Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Nacionalni planovi oporavka bit će manje učinkoviti ako se izostave regije i gradovi  

Gospodarski i socijalni oporavak te zelena i digitalna tranzicija mogu uspjeti samo ako lokalne i regionalne vlasti budu izravno uključene u pripremu i provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Blisko partnerstvo svih razina upravljanja, socijalnih partnera i nevladinih organizacija ključno je za to da se osigura usklađenost nacionalnih planova za oporavak i otpornost s teritorijalnim potrebama i da se izbjegnu preklapanja s drugim politikama i fondovima EU-a. To su glavne poruke koje Europski odbor regija (OR) upućuje nacionalnim vladama i institucijama EU-a u mišljenju koje je sastavio Rob Jonkman, član Općinskog poglavarstva Općine Opsterland u Nizozemskoj. OR je to mišljenje jednoglasno usvojio na plenarnom zasjedanju 1. prosinca.

Članovi i članice Europskog odbora regija izražavaju žaljenje zbog toga što se u većini država članica priprema nacionalnih planova za oporavak i otpornost uglavnom odvija „odozgo prema dolje”, a brine ih i nedovoljna uključenost podnacionalne razine u faze provedbe i evaluacije. Taj pristup donosi rizik od centralizacije važnih javnih ulaganja i zanemarivanja teritorijalnih razlika, čime se narušava uspjeh planova oporavka.

Stoga bi, navodi se u mišljenju , regije koje su već i prije izbijanja pandemije zaostajale u razvoju mogle biti još više pogođene razvojnim deficitom u pogledu zaposlenosti, potpore poslovanju, digitalizacije i drugih ključnih područja. Osim toga, zbog nedovoljne uključenosti regija i općina postoji rizik od preklapanja ulaganja sredstava iz fondova za oporavak i fondova kohezijske politike, što bi dovelo do nadmetanja među njima. Zbog toga lokalni čelnici i čelnice nalaze ohrabrenje u tome što će Europska komisija uskoro objaviti pregled stanja u pogledu Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF). Kao što je navedeno u dopisu koji je izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis poslao predsjedniku OR-a Apostolosu Tzitzikostasu i predsjedniku OR-ova Povjerenstva za gospodarsku politiku Michaelu Murphyju, novi pregled stanja sadržavat će informacije o obradi zahtjeva za plaćanje iz država članica i, po mogućnosti, biti zasnovan na metodi praćenja usmjerenoj na teritorije.

Izvjestitelj Rob Jonkman  (NL/ECR), član Općinskog poglavarstva Općine Opsterland, izjavio je: „Mehanizam za oporavak i otpornost, kao plod povijesnog dogovora čelnika i čelnica EU-a, ambiciozan je alat koji će nam omogućiti da iz krize izazvane COVID-om 19 izađemo jači . Međutim, iako su lokalne i regionalne vlasti od početka pandemije predvodnice u borbi protiv socioekonomskih posljedica, u mnogim smo državama članicama u zapećku kad je riječ o sudjelovanju u planovima oporavka. Potrebna nam je suradnja, a ne centralizacija.“

Lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za trećinu svih javnih rashoda i više od polovine javnih ulaganja u EU-u, od čega je velik dio u područjima politika koja su ključna za Mehanizam za oporavak i otpornost , kamen temeljac plana oporavka Next Generation EU . Stoga je važno da gradovi i regije budu izravno uključeni u izradu i provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost kako bi se uspješno provele pripadajuće reforme i ulaganja.

U mnogim općinama, gradovima i regijama kriza uzrokovana COVID-om 19 dovela je do smanjenja prihoda i povećanja rashoda. U drugom Regionalnom i lokalnom barometru , koji je OR objavio u listopadu, procjenjuje se da je financijski jaz samo u 2020. iznosio 180 milijardi eura. OR tvrdi da su EU i države članice dužni hitno pomoći lokalnim i regionalnim vlastima u apsorpciji šokova na njihove financije te učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i bolje pripremljenima za izazove i mogućnosti zelene i digitalne tranzicije, među ostalim putem nacionalnih planova oporavka.

OR od Europske komisije također traži da u svoje godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost uvrsti odjeljak o uključenosti lokalnih i regionalnih vlasti te poziva Europski parlament da u potpunosti ispuni svoju ulogu nadzora nad postizanjem ciljeva planova oporavka, uz redovito uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti.

Osnovne informacije

OR je 24. rujna zajedno sa slovenskim predsjedništvom Vijeća EU-a održao prvi forum na visokoj razini o regionalnom oporavku i otpornosti. Na tom događanju u slovenskoj Lipici europski povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni naglasio je da nacionalni planovi oporavka mogu biti uspješni samo uz suradnju s regijama i općinama. Priopćenje za medije možete pročitati ovdje .

Mehanizam za oporavak i otpornost EU-a financijski je instrument vrijedan 723,8 milijardi eura (izraženo u trenutačnim cijenama; od toga su 338 milijardi eura bespovratna sredstva, a 385,8 milijardi eura zajmovi), čija je svrha pomoći državama članicama u provođenju reformi i ulaganju u zajedničke prioritete EU-a. Mehanizam za oporavak i otpornost najveći je financijski mehanizam plana za oporavak Next Generation EU , čiji proračun iznosi 801 milijardu eura. Država članice koje žele iskoristiti potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost trebaju predstaviti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost u kojima se navode reforme i ulaganja koji će se financirati.

Studija OR-a o uključenosti regionalnih i lokalnih vlasti u pripremu i provedbu osam nacionalnih planova za oporavak i otpornost (lipanj 2021.).

Zajedničko savjetovanje OR-a i CEMR-a o pripremi nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Potpuni rezultati dostupni su ovdje (siječanj 2021.).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli: