Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Dogovoreni ciljevi u borbi protiv klimatskih promjena na lokalnoj razini  

Lokalni čelnici pozivaju da se pregledom aktivnosti u području okoliša (EIR) obuhvate Direktiva o industrijskim emisijama i politika EU-a o kemikalijama. Izvjestitelj Andrew Cooper također predlaže da se u pregled uključe mjere za zaštitu klime kao i novi koncept lokalno utvrđenih doprinosa kako bi lokalne i regionalne vlasti mogle doprinijeti ispunjavanju obveza iz Pariškog sporazuma.

Zakonodavstvo o okolišu jedno je od područja u kojima gradovi i regije imaju veći stupanj nadležnosti i aktivnije doprinose oblikovanju njegove provedbe u Europi. Pod vodstvom izvjestitelja Andrewa Coopera (UK/EA), članovi Europskog odbora regija usvojili su mišljenje o načinu bolje provedbe zakonodavstva o okolišu u Europi.

U mišljenju se navodi niz manjkavosti u provedbi pravne stečevine u području okoliša. Među njima se ističu neučinkovita koordinacija između lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti, nedostatak administrativnih kapaciteta, nedovoljno financiranje i nedovoljni mehanizmi za osiguravanje usklađenosti.

Članovi su iznijeli niz preporuka, primjerice uspostavu strukturiranog dijaloga u koji bi se uključila svaka država članica i njezine lokalne i regionalne vlasti. OR predlaže jačanje mreže IMPEL i njezino proširenje na nacionalnu razinu. IMPEL je kratica za „Mrežu Europske unije za provedbu i izvršenje prava u području okoliša“.

OR poziva Europsku komisiju da razvije zajedničku metodologiju za vođenje dijaloga na nacionalnoj razini u okviru EIR-a i da izradi smjernice kako bi se osiguralo potpuno sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti tijekom cijelog procesa.

Gradovi i regije EU-a traže od država članica i regionalnih i lokalnih vlasti da primijene hitre provedbene mjere i usvoje proporcionalne i odvraćajuće sankcije za slučajeve povrede zakonodavstva EU-a o okolišu. OR traži od država članica da olakšaju uspostavu lokalnih i regionalnih pregleda aktivnosti u području okoliša koji bi odgovarali nacionalnim pregledima. OR poziva nacionalne, regionalne i lokalne vlasti da se bore protiv korupcije i osiguraju odgovarajuće funkcioniranje pravosudnih sustava

Skupština gradova i regija EU-a potiče Europsku komisiju da pitanje klimatskih promjena uvrsti u sljedeću fazu EIR-a te da u nju uključi i mjere ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Područja na koja se EIR izvorno odnosio sljedeća su: upravljanje otpadom, zaštita prirode i bioraznolikosti, kvaliteta zraka, onečišćenje bukom, kakvoća vode i upravljanje vodama.

Izvjestitelj Andrew Cooper (UK/EA) izjavio je: „Smanjenje emisija CO2 koje su lokalne vlasti ostvarile treba mjeriti, uvažavati i poticati. Pored nacionalno utvrđenih doprinosa treba utvrditi i sustav lokalno utvrđenih doprinosa kako bi se pomogao premostiti jaz u postupku smanjenja emisija.“

Ovaj član Okružnog vijeća Kirkleesa dodaje sljedeće: „Lokalno utvrđeni doprinosi pomoći će ograničiti globalni rast temperature na 1,5 stupnja. Također bi nam omogućili da postavimo ambicioznije ciljeve koje još trebamo ostvariti i koji su dostižni.“ Usvojenim mišljenjem Marca Dusa (IT/PES) o financiranju borbe protiv klimatskih promjena podupire se inicijativa Andrewa Coopera za lokalno utvrđene doprinose, koja je u skladu s njime.

OR od Europske komisije traži da surađuje s relevantnim nacionalnim tijelima, Europskim odborom regija, Sporazumom gradonačelnika EU-a, Globalnim sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju i Međunarodnom mrežom lokalnih vlada za održivost (ICLEI) na razvoju koncepta i metodologija za uvođenje lokalno i regionalno utvrđenih doprinosa, čime će doprinijeti ostvarenju ciljeva za borbu protiv klimatskih promjena dogovorenih u okviru Pariškog klimatskog sporazuma sklopljenog na konferenciji COP21. Lokalne i regionalne vlasti ispočetka bi bile uključene na dobrovoljnoj osnovi i na temelju „potvrđivanja koncepta“.

Napomene za urednike

Preporuke OR-a za bolju provedbu zakonodavstva o okolišu u EU-u temelje se na izvješću o procjeni paketa EIR (veljača 2017.) o provedbi politika i zakonodavstva EU-a u području okoliša. Paket sadrži 28 izvješća o pojedinim zemljama i možete ga pronaći ovdje.

Za detaljan sažetak rezultata prema područjima politika vidi: Kratko izvješće EPRS-a (Službe Europskog parlamenta za istraživanja) br. 03/2017: Pregled aktivnosti u području okoliša. Sastavljeno na zahtjev OR-a u okviru Sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora regija.

U vidu podrške tom mišljenju, OR je naručio studiju o učinkovitom višerazinskom upravljanju u području okoliša u cilju bolje provedbe zakonodavstva EU-a o okolišu, koja će biti dovršena sredinom rujna 2017.

Kad je riječ o provedbi zakonodavstva o okolišu, Europski odbor regija i Europska komisija blisko surađuju preko Zajedničke tehničke platforme za suradnju u području okoliša. EIR gradovima i regijama nudi mogućnost snažnije suradnje s Europskim parlamentom, tvrdi se u usvojenom mišljenju. Dodana vrijednost EIR-a očituje se u njegovom objedinjavanju interesa suzakonodavca te iskustava donositelja odluka i provedbenih tijela. Lokalne vlasti EU-a žele ostvariti napredak na zajedničkim sastancima OR-ovog povjerenstva ENVE i EP-ovog odbora ENVI.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :