti, biti zasnovan na metodi praćenja usmjerenoj na teritorije.

Izvjestitelj Rob Jonkman  (NL/ECR), član Općinskog poglavarstva Općine Opsterland, izjavio je: „Mehanizam za oporavak i otpornost, kao plod povijesnog dogovora čelnika i čelnica EU-a, ambiciozan je alat koji će nam omogućiti da iz krize izazvane COVID-om 19 izađemo jači . Međutim, iako su lokalne i regionalne vlasti od početka pandemije predvodnice u borbi protiv socioekonomskih posljedica, u mnogim smo državama članicama u zapećku kad je riječ o sudjelovanju u planovima oporavka. Potrebna nam je suradnja, a ne centralizacija.“

Lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za trećinu svih javnih rashoda i više od polovine javnih ulaganja u EU-u, od čega je velik dio u područjima politika koja su ključna za Mehanizam za oporavak i otpornost , kamen temeljac plana oporavka Next Generation EU . Stoga je važno da gradovi i regije budu izravno uključeni u izradu i provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost kako bi se uspješno provele pripadajuće reforme i ulaganja.

U mnogim općinama, gradovima i regijama kriza uzrokovana COVID-om 19 dovela je do smanjenja prihoda i povećanja rashoda. U drugom Regionalnom i lokalnom barometru , koji je OR objavio u listopadu, procjenjuje se da je financijski jaz samo u 2020. iznosio 180 milijardi eura. OR tvrdi da su EU i države članice dužni hitno pomoći lokalnim i regionalnim vlastima u apsorpciji šokova na njihove financije te učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i bolje pripremljenima za izazove i mogućnosti zelene i digitalne tranzicije, među ostalim putem nacionalnih planova oporavka.

OR od Europske komisije također traži da u svoje godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost uvrsti odjeljak o uključenosti lokalnih i regionalnih vlasti te poziva Europski parlament da u potpunosti ispuni svoju ulogu nadzora nad postizanjem ciljeva planova oporavka, uz redovito uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti.

Osnovne informacije

OR je 24. rujna zajedno sa slovenskim predsjedništvom Vijeća EU-a održao prvi forum na visokoj razini o regionalnom oporavku i otpornosti. Na tom događanju u slovenskoj Lipici europski povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni naglasio je da nacionalni planovi oporavka mogu biti uspješni samo uz suradnju s regijama i općinama. Priopćenje za medije možete pročitati ovdje .

Mehanizam za oporavak i otpornost EU-a financijski je instrument vrijedan 723,8 milijardi eura (izraženo u trenutačnim cijenama; od toga su 338 milijardi eura bespovratna sredstva, a 385,8 milijardi eura zajmovi), čija je svrha pomoći državama članicama u provođenju reformi i ulaganju u zajedničke prioritete EU-a. Mehanizam za oporavak i otpornost najveći je financijski mehanizam plana za oporavak Next Generation EU , čiji proračun iznosi 801 milijardu eura. Država članice koje žele iskoristiti potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost trebaju predstaviti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost u kojima se navode reforme i ulaganja koji će se financirati.

Studija OR-a o uključenosti regionalnih i lokalnih vlasti u pripremu i provedbu osam nacionalnih planova za oporavak i otpornost (lipanj 2021.).

Zajedničko savjetovanje OR-a i CEMR-a o pripremi nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Potpuni rezultati dostupni su ovdje (siječanj 2021.).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023