Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Većim proračunom za Erasmus moraju se osigurati jednake mogućnosti za sve  
Ulažimo u obrazovanje i kulturu kako bismo ojačali europski identitet, poručili su lokalni i regionalni čelnici tijekom rasprave s povjerenikom EU-a

Europski odbor regija pozdravlja prijedlog Europske komisije da se proračun programa Erasmus udvostruči, ali ističe da taj program EU-a mora postati uključiviji kako bi se njime obuhvatile osobe svih dobnih skupina i iz različitih društvenih sredina, kao i svi oblici obrazovanja i osposobljavanja. Tijekom rasprave s europskim povjerenikom Tiborom Navracsicsem, članovi skupštine EU-a sastavljene od lokalnih i regionalnih čelnika istaknuli su važnost obrazovanja i kulture za jačanje europskog identiteta te izrazili podršku europskom prostoru obrazovanja, koji bi trebao biti dovršen do 2025.

Tibor Navracsics , povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, kazao je: „Ulaganje u obrazovanje, mlade i kulturu ključno je za izgradnju otporne, povezane Europe. Ponosan sam na ambiciozne prijedloge Komisije u vezi s vodećim programima u tom području, programima Erasmus i Kreativna Europa , za sljedeći dugoročni proračun EU-a. Moramo ojačati te programe kako bismo svoju viziju europskog prostora obrazovanja pretvorili u stvarnost te kako bismo u potpunosti iskoristili potencijal kulture u poticanju gospodarskog i socijalnog razvoja, kao što je navedeno u našoj Europskoj agendi za kulturu . Europske regije u tome imaju ključnu ulogu. Stoga me veseli postojana potpora Odbora regija: moramo i dalje zajedno raditi na tome da naši napori u području obrazovanja i kulture donesu koristi za građane i poduzeća u cijeloj Europi.”

Predsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz napomenuo je: „Udvostručenjem proračuna za Erasmus i ulaganjem 2 milijarde eura u program Kreativna Europa EU stvara nove prilike za milijune drugih građana. Ulaganje u kulturu i obrazovanje ulaganje je u zajedničku budućnost. Moramo osigurati da svi građani, neovisno o svojem podrijetlu, dobiju priliku studirati i raditi u drugim državama EU-a. To je ključni element za izgradnju otvorene, dinamične, raznolike i ujedinjenije Europe.”

Preporuke regija i gradova za program Erasmus predstavila je Ulrike Hiller (DE/PES), članica Senata i predstavnica Slobodnog hanzeatskog grada Bremena pri Saveznoj vladi. U mišljenju , usvojenom na plenarnom zasjedanju OR-a 6. veljače, poziva se na osiguravanje jednakog pristupa mogućnostima uklanjanjem prepreka kao što su jezične barijere ili poteškoće u učenju. Program bi trebao pružati potporu jezičnim i međukulturnim pripremnim mjerama i uključivati više poticaja za promicanje mobilnosti u području strukovnog osposobljavanja i naukovanja. Stipendije za studije trebale bi se izuzeti od oporezivanja i redovito prilagođavati stvarnim troškovima života u regiji domaćinu.

„Iskustvo učenja u drugoj europskoj zemlji znatno potiče razvoj stručnih vještina usmjerenih na budućnost i usko je povezano s razvojem europskog identiteta. Erasmus je primjer uspjeha i potrebno ga je ojačati kako bi se svim mladim Europljanima pružila prilika da imaju koristi od mobilnosti”, rekla je izvjestiteljica Ulrike Hiller.

U mišljenju se ističe i važnost cjeloživotnog učenja i pružanja jednake potpore svim dobnim skupinama te formalnom i neformalnom obrazovanju. Poziva se na transparentniju i pravedniju raspodjelu resursa tijekom cijelog sedmogodišnjeg razdoblja (2021. – 2027.) te na znatno pojednostavljenje postupka podnošenja zahtjeva, upravljanja projektima i kriterija dokumentiranja u svim područjima programa. Osim toga, predlaže se i postupni razvoj mogućnosti suradnje s institucijama u zemljama južnog i istočnog Sredozemlja te u Africi.

Kad je riječ o novoj inicijativi DiscoverEU , koja mladima omogućuje besplatne karte za putovanje željeznicom, Odbor smatra da bi se njezin doseg mogao poboljšati financiranjem putem javno-privatnih partnerstava, osobito u suradnji s partnerima iz sektora mobilnosti i turizma.

Na plenarnom zasjedanju OR-a također je usvojeno mišljenje o programu Kreativna Europa izvjestitelja Jánosa Ádáma Karácsonya (HU/EPP), vijećnika Seoskog vijeća Tahitótfalua. S obzirom na znatno veći broj prioriteta u novom programu, u mišljenju OR-a predlaže se povećanje proračunskog cilja s predloženih 1,85 milijardi eura na više od 2 milijarde eura i bolje uključivanje kulture i kulturne baštine u sve prioritete sljedećeg proračuna EU-a.

Budući da gradovi i regije imaju ključnu ulogu u promicanju i uzdizanju umjetničkog i kulturnog života svojih zajednica, u mišljenju se poziva na jačanje sudjelovanja regionalnih i lokalnih vlasti u programu. „Potrebno je osigurati pravilnu ravnotežu između dodjele sredstava važnijim projektima velikih razmjera te financiranja mjera i aktivnosti usmjerenih na lokalnu i regionalnu razinu, uključujući MSP-ove“, poručio je izvjestitelj Karácsony.

Osmi europski samit regija i gradova u Bukureštu, 14. i 15. ožujka, #EULocal

Sljedeća generacija programa EU-a u kontekstu dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. bit će među glavnim točkama rasprave na Osmom europskom samitu regija i gradova koji će se održati u Bukureštu, u Rumunjskoj, 14. i 15. ožujka – samo dva tjedna prije 29. ožujka, planiranog datuma izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, te dva mjeseca prije europskih izbora.

Više od 500 europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih čelnika iz svih država članica EU-a bit će ugošćeno u glavnom gradu Rumunjske kako bi se usredotočili na doprinos lokalnih i regionalnih vlasti „Budućnosti Europe”. Pod nazivom „Obnovimo EUropu“, Samit će biti ovogodišnje najveće političko okupljanje gradonačelnika, predsjednika regija i drugih izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika iz cijele Unije.

Tom će se prilikom okupiti i 100 mladih lokalnih i regionalnih političara EU-a kako bi i oni aktivno sudjelovali u raspravi o budućnosti Europe. Tu će se ujedno službeno pokrenuti inicijativa Europskog odbora regija kojom se uspostavlja nova Mreža regionalnih središta ( #RegHub ), i to u prisutnosti predstavnika 20 regija sudionica.

Ako želite sudjelovati u događanju, molimo vas da se prijavite putem internetske stranice za akreditaciju medija pri rumunjskom predsjedništvu EU-a (rok:1. ožujka). Napominjemo da će samo registrirani novinari moći dobiti akreditaciju za Samit.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu