Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Povećanje održive i pametne mobilnosti za gradove i velegradska područja  

Na prosinačkom plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija, gradovi i regije usvojili su svoje prijedloge za poboljšanje javnog prijevoza u gradovima i metropolskim regijama. U mišljenju koje je sastavio Adam Struzik (PL/EPP), predsjednik Mazovjeckog vojvodstva, ističu se izazovi koje donosi povećanje automobilskog prometa u gradovima i velegradskim područjima te se poziva na uvođenje rješenja za održivu i pametnu mobilnost.

Otprilike četvrtina emisija stakleničkih plinova u EU-u potječe iz prometa, a neki načini prijevoza negativno utječu na kvalitetu života i zdravlje ljudi zbog onečišćenja zraka, prometne gužve, buke, nesreća i načina na koji se koristi javni prostor. S druge strane, priroda metropolskih regija prisiljava građane i građanke da putuju iz prigradskih područja u gradska središta. Zbog toga je nužan prijelaz na ekološki prihvatljivu mobilnost, a okosnica te preobrazbe mora biti troškovno učinkovit javni prijevoz.

„Moderni gradovi temelje se na dobro organiziranom javnom prijevozu kojim se učinkovito upravlja, što je ključno za njihov razvoj. Potrebna su nam alternativna i održiva rješenja za prijevoz osobnim vozilima, za koji su stvarni troškovi trenutačno znatno podcijenjeni. Istodobno moramo biti svjesni da je zbog pandemije COVID-a 19 došlo do obrata u trendu uporabe javnog prijevoza. Stoga moramo ulagati u inovativna rješenja i učiti iz trenutačne situacije kako bismo razvili otporne sustave javnog prijevoza koji su siguran i pravedan izbor za trenutačnu krizu i za sve krize do kojih bi moglo doći u budućnosti“, rekao je Adam Struzik , predsjednik Mazovjeckog vojvodstva.

Izvjestitelj poziva Europsku komisiju da osigura potporu i financiranje ne samo za nova ulaganja u javni gradski prijevoz i infrastrukturu za nemotoriziranu mobilnost već i za preobrazbu zastarjelih i neučinkovitih rješenja. U okviru Instrumenta za povezivanje Europe, Fonda za modernizaciju i Instrumenta za oporavak i otpornost te Fonda za pravednu tranziciju potrebno je osigurati dio sredstava za ulaganja u održivu gradsku mobilnost kako bi se gradovima i metropolskim područjima pomoglo da dekarboniziraju sve vrste prijevoza i kako bi se osigurala održivija modalna razdioba.

Izvjestitelj nadalje naglašava važnost iznalaženja načina za zadovoljavanje prometnih potreba građana uz istodobno smanjenje njihove potrebe za putovanjem i negativnih učinaka koje to ima. Bliskom suradnjom u području prometa i prostornog planiranja može se osigurati da građani u mreži središta odgovarajućih veličina imaju pristup svim vrstama dobara i usluga, posebno u području zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture i socijalne potpore. Izvjestitelj također poziva na uspostavu pouzdanih integriranih sustava javnog prijevoza kojima se povezuju ruralna, prigradska i gradska područja, posebno za osobe koje putuju na posao, starije osobe i mlade.

„Regionalne vlasti imaju posebnu ulogu u osiguravanju učinkovitosti javnog prijevoza i integraciji gradova i velegradskih područja s ruralnim područjima modernim planiranjem i financiranjem javnog prijevoza. U tom pogledu važnu ulogu ima i vanjsko financiranje iz kohezijskih fondova EU-a, kao i drugi instrumenti za financiranje ulaganja u promet, posebno Fond za pravednu tranziciju, koji je dio europskog zelenog plana“, ističe Adam Struzik .

G. Struzik također smatra da će gradovima i metropolskim područjima biti potrebne političke odluke koje se temelje na konceptualnom, organizacijskom i obrazovnom radu te da oni moraju imati odgovarajuća financijska sredstva za postizanje svojih ciljeva u pogledu dekarbonizacije. Za promjenu u društvenim navikama koja vodi češćem korištenju oblika prijevoza manje štetnih za okoliš potrebno je da korisnici budu osviješteni i da, ponad svega, imaju stvarnu mogućnost izbora.

Dodatne informacije:

Intervju s Adamom Struzikom : Javni prijevoz nakon COVID-a – potreba za inovativnim i sigurnim rješenjima za trenutačnu i moguće buduće krize

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023