Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice upozoravaju na slabu uključenost regija i gradova u nove programe kohezijske politike  

Istinsko partnerstvo različitih razina upravljanja ključno je za utvrđivanje prioriteta i usmjeravanje djelotvornih ulaganja u europske regije

Na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija (OR) usvojeno je mišljenje o istinskom uključivanju lokalnih i regionalnih vlasti u programe kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027., koje je sastavio Juraj Droba (SK/ECR), predsjednik Bratislavske samoupravne pokrajine. Članovi i članice OR-a podupiru to mišljenje i traže potpuno poštovanje „načela partnerstva” i njegovu provedbu u okviru novih instrumenata koji se financiraju iz instrumenta Next Generation EU , kao što su Fond za pravednu tranziciju i Mehanizam za oporavak i otpornost.

S ukupno 392 milijarde eura za razdoblje 2021. – 2027. , kohezijska politika glavna je investicijska politika Europske unije. Sporazumi o partnerstvu i operativni programi okosnica su kohezijske politike jer se u njima utvrđuju strategije država članica o tome kako iskoristiti strukturne fondove za jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije smanjivanjem razlika među regijama. Kako bi se osiguralo da kohezijska politika uspješno zadovoljava potrebe građana i građanki na terenu, od ključne je važnosti potpuna uključenost lokalnih i regionalnih vlasti, socioekonomskih partnera i civilnog društva u sve faze pripreme i provedbe tih ključnih dokumenata.

Juraj Droba (SK/ECR), predsjednik Bratislavske samoupravne pokrajine i izvjestitelj za mišljenje usvojeno na plenarnom zasjedanju OR-a, izjavio je: „Htio bih naglasiti važnost uključivanja regionalnih i lokalnih vlasti u pregovore o novom programskom razdoblju na razini EU-a. U raspravama između vlada i Europske komisije često nedostaju regionalna dimenzija i konkretni podaci. Stoga je potrebno snažnije pronijeti glas regija i gradova.”

Mišljenje se temelji na rezultatima nedavne studije koju je naručio OR , a koja pokazuje da se uključenost partnera u pripremu novog programskog razdoblja 2021. – 2027. tek neznatno poboljšala u usporedbi s prethodnim razdobljem 2014. – 2020. U studiji je utvrđeno da se potencijal partnerstava u nizu zemalja i dalje nedovoljno iskorištava, a neke lokalne i regionalne vlasti još uvijek nisu izravno uključene u sve faze programskih razdoblja.

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozivaju na potpunu provedbu načela partnerstva u okviru novih instrumenata kao što su Mehanizam za pravednu tranziciju , Mehanizam za oporavak i otpornost koji se financira u okviru instrumenta Next Generation EU , plana oporavka za Europu. Nadalje, upućuju na velik utjecaj Mehanizma za oporavak i otpornost na kohezijsku politiku i na rizik od mogućih udvostručavanja i nedosljednosti među tim instrumentima, što bi ugrozilo djelotvornost ulaganja EU-a.

Članovi i članice OR-a naglašavaju da razlike u vremenskom rasporedu pripreme nacionalnih planova za oporavak i otpornost te partnerskih sporazuma u nekim slučajevima mogu ometati djelotvornu institucionalnu koordinaciju i ograničiti pronalaženje sinergija. Potencijalnim davanjem prednosti financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost pred kohezijskom politikom zbog insistiranja na brzoj provedbi i primjeni mogle bi se smanjiti aktivnosti programiranja i provedbe kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. i time doprinijeti daljnjim kašnjenjima u preuzimanju kohezijskih sredstava. Stoga se poziva na to da se bez odgode donesu glavni strateški dokumenti za novo programsko razdoblje kako bi provedba mogla započeti što prije.

Štoviše, lokalni čelnici i čelnice upozoravaju na trendove centralizacije u programiranju i provedbi strukturnih fondova kao posljedice pandemije i preklapanja dvaju programskih razdoblja (sredstva iz programa za razdoblje 2014. – 2020. mogu se trošiti do 2023.).

OR poziva Europsku komisiju da pomno prati primjenu načela partnerstva i u neformalnim pregovorima s državama članicama i u ocjenjivanju nacrta sporazumâ o partnerstvu i operativnih programa, kao i da državama članicama i relevantnim tijelima pruži preporuke za poboljšanje partnerskih procesa.

Kontekst:

Plenarno zasjedanje OR-a odvija se tijekom 19. izdanja Europskog tjedna regija i gradova , koji zajednički organiziraju OR i Europska komisija od 11. do 14. listopada. O provedbi i ostvarenju nove kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. raspravljat će se i na zajedničkom sastanku Odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj ( REGI ) i OR-ova Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a ( COTER ), uz sudjelovanje povjerenice za koheziju i reforme Elise Ferreire. Sastanak se može pratiti ovdje .

Zbog posljedica pandemije COVID-a 19 odgođeno je cjelokupno stupanje na snagu novog zakonodavstva o kohezijskoj politici, kao i podnošenje sporazuma o partnerstvu država članica Europskoj komisiji. Zakonodavstvo za razdoblje 2021. – 2027. stupilo je na snagu 1. srpnja 2021., a dosad je Komisija donijela samo sporazum o partnerstvu iz Grčke.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023