Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Zeleni plan: gradovi i regije spremni ostvarivati rezultate  
Na konferenciji COP25 u Madridu članovi Europskog odbora regija pozdravili su komunikaciju o Zelenom planu te podsjetili na to da su gradovi i regije ključni za postizanje klimatske neutralnosti EU-a

Europska komisija objavila je komunikaciju o Europskom zelenom planu te pripadajući vremenski okvir. Među mjere koje nas očekuju spadaju povećanje energetskih i klimatskih ciljeva te usvajanje novih strategija i zakonodavnih akata usmjerenih na prilagodbu klimatskim promjenama, kvalitetu zraka i biološku raznolikost. I dok su pregovori na konferenciji COP25 zapeli oko međunarodnih pravila o tržištu ugljika, skupština lokalnih i regionalnih predstavnika EU-a poziva stranke Pariškog sporazuma da potiču suradnju s lokalnim i regionalnim vlastima jer ona predstavlja jedini način za učinkovito klimatsko djelovanje i zaustavljanje globalnog zagrijavanja.

Tijekom završnog tjedna konferencije COP25 o klimi članovi Europskog odbora regija održali su radni sastanak o komunikaciji o Zelenom planu. Članovi su podsjetili na to da su gradovi i regije ionako ambiciozniji od nacionalnih vlada te ponovno istaknuli svoju predanost poduzimanju svih napora da se ostvari klimatski neutralna tranzicija na lokalnoj razini.

Članovi su pozdravili komunikaciju o Zelenom planu jer ona sadržava vrlo ambiciozan i sveobuhvatan program, približava nas osmišljavanju niza integriranih politika usmjerenih na budućnost te povezuje Zeleni plan s glavnim gospodarskim i financijskim mehanizmima za upravljanje EU-om.

Markku Markkula, prvi potpredsjednik i voditelj izaslanstva OR-a na konferenciji COP25, izjavio je: „EU i dalje mora predvoditi borbu protiv globalnog zagrijavanja. Komunikacija o Zelenom planu stigla je u pravo vrijeme jer ulazimo u završnicu pregovora o potpunoj provedbi Pariškog sporazuma. OR ponovno ističe svoju obvezu da u najvećoj mogućoj mjeri doprinese ciljevima Zelenog plana te da ujedno osigura potpunu uključenost gradova i regija, pri čemu nitko ne smije biti zapostavljen.“

Komunikacija o Zelenom planu predstavlja polazište za ključne politike i mjere potrebne za postizanje europske tranzicije prema klimatskoj neutralnosti do 2050.

Na konferenciji COP25 članovi su izrazili spremnost da se Europski odbor regija uključi u brojne predstojeće zakonodavne inicijative, među ostalim u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, mobilnosti, kružnog gospodarstva, šuma i plavog gospodarstva.

OR pozdravlja izglede za povećanje ciljeva u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova za 2030. godinu na 50 %, odnosno nastojanje da se dosegne 55 %. Međutim, izražava žaljenje zbog toga što nema naznaka o uvođenju većih ciljeva za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

OR pozdravlja mjere predviđene za rješavanje problema energetskog siromaštva, osobito najavljene programe financiranja za obnovu privatnih stambenih prostora te inicijativu o „valu obnove” u cijelom stambenom sektoru.

OR je spreman surađivati kako bi ostvarivao klimatski pakt Komisije „zajedno s građanima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući savjetodavna tijela EU-a“. Također pozdravlja upućivanje na regije koje se suočavaju s najvećim izazovima.

OR posebno pozdravlja mehanizam za pravednu tranziciju, uključujući fond za pravednu tranziciju za regije i sektore s intenzivnom potrošnjom ugljena i visokim emisijama ugljika. Ipak naglašava da su u razdoblju 2021. – 2027. uz sredstva iz kohezijskih fondova potrebna i dodatna sredstva.

Kad je riječ o prometu, OR ponovno poziva na širu primjenu načela „onečišćivač plaća“ i na potrebu da se korisnicima osiguraju cjenovno pristupačnija, dostupnija, zdravija i čišća alternativna rješenja u području mobilnosti. OR podsjeća na to da su gradovi i regije ključni za postizanje potpunog prelaska na čistu mobilnost.

Iako članovi pozdravljaju Zeleni plan kao strategiju rasta uz pomoć koje će gospodarstvo EU-a postati ugljično neutralno, resursno učinkovito i konkurentno, izražava žaljenje zbog nedostatka kvantificiranih ciljnih vrijednosti za provedbu ciljeva održivog razvoja.

Zeleni plan mora biti pokretačka snaga prema održivijoj poljoprivrednoj proizvodnji i potrošnji u Europskoj uniji. OR ponavlja svoj poziv da se emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede smanje za 30 % i da se površine za ekološku poljoprivredu u državama članicama udvostruče u odnosu na 2017.

Članovi pozdravljaju prijedlog o usvajanju europskog „zakona o klimi” u koji bi se u ožujku 2020. ugradio cilj klimatske neutralnosti do 2050. Odbor je spreman pridonijeti uklanjanju postojećih zakonodavnih nedosljednosti na temelju iskustava lokalnih i regionalnih vlasti u oblikovanju politika i provedbi zakonodavstva EU-a.

U rezoluciji o Zelenom planu usvojenoj 5. prosinca OR je predložio pokretanje foruma u okviru kojeg bi gradovi i regije, Europska komisija i države članice pratili provedbu Zelenog plana.

Kontekst

Ovdje možete pročitati priopćenje za medije o rezoluciji o Zelenom planu koju je Europski odbor regija usvojio na plenarnom zasjedanju održanom 5. prosinca 2019.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022