Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice spremni su pomoći u promicanju europskih ‎ vrijednosti u obrazovanju radi suzbijanja prijetnji demokraciji  

Kao razina vlasti najbliža građanima, lokalne i regionalne vlasti EU-a imaju ključnu ulogu u promicanju europskih vrijednosti i poticanju sudjelovanja građana u demokratskim procesima. Lokalni i regionalni čelnici i čelnice slažu se da je hitno potrebno promicati europsku demokraciju u sklopu obrazovanja, u skladu s pozivima građana u okviruKonferencije o budućnosti Europe. To je bila glavna poruka rasprave o promicanju europskih vrijednosti putem obrazovanja radi razvoja građanstva EU-a, održane na plenarnom zasjedanjuEuropskog odbora regija(OR) 28. travnja. Članovi i članice OR-a usvojili su i mišljenje o jačanju demokracije i integriteta izbora u kojem se naglašava potreba za otvorenim, pravednim, pluralističkim i demokratskim sudjelovanjem na lokalnoj i regionalnoj razini.

Promicanje europskih demokratskih vrijednosti posebno je važno u borbi protiv prijetnji demokraciji i trebalo bi biti ključan element u obrazovanju za sve građane EU-a. S obzirom na predstojeće donošenje konačnih zaključaka Konferencije o budućnosti Europe može se očekivati daljnje djelovanje u vezi s preporukama građana o uvođenju minimalne razine obrazovanja o EU-u, a posebno o njegovim demokratskim procesima.

Tijekom rasprave na plenarnom zasjedanju OR-a o temi „Promicanje europskih demokratskih vrijednosti putem obrazovanja radi razvoja građanstva EU-a” lokalni i regionalni čelnici i čelnice potvrdili su da su spremni iskoristiti postojeće dobre prakse i osmisliti zajedničke alate, i to na dobrovoljnoj osnovi, na temelju pristupa „odozdo prema gore” i uz potpuno poštovanje supsidijarnosti. Cilj je promicati građansko obrazovanje radi boljeg razumijevanja demokracije i europskih vrijednosti među građanima te potaknuti raspravu o Europskoj uniji. Istaknuli su i da bi u obavljanju te zadaće školama i drugim obrazovnim ustanovama pomogli inovativni nastavni materijali i resursi.U tu je svrhu OR objavio poziv za primjere najboljih praksi te je sa svojim članovima i članicama prikupio stotine takvih inicijativa u regijama diljem Europe.

Apostolos Tzitzikostas, predsjednik OR-a, guverner grčke regije Središnje Makedonije i voditelj izaslanstva lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu plenarne skupštine Konferencije o budućnosti Europe, izjavio je: „Rat u Ukrajini dokaz je da mir i demokraciju u Europi ne možemo uzeti zdravo za gotovo.Mi, kao lokalni i regionalni čelnici i čelnice, moramo informirati i osnažiti mlade kako bi mogli raspravljati o Europskoj uniji. Naš je cilj razvijati građanstvo i ojačati osjećaj odgovornosti građana. Ne možemo podupirati Europu ako nam do nje nije stalo i ako ne znamo kako to svakodnevno činiti. Stoga je za promicanje europskih demokratskih vrijednosti, kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti potrebno na temelju pristupa „odozdo prema gore“ osmisliti europski kurikulum za građansko obrazovanje. Time će se povećati svijest o europskom projektu, kao i sudjelovanje građana, posebno mlađih generacija, u demokratskim procesima u EU-u.”

Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju, izjavila je: „Kao bivša gradonačelnica i nastavnica, pozdravljam poziv Europskog odbora regija na promicanje europskih vrijednosti, identitetâ i građanstva putem obrazovanja i kulture na regionalnoj i lokalnoj razini.Da bismo vodili informirane rasprave, moramo imati informirane građane, i to od vrlo rane dobi i tijekom cijelog života. Završno izvješće s Konferencije o budućnosti Europe bit će predstavljeno predsjednicama Europskog parlamenta i Komisije i predsjedniku Vijeća EU-a 9. svibnja u Strasbourgu. Na Konferenciji naše vrijednosti dolaze do punog izražaja – ona je prostor za slobodnu raspravu i promišljanje u čijem su središtu građani i sušta je suprotnost brutalnim događajima u Ukrajini. Iznimno je važno da Europska komisija i Europski odbor regija te regionalne i lokalne vlasti nastave blisko surađivati kako bi naša demokracija i demokratske institucije na kojima se temelji bile spremne za buduće izazove.”

Domènec Ruiz Devesa, zastupnik u Europskom parlamentu i izvjestitelj za nedavnu rezoluciju Parlamenta o uvođenju građanskog obrazovanja, ujedno i član Radne skupine za europsku demokraciju u okviru Konferencije o budućnosti Europe, izjavio je: „Kako se građani mogu angažirati na razini Europske unije ako je ne razumiju?Moramo se pobrinuti za to da naša djeca već u ranoj dobi steknu znanje potrebno za djelovanje. Građani su to zatražili na Konferenciji o budućnosti Europe i mi to moramo ostvariti. Suočeni s prijetnjom nazadovanja demokracije u Europi i inozemstvu, ne možemo se zadovoljiti kozmetičkim rješenjima. Moramo djelovati sustavno i učinkovito – primjerice – predstaviti europski kurikulum za građansko obrazovanje, u kojem bismo objasnili povijest Unije, njezine vrijednosti, institucije i način na koji funkcioniraju.”

Sudjelovanje u izborima i obrazovanje u području europske demokracije i građanstva neraskidivo su povezani. Članovi i članice OR-a naglasili su usvajanjem mišljenja „Jačanje demokracije i integriteta izbora” da je potrebno uvesti više rješenja za glasanje na daljinu kako bi izborni procesi na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini postali uključiviji i ekološki prihvatljiviji. Pozvali su na uključivanje lokalne i regionalne razine u „zajednički mehanizam za otpornost izbornih procesa” kako bi se integritet izbora zaštitio od potencijalnih prijetnji.

Vincenzo Bianco (IT/PES), član općinskog vijeća Catanije i izvjestitelj za to mišljenje, naglasio je da smo „suočeni s ozbiljnim rizicima koji mogu ugroziti pravednost izbornih kampanja i sâmo održavanje izbora.Riječ je o golemom širenju lažnih vijesti, rasističkih i diskriminirajućih poruka te mogućem krivotvorenju glasanja na daljinu. Europske institucije moraju jasno i djelotvorno odgovoriti i zauzeti ozbiljan i čvrst stav.”

Nadalje je naglasio da je potrebno ojačati sudjelovanje građana u lokalnim institucijama, kao i uključenost općina i regija u promicanje inovativnih vrsta i načina glasanja, među ostalim promicanjem zelenih i održivih izbora.

Članovi i članice OR-a naglasili su potrebu za ciljanim inicijativama za suzbijanje širenja dezinformacija na svim razinama, pri čemu bi lokalne i regionalne vlasti trebalo prepoznati kao ključne partnere.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023