Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Razvijanje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju zahtijeva snažan lokalizirani pristup  

U ovom intervjuu Csaba Borboly (RO/EPP) odgovara na šest pitanja o Programu vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost . Predsjednik Okružnog vijeća Okruga Harghita izvjestitelj je za nacrt mišljenja u kojem se od Komisije traži da revidira pristup iz nedavne Komunikacije i u obzir uzme veliku ulogu koju gradovi i regije u većini država članica imaju u pružanju podrške infrastrukturi povezanoj s vještinama i njezinom razvoju. O nacrtu mišljenja glasat će se na ovotjednom plenarnom zasjedanju koje će se održati 3. – 5 veljače.

U Mišljenju pozdravljate nedavno pokrenuti pakt za vještine , čiji je cilj okupiti različite dionike koji utječu na cijeli lanac vrijednosti. U tom kontekstu, kako lokalne i regionalne vlasti mogu doprinijeti njegovoj provedbi, u smislu razvoja zajedničkih strategija i programa osposobljavanja?

Europska komisija trebala bi prepoznati ulogu lokalnih i regionalnih vlasti kao vlasnika relevantne lokalne infrastrukture, korisnika fondova EU-a i nacionalnih i regionalnih potpora te glavne poveznice s lokalnim i regionalnim zajednicama. One imaju važnu ulogu u financiranju obrazovanja i razvoju politika povezanih s vještinama. Kad bi se Europska komisija pobrinula za uspostavu izravnih veza s lokalnim i regionalnim vlastima zainteresiranima za brže dodjeljivanje sredstava EU-a za pilot-projekte, mjere bi se mogle provesti mnogo brže i učinkovitije. Pogledamo li lokalna i regionalna partnerstva između lokalnih i regionalnih vlasti, stručne skupine, predstavnike poslodavaca i pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja, vrlo će nam brzo postati jasno zašto je stjecanje vještina u regijama djelotvorno. Takva partnerstva mogu potaknuti promjene na lokalnoj i regionalnoj razini izgradnjom znanja, razumijevanja i povjerenja te uključivanjem svih različitih dionika. 

Strukovno i tehnološko obrazovanje iziskuje praksu i u mnogo se većoj mjeri odvija na konkretnim lokacijama i u obrazovnim ustanovama nego u slučaju nastave digitalnih, jezičnih i drugih mekih vještina. Možete li nam dati primjer najboljih praksi u nekim regijama koje mogu potaknuti nove inicijative u drugim regijama?

Da, u europskim regijama postoje brojne dobre prakse. Prije svega, predmeti u području digitalnih vještina i STEM-a (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo, matematika) postali su nezaobilazni dio strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a za većinu struka potrebne su napredne IKT i digitalne vještine, među ostalim za upravljanje najsuvremenijim strojevima ili opremom. U nekim državama članicama već postoje 3D modeliranje i rješenja koja se temelje na alternativnoj i virtualnoj stvarnosti. Drugim riječima, u nekim dijelovima Europe, primjerice njemačkim, francuskim i irskim regijama, digitalizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nije budućnost, već sadašnjost.

U većini država članica lokalne i regionalne vlasti imaju važnu ulogu u financiranju obrazovanja i razvoju politika povezanih s vještinama. Jesu li lokalne i regionalne vlasti spremne preuzeti zadaće povezane s bržim dodjeljivanjem sredstava EU-a putem pilot-projekata, osmišljavanjem lokalnih i regionalnih strategija i akcijskih planova te povećanim financiranjem novih inicijativa?  

Smatram da su lokalne i regionalne vlasti spremne na to jer imaju važnu ulogu u financiranju obrazovanja i razvoju politika povezanih s vještinama na lokalnoj razini. Nekoliko je lokalnih i regionalnih vlasti u Europskoj uniji zaduženo za izravno upravljanje podređenim institucijama u različitim područjima poput bolnica, kulturnih centara i gorskih službi spašavanja – to su tek neki primjeri iz moje regije, Okruga Harghita. Zahvaljujući njihovim javnim i političkim nadležnostima i iskustvu u upravljanju proračunom, upravljanje ubrzanim dodjeljivanjem sredstava EU-a za provedbu projekata povezanih s vještinama bilo bi izvedivo. Zahvaljujući ključnim nadležnostima u području politika obrazovanja i osposobljavanja te važnoj ulozi u politikama za mlade i zapošljavanje na lokalnoj razini, gradovi i regije mogu pokretati programe, pilot-projekte i mjere potpore za sva ta područja u vezi s ciljevima programa vještina.  

Tijekom pandemije COVID-a 19 većina obrazovnih sustava brzo je i fleksibilno odgovorila na nove izazove, a neke su države članice uvelike ubrzale digitalizaciju obrazovanja. Ipak, u nekim manje razvijenim regijama i zajednicama u nepovoljnom položaju pristup digitalnim alatima predstavlja problem jer i dalje postoje područja s lošim pristupom internetu. Kako EU i lokalne i regionalne vlasti mogu udružiti snage i riješiti te probleme lokalne razine, koji jedva da se odražavaju u općim regionalnim ili nacionalnim podacima?  

U mišljenju o programu vještina na kojem radimo naglašava se da sve političke intervencije EU-a moraju biti u skladu s regionalnim okolnostima i da pristup univerzalnog rješenja ne funkcionira. Prijedlog se temelji na iskustvu nekoliko regija s pristupom digitalnim alatima, što se pokazalo ključnim tijekom pandemije bolesti COVID-19. Postoji nekoliko načina na koje bi EU mogao poduprijeti sve regije i time osigurati da nitko ne bude zapostavljen. Kao prvo, osmišljavanju mjera financiranja treba pristupiti na integrirani način: za pružanje digitalnog obrazovanja nije dovoljno financirati obrazovne platforme i osposobljavanje za digitalne vještine, već je potrebna infrastruktura poput širokopojasne mreže u siromašnijim regijama te stolnih i prijenosnih računala. Kao drugo, EU bi trebao povećati suradnju i razmjenu iskustava između obrazovnih sustava i različitih kurikuluma koji se temelje na potrebama ljudi te riješiti pitanje pristupa socijalno isključenih ili ugroženih osoba kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju. Kao treće, Europska komisija trebala bi razmotriti mogućnost uspostave europske platforme na kojoj bi se predstavljale odabrane najbolje prakse, koja bi bila dostupna lokalnim i regionalnim vlastima i kojom bi se podupro razvoj strategija i akcijskih planova za prilagodbu i otpornost, čime bi se nadahnulo pokretanje novih lokalnih i regionalnih inicijativa. 

U Mišljenju ističete važnost europskog zelenog plana i njegovih posljedica po zaposlenike u većini sektora. Kako politike mogu pomoći zaposlenicima da istinski razumiju svijet koji se mijenja i shvate da bi trebali tražiti nove mogućnosti i graditi otpornost?  

Politike EU-a trebale bi olakšati pokretanje programa potpore usmjerenih na konkretna gospodarska područja i konkretne ciljne skupine u sektorima zahvaćenima zelenom tranzicijom. Takvi programi moraju zaposlenike u energetski intenzivnim sektorima informirati o izazovima i prilikama koje donose digitalna i zelena tranzicija. Da bi se ciljanim skupinama pružila podrška, prvo treba bolje razumjeti regionalne potrebe i mogućnosti povezane s vještinama u svakom sektoru, a posebno sektoru proizvodnje automobila, građevinarstva, građevinskih usluga, industrijskog dizajna i kreativnih industrija, farmaceutike te u prehrambenom sektoru; Kao drugo, niskokvalificiranim odraslim osobama treba pružiti prilike za usavršavanje i/ili prekvalifikaciju kako bi im se pomoglo da uđu na tržište rada ili ostanu na njemu. Time bi se pomoglo izbjeći visoke stope nezaposlenosti i moguće politike štednje. Kad je riječ o otpornosti, naglasak ne bi trebao biti samo na trenutačnim zaposlenicima već i na učenicima i studentima koji bi te vještine trebali stjecati tijekom školske godine.  

Tijekom priprema za izradu mišljenja održana su razna savjetovanja, primjerice pisano internetsko savjetovanje s dionicima i bilateralni internetski sastanci s Europskom komisijom i Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP). Koja su glavna pitanja bila postavljena tijekom savjetovanja s CEDEFOP-om? Koje su mjere i planove predložili kako bi se Komisiji pomoglo da se usredotoči na lokalna i regionalna pitanja te da se točno odredi uloga lokalnih i regionalnih vlasti?  

Tijekom savjetovanja s raznim dionicima primili smo vrlo korisne prijedloge koji su nam pomogli u pripremi ovog mišljenja. CEDEFOP je naglasio da je važno doprijeti do niskokvalificiranih osoba. Budući da lokalne i regionalne vlasti najbolje poznaju svoja područja, one su u najboljem položaju da dopru do ljudi i riješe lokalne izazove. Stoga politike trebaju biti raznolike i voditi računa o lokalnim značajkama. Nadalje, u početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koje je uglavnom centralizirano, treba uključivati različite vrste partnerstava s ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, nevladinim organizacijama i poduzećima. Lokalne i regionalne vlasti u najboljem su položaju da organiziraju te veze među partnerima na lokalnoj razini.

Više informacija

U srpnju 2020. Europska komisija predstavila je Novi program vještina za Europu , čiji je cilj poboljšati relevantnost vještina u EU-u kako bismo ojačali održivu konkurentnost, osigurali socijalnu pravednost i izgradili otpornost. Njome se postavljaju ambiciozni ciljevi za usavršavanje (poboljšanje postojećih vještina) i prekvalifikaciju (osposobljavanje za nove vještine) koje treba ostvariti u sljedećih pet godina. Na primjer, 50 % odraslih osoba u dobi od 25 do 64 godine trebalo bi se svake godine prijaviti za tečajeve osposobljavanja, a 70 % odraslih osoba u dobi od 16 do 74 godine trebalo bi do 2025. imati barem osnovne digitalne vještine.

Pakt za vještine koji je Europska komisija pokrenula u studenome 2020. model je zajedničkog angažmana za razvoj vještina u Europi, u kojem sudjeluju i javni i privatni sektor. Potpisnici pristaju pridržavati se i poštovati ključna načela Povelje: 1) promicati kulturu cjeloživotnog učenja za sve, 2) graditi čvrsta partnerstva za vještine, 3) pratiti potražnju za vještinama i njihovu ponudu te predviđati potrebe za vještinama, 4) djelovati protiv diskriminacije i za rodnu ravnopravnost i jednakost mogućnosti.

Kontakt za medije: pressecdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023