Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni čelnici i povjerenik EU-a Oettinger poručuju: proračun EU-a treba usvojiti prije europskih izbora kako bi se osigurao kontinuitet ulaganja  

Tijekom rasprave u Europskom odboru regija u Bruxellesu, lokalni i regionalni političari zajedno s povjerenikom EU-a za proračun Güntherom Oettingerom pozvali su na postizanje sporazuma o novom višegodišnjem financijskom okviru (VFO) – kojim se utvrđuju godišnje gornje granice rashoda za sve politike EU-a za razdoblje 2021. – 2027. godine – prije sljedećih europskih izbora 2019. kako bi se osigurao kontinuitet potpore EU-a za građane i poduzeća.

 

Lokalni i regionalni čelnici EU-a podupiru napore koje Europska komisija ulaže u povećanje ulaganja u obrazovanje, istraživanja, mlade i migracije, kao i predložene mjere za smanjenje ovisnosti proračuna EU-a o financijskim doprinosima država članica. Istovremeno, predstavnici regija i gradova naglašavaju da će predloženo smanjenje sredstava od 10 % za kohezijsku politiku dovesti u pitanje njihovu sposobnost suzbijanja nejednakosti i širenja inovacija diljem lokalnih zajednica Unije.

 Pored dostupnosti odgovarajućeg financiranja, lokalni i regionalni čelnici EU-a naglasili su da je potrebno na ispravan način utvrditi ulogu regija i gradova u osmišljavanju sljedeće generacije svih politika EU-a kako bi se poboljšale njihove sinergije i učinci. U tom će smislu klj učan korak biti prijedlozi Europske komisije za nove uredbe o fondovima EU-a, čije se objavljivanje očekuje krajem svibnja i početkom lipnja.

 Predsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz napomenuo je da se „u nacrtu proračuna EU-a utvrđuju pravi prioriteti iako ono što nam je zaista potrebno jest veći proračun EU-a za ambiciozniju budućnost EU-a zbog čega naš Odbor poziva na povećanje doprinosa za 27 država članica na 1,3 % BND-a. Europa očigledno treba prevladati nove izazove poput migracija i obrane, ali to ne bi trebalo biti nauštrb kohezijske politike EU-a. Tu će biti presudan način upravljanja sredstvima i osiguravanje pravodobnog postizanja sporazuma kako bi se lokalnim i regionalnim vlastima omogućilo donošenje planova za budućnost.“

 Povjerenik Oettinger primio je na znanje zabrinutosti regija te pozvao lokalne čelnike da u suradnji sa svojim nacionalnim vladama poduzmu potrebne korake kako bi se osigurala potpora za odgovarajući proračun EU-a. Također je pozvao članove OR-a da prouče prijedlog Komisije i posebnu pozornost obrate na nove programe: „Kohezijski fondovi su važni, ali nisu jedini. Postoje istraživanja koja se provode i u regijama, primjerice zaštita granica i migracije. Kada dvostruko povećamo Erasmus+, to činimo za vašu djecu, a ne za djecu Komisije! Dakle, kada se bavite računanjem, nemojte ubrajati samo strukturne fondove nego obratite pažnju i na druge programe koji su također od interesa i važnosti za vaše svakodnevne aktivnosti.“

U raspravi s povjerenikom Oettingerom sudjelovali su i članovi hrvatskog izaslanstva u Europskom odboru regija. Komentirajući prijedlog višegodišnjeg proračuna koji je Europska komisija predstavila 2. svibnja, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić izjavio je kako taj dokument smatra dobrom podlogom za daljnju raspravu, no dodao je kako „regijama, gradovima i općinama nije prihvatljivo smanjenje sredstava za kohezijsku politiku te za poljoprivredu i ruralni razvoj“. Nikola Dobroslavić nedavno je imenovan izvjestiteljem za Mišljenje o višegodišnjem financijskom okviru EU-a nakon 2020., koje Europski odbor regija namjerava usvojiti u prosincu 2018. „Mišljenje će svakako štititi načelo supsidijarnosti, pristup odozdo prema gore, a posebno će braniti kohezijsku politiku. Naime, kohezijska je politika temeljna politika EU-a, ne samo kao politika solidarnosti već i kao razvojna politika, od koje koristi imaju svi - i oni manje razvijeni i oni razvijeniji“ istaknuo je župan Dobroslavić.

Župan istarske županije Valter Flego napomenuo je kako „planirajući proračun EU-a zapravo planiramo budućnost EU-a. Zato je važno da imamo jasne ciljeve i da svi zajedno njima težimo“. Istaknuo je kako proračun za razdoblje 2021. – 2027. treba prvenstveno biti usmjeren na jaču, bolju i moderniju Europu. „Stvaranje radnih mjesta, ulaganje u mlade, obrazovanje, istraživanje i razvoj – to je dodana vrijednost kohezijske politike, to je smjer u kojem vidim napredak Unije“, izjavio je župan Flego te je pozvao na povećanje sredstava za kohezijsku i poljoprivrednu politiku kako bi se pružila šansa i pomoć manje razvijenim sredinama. „Rezultati iz prošlog razdoblja potvrđuju da su to uspješne politike, koje treba nastaviti poticati,“ dodao je istarski župan.

Gradonačelnik Zaprešića i predsjednik Udruge gradova Željko Turk također je sudjelovao u raspravi s povjerenikom Oettingerom. „Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2017. bitno određuje budućnost EU-a za sljedeće desetljeće. Uz važnost tema migracija, sigurnosti, obrane, znanosti i digitalizacije, zalažem se za jaču financijsku podršku kohezijskoj i poljoprivrednoj politici, kao preduvjetu ujednačenog regionalnog razvoja Europe“, izjavio je tom prilikom gradonačelnik Zaprešića.
 

Napomena za urednike

 

SAVEZ ZA KOHEZIJU

 

U cilju podupiranja jače kohezijske politike nakon 2020., OR je, zajedno s vodećim teritorijalnim udruženjima EU-a, pokrenuo #CohesionAlliance (Savez za koheziju): pokret građana otvoren svima koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje predstavljati jedan od temelja budućnosti EU-a. Od svog pokretanja u listopadu prošle godine Savez svakodnevno privlači nove potpisnike, uključujući regionalne i lokalne vlasti, poslovne udruge, akademsku zajednicu, sindikate i skupine za strateško promišljanje.

 

Više informacija o inicijativama, izjavama i dokumentima o stajalištu u vezi s #CohesionAlliance dostupno je na adresi https://cohesionalliance.eu.

 

Dnevni red svibanjskog plenarnog zasjedanja OR-a

 

 

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobilni tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Podijeli: