Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije i gradovi pozivaju na makroregionalnu strategiju za Sredozemlje  

Regije i gradovi Europske unije smatraju da bi razvoj makroregionalne strategije za sredozemni bazen omogućio zajedničko rješavanje potrebne zelene i digitalne tranzicije, kao i socioekonomskih, migracijskih i sigurnosnih izazova. Klimatske promjene, pogoršanje stanja okoliša, širenje ekstremnih vremenskih uvjeta, nestašica vode, gubitak biološke raznolikosti i sigurnost opskrbe hranom ne poznaju granice i ozbiljna su prijetnja za sve tri obale Sredozemlja. Europski odbor regija u svojem mišljenju ističe da bi makroregionalna strategija pomogla u razvoju konkretnih zajedničkih projekata i povećala usklađenost između postojećih inicijativa i programa financiranja koje provode različite razine vlasti.

Iako stanovništvo Sredozemlja dijeli zajedničku povijesnu i kulturnu baštinu, velike razlike u razinama razvoja utječu na stabilnost, blagostanje i sigurnost te regije. Istodobno, sredozemni bazen posebno je pogođen posljedicama klimatskih promjena. Sadašnjim će tempom globalno zatopljenje na području Sredozemlja do 2040. dosegnuti 2,2 stupnja, što znači da će se to područje zagrijavati 20 % brže od globalnog prosjeka. Posljedice su već vidljive u obliku toplinskih valova, šumskih požara, poplava i drugih događaja povezanih s ekstremnim vremenskim uvjetima. Osim toga, u toj regiji živi 50 % svjetskog stanovništva koje oskudijeva vodom.

Po riječima izvjestitelja Nikole Dobroslavića (HR/EPP), župana Dubrovačko-neretvanske županije: „Potrebna nam je makroregionalna strategija na Sredozemlju. Sredozemno more, koje povezuje kulture, gospodarstva, regije i države na svojim obalama, jedno je od najonečišćenijih mora i snažno je pogođeno klimatskim promjenama. Makroregionalni pristup, koji je Europska unija već testirala i potvrdila u nekoliko dijelova kontinenta, svakako bi pomogao regijama i zemljama EU-a i trećim zemljama u sredozemnom bazenu da se zajedno bave digitalnom tranzicijom i bore protiv zajedničkih izazova, posebno klimatskih promjena i onečišćenja mora i zraka.”

Mišljenje koje je sastavio izvjestitelj Dobroslavić usvojeno je na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija ovog tjedna. U njemu se naglašava da strategiju treba osmisliti na razini cijelog sredozemnog bazena i postupno obuhvatiti sva tri podbazena: zapadni, istočni i jadransko-jonski, uključujući i zemlje izvan EU-a, te da poseban naglasak treba staviti na otočne regije. Strategija bi se trebala temeljiti na snažnom i reprezentativnom sustavu upravljanja s općom skupštinom, izvršnim odborom koji promiče uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti, tematskim radnim skupinama, godišnjim rotirajućim predsjedništvom i tehničkim tajništvom. Trebala bi biti usmjerena na ograničen broj zajedničkih izazova, počevši od klimatskih promjena, digitalne transformacije i okoliša, kao i potrebne zelene tranzicije. Kao prvi korak, Europska komisija mogla bi pokrenuti pilot-projekt o nultoj stopi onečišćenja mora na Sredozemlju.

Odbor smatra da bi makroregionalna strategija donijela operativni instrument koji nedostaje za provedbu konkretnog akcijskog plana i zajedničkih projekata kao odgovor na prioritete utvrđene u drugim okvirima za suradnju, kao što su Unija za Mediteran (UzM) ili Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM). Ističe da se velik dio postojećih sredstava iz programa i instrumenata teritorijalne suradnje može mobilizirati za potporu projektima na Sredozemlju. Mnogi programi koje izravno provodi Europska komisija, kao što su Obzor Europa, LIFE ili Erasmus+, otvoreni su za sudjelovanje trećih zemalja te su stoga zanimljiv izvor dodatnog financiranja.

Odbor poziva Europsko vijeće i Komisiju da pokrenu rad na makroregionalnoj strategiji za Sredozemlje kako bi se ona mogla odobriti već tijekom španjolskog predsjedanja u drugoj polovini 2023. Predstavnici sredozemnih regija izrazili su potporu inicijativi na plenarnom zasjedanju i tijekom radionice organizirane u okviru Europskog tjedna regija i gradova 13. listopada.

Predsjednik regije Abruzzo Marco Marsilio (IT/ECR) istaknuo je: „S obzirom na ozbiljnu globalnu ekološku i energetsku krizu s kojom se suočavamo, hitno je potrebno izraditi zajedničku strategiju usmjerenu na poboljšanje razvoja cijelog područja u njegovim kopnenim i pomorskim komponentama, na temelju promicanja obnovljivih izvora energije i stvaranja integrirane multimodalne euromediteranske prometne mreže, kao i na stupovima plavog gospodarstva, povezanosti, kvalitete okoliša i održivog turizma.”

Više informacija: Makroregionalne strategije u EU-u(Europska komisija)

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023