Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice upozoravaju na slabu uključenost regija i gradova u nove programe kohezijske politike  

Istinsko partnerstvo različitih razina upravljanja ključno je za utvrđivanje prioriteta i usmjeravanje djelotvornih ulaganja u europske regije

Na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija (OR) usvojeno je mišljenje o istinskom uključivanju lokalnih i regionalnih vlasti u programe kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027., koje je sastavio Juraj Droba (SK/ECR), predsjednik Bratislavske samoupravne pokrajine. Članovi i članice OR-a podupiru to mišljenje i traže potpuno poštovanje „načela partnerstva” i njegovu provedbu u okviru novih instrumenata koji se financiraju iz instrumenta Next Generation EU , kao što su Fond za pravednu tranziciju i Mehanizam za oporavak i otpornost.

S ukupno 392 milijarde eura za razdoblje 2021. – 2027. , kohezijska politika glavna je investicijska politika Europske unije. Sporazumi o partnerstvu i operativni programi okosnica su kohezijske politike jer se u njima utvrđuju strategije država članica o tome kako iskoristiti strukturne fondove za jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije smanjivanjem razlika među regijama. Kako bi se osiguralo da kohezijska politika uspješno zadovoljava potrebe građana i građanki na terenu, od ključne je važnosti potpuna uključenost lokalnih i regionalnih vlasti, socioekonomskih partnera i civilnog društva u sve faze pripreme i provedbe tih ključnih dokumenata.

Juraj Droba (SK/ECR), predsjednik Bratislavske samoupravne pokrajine i izvjestitelj za mišljenje usvojeno na plenarnom zasjedanju OR-a, izjavio je: „Htio bih naglasiti važnost uključivanja regionalnih i lokalnih vlasti u pregovore o novom programskom razdoblju na razini EU-a. U raspravama između vlada i Europske komisije često nedostaju regionalna dimenzija i konkretni podaci. Stoga je potrebno snažnije pronijeti glas regija i gradova.”

Mišljenje se temelji na rezultatima nedavne studije koju je naručio OR , a koja pokazuje da se uključenost partnera u pripremu novog programskog razdoblja 2021. – 2027. tek neznatno poboljšala u usporedbi s prethodnim razdobljem 2014. – 2020. U studiji je utvrđeno da se potencijal partnerstava u nizu zemalja i dalje nedovoljno iskorištava, a neke lokalne i regionalne vlasti još uvijek nisu izravno uključene u sve faze programskih razdoblja.

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozivaju na potpunu provedbu načela partnerstva u okviru novih instrumenata kao što su Mehanizam za pravednu tranziciju , Mehanizam za oporavak i otpornost koji se financira u okviru instrumenta Next Generation EU , plana oporavka za Europu. Nadalje, upućuju na velik utjecaj Mehanizma za oporavak i otpornost na kohezijsku politiku i na rizik od mogućih udvostručavanja i nedosljednosti među tim instrumentima, što bi ugrozilo djelotvornost ulaganja EU-a.

Članovi i članice OR-a naglašavaju da razlike u vremenskom rasporedu pripreme nacionalnih planova za oporavak i otpornost te partnerskih sporazuma u nekim slučajevima mogu ometati djelotvornu institucionalnu koordinaciju i ograničiti pronalaženje sinergija. Potencijalnim davanjem prednosti financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost pred kohezijskom politikom zbog insistiranja na brzoj provedbi i primjeni mogle bi se smanjiti aktivnosti programiranja i provedbe kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. i time doprinijeti daljnjim kašnjenjima u preuzimanju kohezijskih sredstava. Stoga se poziva na to da se bez odgode donesu glavni strateški dokumenti za novo programsko razdoblje kako bi provedba mogla započeti što prije.

Štoviše, lokalni čelnici i čelnice upozoravaju na trendove centralizacije u programiranju i provedbi strukturnih fondova kao posljedice pandemije i preklapanja dvaju programskih razdoblja (sredstva iz programa za razdoblje 2014. – 2020. mogu se trošiti do 2023.).

OR poziva Europsku komisiju da pomno prati primjenu načela partnerstva i u neformalnim pregovorima s državama članicama i u ocjenjivanju nacrta sporazumâ o partnerstvu i operativnih programa, kao i da državama članicama i relevantnim tijelima pruži preporuke za poboljšanje partnerskih procesa.

Kontekst:

Plenarno zasjedanje OR-a odvija se tijekom 19. izdanja Europskog tjedna regija i gradova , koji zajednički organiziraju OR i Europska komisija od 11. do 14. listopada. O provedbi i ostvarenju nove kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. raspravljat će se i na zajedničkom sastanku Odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj ( REGI ) i OR-ova Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a ( COTER ), uz sudjelovanje povjerenice za koheziju i reforme Elise Ferreire. Sastanak se može pratiti ovdje .

Zbog posljedica pandemije COVID-a 19 odgođeno je cjelokupno stupanje na snagu novog zakonodavstva o kohezijskoj politici, kao i podnošenje sporazuma o partnerstvu država članica Europskoj komisiji. Zakonodavstvo za razdoblje 2021. – 2027. stupilo je na snagu 1. srpnja 2021., a dosad je Komisija donijela samo sporazum o partnerstvu iz Grčke.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Share: