Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Plan oporavka od COVID-a 19 prilika je za provedbu istinski zelene revolucije  

U ovom intervjuu s nama je svoje stavove podijelio predsjednik Andaluzije Juanma Moreno, iz perspektive izvjestitelja koji radi na mišljenju o novom europskom propisu o klimi, pravno obvezujućem prijedlogu čiji je cilj da Europa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent

Nacrt mišljenja predsjednika Andaluzije Juanme Morena (ES/EPP) o propisu o klimi možete na svim službenim jezicima EU-a naći ovdje . O tekstu će se raspravljati i glasati na sljedećem sastanku povjerenstva ENVE, 8. lipnja . Konačno glasanje i usvajanje zakazano je za plenarno zasjedanje, koje će se održati 1. i 2. srpnja, zajedno s raspravom na visokoj razini o europskom zelenom planu.

Europska komisija prijedlog propisa o klimi objavila je prije izbijanja COVID-a 19, odnosno u znatno drugačijem kontekstu. Trebaju li napori za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. i dalje biti jedan od prioriteta plana gospodarskog i socijalnog oporavka?

Naravno, taj cilj mora i dalje biti jedan od prioriteta jer nam oporavak pruža sjajnu priliku. Moramo imati na umu da je i prije sadašnje situacije naše društvo već bilo zahvaćeno industrijskom revolucijom i pokušavalo ublažiti posljedice globalnog zatopljenja. Rješenja koja su nam potrebna za prevladavanje društvenih i gospodarskih izazova s kojima se sada suočavamo prilika su i za preusmjeravanje našeg društva prema održivom i otpornijem modelu i našeg gospodarstva prema klimatski neutralnom modelu. Plan oporavka od COVID-a 19 prilika je za provedbu istinski zelene revolucije. Stoga moramo u većoj mjeri koristiti obnovljive izvore energije, promicati energetsku učinkovitost i djelotvornu infrastrukturu te dalje razvijati održive prometne sustave, a istodobno biti usmjereni i na stvaranje radnih mjesta.

Kad je objavljen, prijedlog Europske komisije o europskom propisu bio je kritiziran kao neambiciozan. U kojim je aspektima mogao pokazati veću ambiciju?

Andaluzijska vlada smatra da je obvezujući cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050., iznesen u predloženom europskom propisu o klimi, dovoljno ambiciozan i da predstavlja velik izazov za cijelu Europsku uniju. Međutim, smatramo da – s obzirom na razmjere predstojećih društvenih, tehnoloških i gospodarskih transformacija – na razini EU-a i na nacionalnoj razini treba što prije utvrditi nove ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030.

Andaluzija je donijela regionalni zakon o klimi. Prema vašem iskustvu, u kojim bi područjima lokalne i regionalne vlasti mogle bolje doprinijeti kretanju ka klimatskoj neutralnosti i u većoj mjeri na njega utjecati? Zašto su lokalne i regionalne vlasti u tim područjima u boljem položaju od nacionalnih vlada?

Neki od sektora s visokim emisijama ugljika u kojima moramo djelovati u nadležnosti su lokalnih i regionalnih uprava, primjerice prijevoz, stanovanje, javne zgrade i gospodarenje otpadom. Sasvim je jasno da klimatskim promjenama treba pristupiti iz regionalnog i lokalnog aspekta jer globalno zatopljenje na svaku regiju utječe na različite načine i na temelju višestrukih čimbenika. Stoga među svim razinama upravljanja moramo uspostaviti mehanizme koordinacije kako bi planiranje i provedba klimatskih politika na svakom području bili komplementarni i usklađeni, čime bi se optimizirali resursi i postigli bolji rezultati.

Smatrate li da jedinstveni europski propis o klimi može na adekvatan način odražavati i biti primjenjiv na veliku geografsku, društvenu i gospodarsku raznolikost europskih regija?

Upravo nam je zbog socioekonomske i geografske raznolikosti područja Unije potreban jedinstveni zakon koji bi djelovao kao jedinstveni okvir. Taj duh predstavlja temelj europskog projekta. Zbog raznolikosti lokalnih i regionalnih okolnosti moramo osigurati da sva područja aktivno sudjeluju u oblikovanju i provedbi novog propisa o klimi. Lokalne i regionalne vlasti nisu samo tijela javne uprave najbliža građanima, već su odgovorne i za provedbu novog zakonodavstva na terenu. Zbog toga propis o klimi može poslužiti kao učinkovit alat za smanjenje razlika među područjima i ostvarenje otpornijeg društva.

Koje biste izmjene prijedloga europskog propisa o klimi predložili kako bi se osiguralo da se veća pažnja posveti potrebama regija i gradova i da ih se više uključi u taj proces?

Regionalni i lokalni čimbenici od ključne su važnosti u izradi strategija i akcijskih planova za klimatsku neutralnost. Pri ocjenjivanju i procjenjivanju slabih točaka i rizika te definiranju budućih scenarija treba voditi računa o socioekonomskim, geografskim i klimatskim varijablama. Nacionalne energetske i klimatske planove treba nadopuniti regionalnim i lokalnim planovima, izrađenima na temelju istih kriterija (profitabilnost, gospodarska i energetska učinkovitost, pravednost i solidarnost). Lokalne i regionalne vlasti imaju ključnu ulogu u donošenju mjera za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Stoga bi rad na regionalnim aspektima povećao naše izglede za postizanje zajedničkog cilja na kojem radimo, a to je da do 2050. postanemo prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu.

Napomene:

Dnevni red i nacrti mišljenja sa sastanka povjerenstva ENVE od 8. lipnja mogu se preuzeti ovdje .

Europski propis o klimi: gradovi i regije zahtijevaju petogodišnji akcijski plan. Kao odgovor na prijedlog Europske komisije o europskom propisu o klimi predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas je 4. ožujka pozvao EU da izradi petogodišnji akcijski plan i osigura sudjelovanje svih regija i gradova u postizanju klimatske neutralnosti. Priopćenje za medije pročitajte ovdje .

Kontakt za medije:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023