Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Savez automobilskih regija poziva na uvođenje programa potpore EU-a radi osiguravanja pravedne, poštene i uspješne tranzicije u sektoru koji zapošljava 7,5 milijuna radnika i radnica  

Članovi Saveza okupili su se u Leipzigu i iznijeli svoje prijedloge za očuvanje europske automobilske industrije

Kako bi se mogle uspješno nositi s postupnim ukidanjem motora s unutarnjim izgaranjem i digitalizacijom, europske automobilske regije traže novi mehanizam potpore EU-a s namjenskim sredstvima, odgovarajuću procjenu teritorijalnog učinka novih propisa i mjere za prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage. Na prvom političkom sastanku Saveza automobilskih regija (ARA) održanom 17. studenoga u Leipzigu članovi su usvojili kratkoročnu i srednjoročnu strategiju i s europskim povjerenikom za zapošljavanje i socijalna prava Nicolasom Schmitom raspravljali o potpori koja je potrebna regijama s razvijenom automobilskom industrijom.

Europska automobilska industrija i proizvodnja dijelova prolazi kroz fazu previranja i transformacije: klimatski ciljevi EU-a iz paketa mjera „Spremni za 55 %” iziskuju znatan doprinos u sektoru cestovnog prometa pa time utječu na sve automobilske regije u Europi. Zelena i digitalna tranzicija ima velik utjecaj na automobilsku industriju u kojoj radi 7,5 milijuna ljudi, odnosno više od 6 % ukupnog broja zaposlenih u Europi. Tranzicija prema digitaliziranim vozilima s nultom stopom emisija uzdrmat će regionalne automobilske ekosustave i socioekonomske strukture.

U Leipzigu su se okupili predstavnici i predstavnice 20 od 29 regija članica Saveza i skrenuli su pozornost na pitanja koja zaokupljaju automobilski sektor u njihovim regijama. S obzirom na potrebe za automobilima s nultom stopom emisija radi postizanja klimatskih ciljeva EU-a i s time povezane promjene u automobilskoj industriji, Savez se kolektivno zalaže za uspostavu europskog mehanizma za potporu pravednoj i poštenoj tranziciji u regijama s automobilskom industrijom. Svrha tog mehanizma bila bi što više ublažiti negativan učinak na zapošljavanje i unaprijediti sposobnosti i mogućnosti za tehnološku preobrazbu europske automobilske industrije i njezinu kontinuiranu globalnu konkurentnost u području istraživanja i inovacija.

Otvarajući sastanak predsjednik vlade Saske Michael Kretschmer poručio je: „Kolijevka automobilske industrije je ovdje u Saskoj, ali ta je industrija ujedno i ključna tehnologija za cijelu Njemačku.Zahvaljujući iznimnom stručnom znanju i inovacijskom duhu, Saska postaje centar za elektromobilnost.Strukturne promjene i klimatski ciljevi podrazumijevaju promjene za Sasku i njezinu automobilsku industriju, zbog čega sam zahvalan Savezu automobilskih regija što je omogućio razmjene kako bismo zajedno uspješno upravljali tom transformacijom.”

Emil Boc, gradonačelnik Cluj-Napoce i predsjednik povjerenstva COTER, izjavio je: „Gradovi i regije mogu imati aktivnu ulogu u suočavanju s poremećajima u budućnosti rada u automobilskom sektoru. Zajedno to možemo pretvoriti u priču o prilagodbi novom gospodarstvu sa zelenim i održivim prometom, kvalificiranom europskom radnom snagom i inovativnim vozilima za mobilnost i agrotehnologiju. Na Europu moramo gledati kao na mjesto koje se može nositi s promjenama za koje svi znamo da će utjecati na to tržište. Auti imaju budućnost u čistoj, digitalnoj, uključivoj i inovativnoj Europi, pod uvjetom da razmjenjujemo znanje i stvorimo infrastrukturu u svim regijama kako bi se u Europi osigurali kraći lanci opskrbe i time smanjila ovisnost automobilskog sektora o poremećajima u globalnom lancu.”

Thomas Schmidt (DE/EPP), član Europskog odbora regija i ministar regionalnog razvoja Savezne zemlje Saske, izjavio je: „Za Sasku je bila velika čast organizirati prvi sastanak Saveza.Drago mi je što je danas u Leipzigu prisutan tako velik broj regija.To je važno jer daje važnost Savezu i njegovom budućem radu.Razmjena mišljenja o pitanjima koja zaokupljaju automobilske regije bila je važna i izuzetno zanimljiva.Svaka regija suočava se s drukčijim izazovima,ali ipak postoje zajednički interesi koje u budućnosti želimo zastupati zajedno sa Savezom.Želimo intenzivno razmjenjivati ideje, i putem OR-a i njegove Međuregionalne skupine za automobilsku industriju, i s relevantnim gospodarskim i socijalnim partnerima.Ujedno će svaki član pojedinačno predstavljati zajedničke ciljeve, primjerice u odnosu na europske institucije i vlade država članica.Današnji sastanak Saveza stoga obilježava početak pravog rada.”

Savez automobilskih regija u svom će se radu usredotočiti na evaluaciju regionalnog učinka transformacije automobilske industrije i proizvodnje dijelova, potporu prekvalifikaciji i usavršavanju regionalne radne snage te uvođenje alternativnih goriva. Na temelju svoje deklaracije u deset točaka, usvojene na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija (OR) u lipnju 2022., Savez podržava predanost drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa i traži okvir za pravednu tranziciju kojim bi se osigurala ekonomska i socijalna kohezija u svim europskim automobilskim regijama. U tu svrhu taj okvir mora uključivati mjere potpore u proračunima i politikama te dovesti do zajedničkog planiranja tranzicije na regionalnoj razini.

Savez tvrdi da se na taj ključni zahtjev mora odgovoriti kroz procjene teritorijalnog učinka u kojima se razmatraju zajednički izazovi i prilike za regije, proizvođače originalne opreme i, prije svega, MSP-ove koji posluju u industriji automobilskog lanca opskrbe, i da se time treba podupirati prekvalifikacija i usavršavanje regionalne radne snage i pratiti ponuda i potražnja relevantnih vještina.

María Chivite (ES/PES), članica OR-a i predsjednica Vlade Autonomne zajednice Navarre, izjavila je: „U cilju provedbe pravedne transformacije u Navarri stavljamo naglasak na osposobljavanje.Osim toga, aktivnim politikama zapošljavanja rješavamo problem prekvalifikacijejer nam je stalo do zapošljavanja.Međutim, radimo i na prilagodbi profila da digitalizacija ne bi stvorila socijalni jaz i jaz u radnoj snazi koji podrazumijeva gubitak radnih mjesta i nejednakosti.Smatramo da europska financijska sredstva iz instrumenta New Generation EU predstavljaju priliku i da se u predstojećim godinama u vezi s time mora preuzeti obveza, uz posebna sredstva za suočavanje s transformacijom automobilske industrije.”

Savez traži i da se osmisli čvrst istraživački okvir za industrijsku transformaciju i inovacije u europskoj automobilskoj industriji te da se osigura fleksibilnost u smjernicama o državnim potporama kako bi se automobilskim regijama omogućilo da tu preobrazbu usmjeravaju i njome upravljaju, a regijama pružila potpora u uvođenju pristupačnih postaja za opskrbu i punjenje. Time će se promicati prihvaćanje vozila s nultim emisijama, a dostupni javni i privatni investicijski fondovi koncentrirat će se na razna tehnološka rješenja (npr. elektrifikacija, tehnologije vodika i sintetička goriva) kako bi se osigurala konkurentnost i inovativnost europske automobilske industrije.

Kontekst

Savez automobilskih regija (ARA) politička je mreža regija s razvijenom automobilskom industrijom i proizvodnjom dijelova koje će biti pogođene tranzicijom prema cestovnom prometu s nultom stopom emisija. Osnovao ga je Europski odbor regija na plenarnom zasjedanju u lipnju 2022. u svrhu osiguravanja pravedne i poštene tranzicije u automobilskoj industriji i proizvodnji dijelova. Savez je otvoreni forum za sve regije zahvaćene transformacijom i u trenutno okuplja 29 regija članica.

Cilj Europske unije da se emisije u EU-u smanje za najmanje 55 % do 2030. uključuje uredbu Komisije o smanjenju standardnih vrijednosti emisija CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila. Nedavni prijedlog Europskog parlamenta da se na razini EU-a zabrane automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem od 2035. nadalje, donesen 8. lipnja 2022., rezultirat će još većim promjenama u europskoj automobilskoj industriji i proizvodnji dijelova. Stoga je cilj Saveza automobilskih regija osigurati da tranzicija u automobilskom sektoru bude pravedna i uspješna te da pritom nijedna regija ne bude zapostavljena i da se klimatski ciljevi EU-a u potpunosti podržavaju.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023