Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Plan oporavka od COVID-a 19 prilika je za provedbu istinski zelene revolucije  

U ovom intervjuu s nama je svoje stavove podijelio predsjednik Andaluzije Juanma Moreno, iz perspektive izvjestitelja koji radi na mišljenju o novom europskom propisu o klimi, pravno obvezujućem prijedlogu čiji je cilj da Europa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent

Nacrt mišljenja predsjednika Andaluzije Juanme Morena (ES/EPP) o propisu o klimi možete na svim službenim jezicima EU-a naći ovdje . O tekstu će se raspravljati i glasati na sljedećem sastanku povjerenstva ENVE, 8. lipnja . Konačno glasanje i usvajanje zakazano je za plenarno zasjedanje, koje će se održati 1. i 2. srpnja, zajedno s raspravom na visokoj razini o europskom zelenom planu.

Europska komisija prijedlog propisa o klimi objavila je prije izbijanja COVID-a 19, odnosno u znatno drugačijem kontekstu. Trebaju li napori za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. i dalje biti jedan od prioriteta plana gospodarskog i socijalnog oporavka?

Naravno, taj cilj mora i dalje biti jedan od prioriteta jer nam oporavak pruža sjajnu priliku. Moramo imati na umu da je i prije sadašnje situacije naše društvo već bilo zahvaćeno industrijskom revolucijom i pokušavalo ublažiti posljedice globalnog zatopljenja. Rješenja koja su nam potrebna za prevladavanje društvenih i gospodarskih izazova s kojima se sada suočavamo prilika su i za preusmjeravanje našeg društva prema održivom i otpornijem modelu i našeg gospodarstva prema klimatski neutralnom modelu. Plan oporavka od COVID-a 19 prilika je za provedbu istinski zelene revolucije. Stoga moramo u većoj mjeri koristiti obnovljive izvore energije, promicati energetsku učinkovitost i djelotvornu infrastrukturu te dalje razvijati održive prometne sustave, a istodobno biti usmjereni i na stvaranje radnih mjesta.

Kad je objavljen, prijedlog Europske komisije o europskom propisu bio je kritiziran kao neambiciozan. U kojim je aspektima mogao pokazati veću ambiciju?

Andaluzijska vlada smatra da je obvezujući cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050., iznesen u predloženom europskom propisu o klimi, dovoljno ambiciozan i da predstavlja velik izazov za cijelu Europsku uniju. Međutim, smatramo da – s obzirom na razmjere predstojećih društvenih, tehnoloških i gospodarskih transformacija – na razini EU-a i na nacionalnoj razini treba što prije utvrditi nove ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030.

Andaluzija je donijela regionalni zakon o klimi. Prema vašem iskustvu, u kojim bi područjima lokalne i regionalne vlasti mogle bolje doprinijeti kretanju ka klimatskoj neutralnosti i u većoj mjeri na njega utjecati? Zašto su lokalne i regionalne vlasti u tim područjima u boljem položaju od nacionalnih vlada?

Neki od sektora s visokim emisijama ugljika u kojima moramo djelovati u nadležnosti su lokalnih i regionalnih uprava, primjerice prijevoz, stanovanje, javne zgrade i gospodarenje otpadom. Sasvim je jasno da klimatskim promjenama treba pristupiti iz regionalnog i lokalnog aspekta jer globalno zatopljenje na svaku regiju utječe na različite načine i na temelju višestrukih čimbenika. Stoga među svim razinama upravljanja moramo uspostaviti mehanizme koordinacije kako bi planiranje i provedba klimatskih politika na svakom području bili komplementarni i usklađeni, čime bi se optimizirali resursi i postigli bolji rezultati.

Smatrate li da jedinstveni europski propis o klimi može na adekvatan način odražavati i biti primjenjiv na veliku geografsku, društvenu i gospodarsku raznolikost europskih regija?

Upravo nam je zbog socioekonomske i geografske raznolikosti područja Unije potreban jedinstveni zakon koji bi djelovao kao jedinstveni okvir. Taj duh predstavlja temelj europskog projekta. Zbog raznolikosti lokalnih i regionalnih okolnosti moramo osigurati da sva područja aktivno sudjeluju u oblikovanju i provedbi novog propisa o klimi. Lokalne i regionalne vlasti nisu samo tijela javne uprave najbliža građanima, već su odgovorne i za provedbu novog zakonodavstva na terenu. Zbog toga propis o klimi može poslužiti kao učinkovit alat za smanjenje razlika među područjima i ostvarenje otpornijeg društva.

Koje biste izmjene prijedloga europskog propisa o klimi predložili kako bi se osiguralo da se veća pažnja posveti potrebama regija i gradova i da ih se više uključi u taj proces?

Regionalni i lokalni čimbenici od ključne su važnosti u izradi strategija i akcijskih planova za klimatsku neutralnost. Pri ocjenjivanju i procjenjivanju slabih točaka i rizika te definiranju budućih scenarija treba voditi računa o socioekonomskim, geografskim i klimatskim varijablama. Nacionalne energetske i klimatske planove treba nadopuniti regionalnim i lokalnim planovima, izrađenima na temelju istih kriterija (profitabilnost, gospodarska i energetska učinkovitost, pravednost i solidarnost). Lokalne i regionalne vlasti imaju ključnu ulogu u donošenju mjera za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Stoga bi rad na regionalnim aspektima povećao naše izglede za postizanje zajedničkog cilja na kojem radimo, a to je da do 2050. postanemo prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu.

Napomene:

Dnevni red i nacrti mišljenja sa sastanka povjerenstva ENVE od 8. lipnja mogu se preuzeti ovdje .

Europski propis o klimi: gradovi i regije zahtijevaju petogodišnji akcijski plan. Kao odgovor na prijedlog Europske komisije o europskom propisu o klimi predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas je 4. ožujka pozvao EU da izradi petogodišnji akcijski plan i osigura sudjelovanje svih regija i gradova u postizanju klimatske neutralnosti. Priopćenje za medije pročitajte ovdje .

Kontakt za medije:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023