Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Prilagodba klimatskim promjenama: novi skup alata za gradove i regije na internetu  

Europski odbor regija (OR) objavio je prvi Priručnik za zeleni plan s naglaskom na prilagodbi klimatskim promjenama. Priručnik je interaktivni alat u kojem se mogu naći informacije o financijskoj pomoći i tehničkim instrumentima za uvođenje mjera prilagodbe klimatskim promjenama ovisno o različitim geografskim područjima i regionalnim posebnostima. Svrha mu je lokalnim i regionalnim vlastima ponuditi skup alata i preporuka koji bi im trebali pomoći da se bolje prilagode klimatskim promjenama, da smanje ranjivosti i izgrade otpornost kako bi se umanjili rizici od katastrofa, gubici i šteta.Za svaku državu članicu EU-a dostupna je posebna verzija Priručnika.

U novom Priručniku za prilagodbu klimatskim promjenama, koji je osmišljen na kreativan i interaktivan način, lokalne i regionalne vlasti mogu naći smjernice za provedbu zelenog plana na lokalnoj i regionalnoj razini. Uz pomoć Priručnika one mogu pronaći odgovarajuće mjere za suočavanje s opasnostima koje donose klimatske promjene, a ponuđene su im i smjernice u vidu studija slučaja i o financijskoj potpori i tehničkoj pomoći u području prilagodbe klimatskim promjenama. Ovo prvo izdanje bavi se uglavnom prilagodbom globalnom zagrijavanju, a budući priručnici bit će posvećeni valu obnove i bioraznolikosti.

Priručnik za prilagodbu klimatskim promjenama sastavni je dio kampanje Odbora regija Zeleni plan na lokalnoj razini, čiji je cilj poduprijeti provedbu zelenog plana na lokalnoj i regionalnoj razini. Budući da za to ne postoji univerzalan recept, Priručnik je osmišljen u nekoliko koraka i prilagođen je raznim lokalnim kontekstima (na primjer, gradskim, ruralnim ili priobalnim područjima).

Kliknite ovdje za pristup internetskoj stranici Priručnika. Kliknite na ime države članice u nastavku kako biste izravno pristupili verziji za određenu zemlju. Priručnik je zasad dostupan samo na engleskom jeziku.

Austrija / Belgija / Bugarska / Hrvatska / Cipar / Češka / Danska / Estonija / Finska / Francuska / Njemačka / Grčka / Mađarska / Irska / Italija / Latvija / Litva / Luksemburg / Malta / Nizozemska / Poljska/ Portugal / Rumunjska / Slovačka / Slovenija / Španjolska / Švedska

Kontakt: Tajništvo za kampanju „Zeleni plan na lokalnoj razini“: greendeal@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Kriza hrane: regionalni i lokalni čelnici i čelnice EU-a pozivaju na ulaganje u lokalnu proizvodnju održive i cjenovno pristupačne hrane
Kriza hrane: regionalni i lokalni čelnici i čelnice EU-a pozivaju na ulaganje u lokalnu proizvodnju održive i cjenovno pristupačne hrane
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022