Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Zeleni plan: gradovi i regije spremni ostvarivati rezultate  
Na konferenciji COP25 u Madridu članovi Europskog odbora regija pozdravili su komunikaciju o Zelenom planu te podsjetili na to da su gradovi i regije ključni za postizanje klimatske neutralnosti EU-a

Europska komisija objavila je komunikaciju o Europskom zelenom planu te pripadajući vremenski okvir. Među mjere koje nas očekuju spadaju povećanje energetskih i klimatskih ciljeva te usvajanje novih strategija i zakonodavnih akata usmjerenih na prilagodbu klimatskim promjenama, kvalitetu zraka i biološku raznolikost. I dok su pregovori na konferenciji COP25 zapeli oko međunarodnih pravila o tržištu ugljika, skupština lokalnih i regionalnih predstavnika EU-a poziva stranke Pariškog sporazuma da potiču suradnju s lokalnim i regionalnim vlastima jer ona predstavlja jedini način za učinkovito klimatsko djelovanje i zaustavljanje globalnog zagrijavanja.

Tijekom završnog tjedna konferencije COP25 o klimi članovi Europskog odbora regija održali su radni sastanak o komunikaciji o Zelenom planu. Članovi su podsjetili na to da su gradovi i regije ionako ambiciozniji od nacionalnih vlada te ponovno istaknuli svoju predanost poduzimanju svih napora da se ostvari klimatski neutralna tranzicija na lokalnoj razini.

Članovi su pozdravili komunikaciju o Zelenom planu jer ona sadržava vrlo ambiciozan i sveobuhvatan program, približava nas osmišljavanju niza integriranih politika usmjerenih na budućnost te povezuje Zeleni plan s glavnim gospodarskim i financijskim mehanizmima za upravljanje EU-om.

Markku Markkula, prvi potpredsjednik i voditelj izaslanstva OR-a na konferenciji COP25, izjavio je: „EU i dalje mora predvoditi borbu protiv globalnog zagrijavanja. Komunikacija o Zelenom planu stigla je u pravo vrijeme jer ulazimo u završnicu pregovora o potpunoj provedbi Pariškog sporazuma. OR ponovno ističe svoju obvezu da u najvećoj mogućoj mjeri doprinese ciljevima Zelenog plana te da ujedno osigura potpunu uključenost gradova i regija, pri čemu nitko ne smije biti zapostavljen.“

Komunikacija o Zelenom planu predstavlja polazište za ključne politike i mjere potrebne za postizanje europske tranzicije prema klimatskoj neutralnosti do 2050.

Na konferenciji COP25 članovi su izrazili spremnost da se Europski odbor regija uključi u brojne predstojeće zakonodavne inicijative, među ostalim u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, mobilnosti, kružnog gospodarstva, šuma i plavog gospodarstva.

OR pozdravlja izglede za povećanje ciljeva u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova za 2030. godinu na 50 %, odnosno nastojanje da se dosegne 55 %. Međutim, izražava žaljenje zbog toga što nema naznaka o uvođenju većih ciljeva za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

OR pozdravlja mjere predviđene za rješavanje problema energetskog siromaštva, osobito najavljene programe financiranja za obnovu privatnih stambenih prostora te inicijativu o „valu obnove” u cijelom stambenom sektoru.

OR je spreman surađivati kako bi ostvarivao klimatski pakt Komisije „zajedno s građanima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući savjetodavna tijela EU-a“. Također pozdravlja upućivanje na regije koje se suočavaju s najvećim izazovima.

OR posebno pozdravlja mehanizam za pravednu tranziciju, uključujući fond za pravednu tranziciju za regije i sektore s intenzivnom potrošnjom ugljena i visokim emisijama ugljika. Ipak naglašava da su u razdoblju 2021. – 2027. uz sredstva iz kohezijskih fondova potrebna i dodatna sredstva.

Kad je riječ o prometu, OR ponovno poziva na širu primjenu načela „onečišćivač plaća“ i na potrebu da se korisnicima osiguraju cjenovno pristupačnija, dostupnija, zdravija i čišća alternativna rješenja u području mobilnosti. OR podsjeća na to da su gradovi i regije ključni za postizanje potpunog prelaska na čistu mobilnost.

Iako članovi pozdravljaju Zeleni plan kao strategiju rasta uz pomoć koje će gospodarstvo EU-a postati ugljično neutralno, resursno učinkovito i konkurentno, izražava žaljenje zbog nedostatka kvantificiranih ciljnih vrijednosti za provedbu ciljeva održivog razvoja.

Zeleni plan mora biti pokretačka snaga prema održivijoj poljoprivrednoj proizvodnji i potrošnji u Europskoj uniji. OR ponavlja svoj poziv da se emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede smanje za 30 % i da se površine za ekološku poljoprivredu u državama članicama udvostruče u odnosu na 2017.

Članovi pozdravljaju prijedlog o usvajanju europskog „zakona o klimi” u koji bi se u ožujku 2020. ugradio cilj klimatske neutralnosti do 2050. Odbor je spreman pridonijeti uklanjanju postojećih zakonodavnih nedosljednosti na temelju iskustava lokalnih i regionalnih vlasti u oblikovanju politika i provedbi zakonodavstva EU-a.

U rezoluciji o Zelenom planu usvojenoj 5. prosinca OR je predložio pokretanje foruma u okviru kojeg bi gradovi i regije, Europska komisija i države članice pratili provedbu Zelenog plana.

Kontekst

Ovdje možete pročitati priopćenje za medije o rezoluciji o Zelenom planu koju je Europski odbor regija usvojio na plenarnom zasjedanju održanom 5. prosinca 2019.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :