Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Iskorištavanje potencijala željezničkog sektora za zeleni rast na lokalnoj i regionalnoj razini  
Lokalni i regionalni čelnici ističu potencijal koji željeznički sektor predstavlja za Zeleni pakt EU-a i druge ključne prioritete politike EU-a

Potencijal željezničkog sektora u ostvarivanju prioriteta politike EU-a glavna je tema i naslov mišljenja koje su članovi Europskog odbora regija (OR) usvojili tijekom plenarne sjednice u prosincu. Pascal Mangin (FR/EPP), član Vijeća Regije Grand Est, u svom mišljenju iznosi načine na koje bolja upotreba željezničkog prometa može prometni sektor učiniti zelenijim i kako željeznički promet može doprinijeti većoj gospodarskoj i socijalnoj koheziji u europskim regijama.

U okviru Europskog zelenog pakta nova je Komisija dekarbonizaciju i ublažavanje klimatskih promjena postavila na sam vrh svojih političkih prioriteta. Prometni sektor u cjelini odgovoran je za otprilike 27 % emisija stakleničkih plinova u EU-u. Željeznički sektor ima jednu od najnižih razina emisija među svim vrstama prijevoza i ujedno je jedini sektor čije se ukupne emisije smanjuju unatoč povećanom opsegu prijevoza. Naročito regionalne i lokalne željezničke linije mogu doprinijeti ne samo dekarbonizaciji i ublažavanju klimatskih promjena, već i ostvarivanju drugih sveobuhvatnih prioriteta politika EU-a.

„Vlakovi pružaju dobru kombinaciju brzine, sigurnosti, udobnosti, učinkovitosti i okolišne učinkovitosti. Unatoč tomu, željeznički promet predstavlja samo 12 % teretnog prometa (cestovni promet 50 %) te manje od 10 % putničkog prometa. Velik problem predstavlja činjenica da povezanost nije ravnomjerno raspodijeljena u svim regijama EU-a iako su sekundarne regionalne linije vrlo važne za povezivanje glavnih prometnih pravaca s ruralnim područjima i rubnim regijama i teritorijima EU-a. Osiguravanjem potrebne infrastrukture neće se samo bolje povezati gradovi, prigradska područja i ruralna područja, već će se smanjiti i gospodarske i socijalne razlike među njima, ojačati unutarnje tržište i poboljšati slobodno kretanje ljudi i robe“, rekao je Pascal Mangin (FR/EPP), izvjestitelj za mišljenje „ Potencijal željezničkog sektora u ostvarivanju prioriteta politika EU-a “.

Kako bi se ostvarila promjena načina prijevoza, trebalo bi aktivirati niz strateških mjera na razini EU-a u kontekstu Europskog zelenog pakta (načelo „onečišćivač plaća”, uravnoteženiji sustavi naplate, ulaganja u digitalizaciju itd.). Istodobno se željeznički sektor mora obvezati na daljnje povećanje pouzdanosti, udobnosti i cjenovne pristupačnosti vlakova za putnike i teret. Budući da građani sve više traže klimatski osviještena rješenja za putovanja na velike udaljenosti u Europi, željeznički sektor i javna tijela EU-a trebali bi zajedno razmotriti kako se na najbolji način može zadovoljiti rastuća potražnja za ponovnim uvođenjem noćnih vlakova u EU-u. Lokalne i regionalne vlasti imaju važnu ulogu u poticanju dijaloga s javnim i privatnim subjektima u vezi s financiranjem i rješenjima koja bi po pristupačnim cijenama nudila stvarnu alternativu načinima prijevoza koji više onečišćuju.

„Željeznički sektor treba ulagati u digitalizaciju, kibersigurnost i usluge „od vrata do vrata” da bi se riješio problem uskih grla na tzv. posljednjem kilometru, a mi ih trebamo podržati financijski, kao i putem zakonodavstva kako bi se potaknuo prijelaz na načine prijevoza s niskom razinom emisija. Primjeri uključuju „internalizaciju vanjskih troškova” poput onečišćenja primjenom načela „onečišćivač plaća”, reviziju postojećih izuzeća od PDV-a koja se primjenjuju na određene oblike prekograničnog prijevoza, ali ne i na željeznički prijevoz, te mogućnost općeg skupnog izuzeća za ulaganja u intermodalne logističke platforme” , rekao je izvjestitelj Mangin .

Također je pozvao na priznavanje posebne uloge putničkih kolodvora kao kulturnih platformi. „Putnički kolodvori važni su nosioci kulture koji imaju veliki doseg. To se osobito odnosi na gradove srednje veličine i velike gradove, gdje su kolodvori često izvor neiskorištenog potencijala kao kulturni prostori koji su alternativa muzejima ili festivalima“ , rekao je g. Magin. Također predlaže podizanje na novu razinu popularnog programa # DiscoverEU i putovanja Interrailom putem posebnog programa događanja u europskim gradovima i regijama s naglaskom na lokalnim željezničkim kolodvorima.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Podijeli: