Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
OR i Europska komisija pokreću partnerstvo za pomoć lokalnim vlastima u integraciji migranata i provedbi novog pakta o migracijama i azilu  

Predsjednik Tzitzikostas i povjerenica Johansson najavili su dogovor o tome na plenarnom zasjedanju OR-a

Europska komisija i Europski odbor regija udružuju snage na razvoju novog partnerstva za povećanje potpore radu gradova i regija EU-a na integraciji. Partnerstvo su na današnjem plenarnom zasjedanju OR-a najavili predsjednik Odbora regija (OR) Apostolos Tzitzikostas i europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson.

Novo partnerstvo za integraciju podupirat će gradove i regije u EU-u u trima glavnim područjima rada:

uspostavi otvorenog i redovitog dijaloga o integraciji između institucija EU-a i lokalnih i regionalnih vlasti;

izgradnji kapaciteta i promicanju razmjene iskustava za lokalne i regionalne vlasti;

poboljšanju utvrđivanja činjeničnog stanja i prikupljanja podataka o integraciji na lokalnoj razini.

Partnerstvo će se temeljiti na dobro uhodanoj suradnji između Europske komisije i Europskog odbora regija u okviru inicijative „Gradovi i regije za integraciju“ koju je potonji pokrenu 2019. kako bi europskim gradonačelnicima i gradonačelnicama te regionalnim čelnicima i čelnicama ponudio političku platformu za razmjenu informacija i predstavljanje pozitivnih primjera integracije migranata i izbjeglica.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), predsjednik Europskog odbora regija i guverner Središnje Makedonije, izjavio je: „Migracije nisu izazov za samo nekoliko država članica. To je pitanje koje se tiče cijele Europske unije. EU mora podupirati regije, gradove i otoke, kao što su Lezbos, Lampedusa i Kanarski otoci, koji su prvi koji novopridošlim migrantima i migranticama moraju pružati potporu i osigurati integraciju i druge usluge. Iako su lokalne vlasti uvele mnoge uspješne i inovativne prakse za integraciju, i dalje se suočavaju s izazovima kad je riječ o pristupu financiranju, podacima i znanju, naročito u malim gradovima i ruralnim područjima. Ovim će se partnerstvom poduprijeti njihovi napori i konkretno pokazati da je EU uz njih u svladavanju brojnih izazova s kojima se suočavaju.”

Povjerenica Johansson napomenula je: „Do integracije dolazi u svakom selu, gradu i regiji u kojima migranti i migrantice žive, rade, studiraju i sudjeluju u aktivnostima poput sporta. Lokalne i regionalne vlasti pružaju osnovne usluge u području zdravstva, stanovanja i obrazovanja. Organiziraju sportske i kulturne aktivnosti tijekom kojih novopridošle osobe upoznaju ljude i stvaraju prijateljstva. Radujem se užoj suradnji s Odborom regija na pružanju potpore gradovima i regijama za napore koje ulažu u integraciju.“

Mark Speich (DE/EPP), državni tajnik za savezne, europske i međunarodne poslove Sjeverne Rajne – Vestfalije i predsjednik OR-ova Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX), izjavio je: „Lokalne i regionalne vlasti od presudne su važnosti za socijalnu uključenost i solidarnost, pa sam vrlo zadovoljan što ih Europska komisija prepoznaje kao važne dionike i što EU ne želi djelovati usporedno s njima, već općine i regije staviti u središte svojih programa.“

OR će na plenarnom zasjedanju u ožujku 2021. donijeti svoje preporuke o novom paktu o migracijama i azilu. Izvjestiteljica OR-a za to mišljenje i potpredsjednica Parlamenta savezne zemlje Bremen, Antje Grotheer , poručila je: „Rješavanje pitanja migracija ne počinje niti završava s prihvatom migranata i izbjeglica. Zbog toga je akcijski plan za integraciju i uključivanje sastavni dio cjelovitog pristupa migracijama, u kojem su lokalne i regionalne vlasti okosnica mjera za suzbijanje diskriminacije, poticanje integracije i osiguravanje jednakog pristupa migranata i migrantica javnim dobrima i uslugama. Uključiva društva nisu samo pravednija već i prosperitetnija, a to počinje na lokalnoj razini.”

KONTEKST

Prijedlog Europske komisije o novom paktu o migracijama i azilu „dobrodošla je i nužna“ inicijativa koja bi, bude li odobrena, pomogla u izgradnji otpornih zajednica i upravljanju migracijama, rekao je predsjednik Europskog odbora regija tijekom rasprave u kojoj je europska povjerenica Ylva Johansson pozvala regije i gradove da iskoriste povećana sredstva EU-a stavljena na raspolaganje za potporu integraciji imigranata i imigrantica.

Središnji je element novog pakta o migracijama i azilu , koji je prvi put predstavljen u rujnu 2020., akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021. – 2027. , sastavljen u studenome. U sljedećem dugoročnom proračunu EU-a predviđaju se znatno veća sredstva za projekte i programe integracije u razdoblju 2021. – 2027.

OR je u ožujku 2019. pokrenuo inicijativu „Gradovi i regije za integraciju“ (#regions4integration) čiji je cilj okupiti gradove i regije koji su zainteresirani za razmjenu iskustava u vezi s integracijskim politikama i za istraživanje mogućnosti osiguravanja financijskih sredstava EU-a za svoj rad na uključivanju migranata i migrantica u lokalne zajednice i lokalna gospodarstva.

Posljednji obrok dostupnih sredstava EU-a – u ukupnom iznosu od 37,2 milijuna eura – obznanjen je krajem studenoga i njime će se poduprijeti projekti kojima se pomaže djeci migrantima i žrtvama trgovanja ljudima, olakšava pristup osnovnim uslugama, migranti i migrantice uključuju u osmišljavanje i provedbu integracijskih politika te podupire razvoj partnerstava s više dionika.

Dodatne informacije:

Fotografije sa 141. plenarnog zasjedanja Europskog odbora regija dostupne su u galeriji OR-a Flickr .

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :