Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije spremni su predvoditi revoluciju održive mobilnosti u Europi  

Radi uspješne transformacije i povećanja održivosti europskog prometnog sektora gradovi i regije u EU-u moraju staviti veći naglasak na poticanje mobilnosti bez emisija, promicanje aktivnih i zajedničkih načina prijevoza, reorganizaciju gradske mobilnosti i bolje povezivanje ruralnih područja. Ti su prijedlozi izneseni u mišljenju o strategiji pametne i održive mobilnosti koje je na plenarnom zasjedanju u srijedu, 30. lipnja, predstavio izvjestitelj Robert van Asten (NL/RE) i usvojio Europski odbor regija (OR).

Promet je 2017. godine proizvodio 27 % emisija CO 2 u EU-u , a emisije su se povećale i 2018. i 2019. , što znači da će biti potrebne velike promjene kako bi se postigli ambiciozni klimatski ciljevi EU-a. Budući da je dugoročni cilj do 2050. smanjiti emisije u prometnom sektoru za 90 %, strategija EU-a za mobilnost jedna je od glavnih inicijativa europskog zelenog plana kojom se žele postaviti temelji za postizanje ciljeva zelene i digitalne transformacije prometnog sustava EU-a. Strategija, koju je Europska komisija predložila krajem prošle godine, dopunjena je akcijskim planom u kojem se navode konkretne mjere koje treba donijeti tijekom sljedeće četiri godine. Vozila bez emisija i infrastruktura za alternativna goriva, određivanje cijene ugljika uz bolje poticaje za korisnike te povećanje cjenovne pristupačnosti i dostupnosti mobilnosti neka su od ključnih područja utvrđena u akcijskom planu.

Robert van Asten (NL/RE), član Poglavarstva Općine Den Haag i izvjestitelj za to mišljenje, izjavio je: „Lokalne i regionalne vlasti imaju ključnu ulogu u tranziciji u području mobilnosti, koja povezuje europski zeleni plan i digitalnu tranziciju u svrhu postizanja održivije i pametnije mobilnosti. Socijalni aspekt i uključivost ključni su elementi mojeg izvješća jer je za tranziciju u području mobilnost potrebna i promjena ponašanja u kojoj korisnik ima najvažniju ulogu. EU nam može pomoći da bolje iskoristimo isprepletenost povezivosti, dostupnosti i zdravlja, ne samo financiranjem već i osiguravanjem standardizacije i usklađivanja pravila EU-a. Trebamo uzeti u obzir i planove Europske komisije za održivu gradsku mobilnost, koji mogu biti djelotvorno sredstvo suradnje među raznim razinama vlasti, ali samo ako budu dovoljno fleksibilni i na razini izazova s kojima se suočavaju gradovi i regije.”

Ismael Ertug , zastupnik u Europskom parlamentu, sljedećim se riječima osvrnuo na mišljenje OR-a: „Strategija EU-a za održivu i pametnu mobilnost određuje smjer za budućnost europskog prometnog sektora. Dvostruki izazov digitalizacije i dekarbonizacije glavno je pitanje koje treba riješiti u predstojećim desetljećima. Kako bi se u tome uspjelo, europska, nacionalna, i osobito regionalna razina, moraju blisko surađivati. To se naročito odnosi na infrastrukturne projekte, bilo da je riječ o prekograničnim vezama koje nedostaju, poboljšanim željezničkim sustavima ili sveobuhvatnoj mreži infrastrukture za alternativna goriva.”

OR pozdravlja strategiju za mobilnost koju je predložila Europska komisija, ali je utvrdio nekoliko područja koja se mogu poboljšati. Budući da lokalne i regionalne vlasti imaju ključnu ulogu u oblikovanju europske prometne politike i osiguravanju usluga mobilnosti i infrastrukture, članovi i članice posebno su naglasili važnost regionalne dimenzije strategije za mobilnost S obzirom na to, uspješna tranzicija u području mobilnosti iziskivat će veliko zalaganje lokalnih i regionalnih vlasti i zajednički pristup koji će uključivati sve razine vlasti, u skladu s načelom aktivne supsidijarnosti.

U mišljenju se također ističe da, uz povećanje održivosti samog prometa, primjerice većim korištenjem željezničkog umjesto zračnog prijevoza, tranzicija u području mobilnosti zahtijeva i promjenu ponašanja građana. U svrhu postizanja ambicioznog cilja smanjenja emisija u prometnom sektoru za 90 % do 2050., moraju se uvelike proširiti aspekti mobilnosti kao što su smanjenje udaljenosti i broja putovanja kad je to moguće, češće korištenje aktivnijih oblika mobilnosti (npr. vožnja biciklom i hodanje) i zajednički prijevoz. 

Članovi i članice također su istaknuli da u strategiji Komisije nema konkretnih inicijativa za ruralna područja unatoč tome što mobilnost ima važnu ulogu u osiguravanju usluga u ruralnim područjima s nedovoljnom infrastrukturom. U mišljenju se stoga poziva na povećanje europskih sredstava i regulatornih mjera kako bi se poboljšala mobilnost građana i građanki, posebno u rijetko naseljenim područjima.

Osnovne informacije

S obzirom na njihovu regionalnu dimenziju i važnost za europski zeleni plan, mobilnost i prometna infrastruktura smatraju se nekim od ključnih područja u kojima treba poboljšati suradnju između Odbora regija i Europske komisije .

Velik dio strategije EU-a za povećanje održivosti prometa počiva na većem korištenju željezničkog prijevoza. Godina 2021. službeno je proglašena Europskom godinom željeznice , a OR je od samog početka aktivno uključen u njezino obilježavanje kroz zajednički rad s Komisijom i organizaciju nekoliko lokalnih događanja u suradnji sa svojim članovima i članicama. Očekuje se da će od 2. rujna do 7. listopada predsjednik OR-a Apostolos Tzitzikostas i nekoliko drugih članova i članica posjetiti vlak Transeuropski Ekspres tijekom njegovog proputovanja kroz 23 države članice.

Još jedno ključno područje za OR bit će takozvana „misija Obzor Europa” u okviru koje se do 2030. godine želi postići klimatska neutralnost u 100 gradova u Europi . Jedna od prvih ključnih etapa prema klimatski neutralnim gradovima bit će „novi europski okvir za gradsku mobilnost” koji će Europska komisija predstaviti krajem ove godine. Obje su inicijative ključne teme za OR, a za njihov uspjeh od presudne je važnosti aktivna supsidijarnost u pogledu održive gradske mobilnosti.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023