Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Budući proračun EU-a: EU27 mora povećati doprinose kako bi se zaštitila ulaganja u regije i ruralna područja  

Tijekom rasprave s potpredsjednikom bugarske vlade Tomislavom Dončevim lokalni i regionalni čelnici založili su se za to da države članice EU-a povećaju svoje doprinose u blagajnu EU-a kako bi se prevladali glavni izazovi s kojima se Zajednica suočava. Radna mjesta, rast, integracija migranata, održiv gospodarski i poljoprivredni razvoj – sve su to prioriteti lokalnih i regionalnih vlasti čiji su predstavnici zatražili da zbog Brexita ne dođe do smanjenja sredstava za financiranje glavnih stupova na kojima počiva Europska unija – odnosno kohezijske i poljoprivredne politike EU-a. Europski odbor regija (OR) pozvao je stoga da idući višegodišnji financijski okvir (VFO) – kojim će se utvrditi godišnje gornje granice rashoda za sve politike EU-a nakon 2020. – bude širi i bolje osmišljen.

U očekivanju nacrta prijedloga o VFO-u koje bi Europska komisija trebala objaviti 29. svibnja, lokalni i regionalni čelnici zatražili su od 27 država članica EU-a da povećaju svoje doprinose u VFO s 1,04 % na 1,3 % BND-a kako bi se pokrio financijski manjak izazvan Brexitom i prevladali novi izazovi poput migracija, kontrole granica i obrane. Bila je to glavna poruka mišljenja izvjestitelja Mareka Woźniaka (PL/EPP), predsjednika Velikopoljskog vojvodstva, koje je Odbor usvojio 1. veljače.

Predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz izjavio je: „Sljedeći proračun EU-a odredit će kakvu budućnost želimo za Europu. Želimo li pravedniju, društveno uključivu i zeleniju Europu s više radnih mjesta, moramo nastaviti ulagati u sve regije, sve zajednice i sve građane. Moramo financirati nove prioritete poput sigurnosti i obrane, ali novim financijskim sredstvima, a ne nauštrb regionalnog i ruralnog razvoja.“

S time se složio i potpredsjednik bugarske vlade Dončev: „Za vrijeme bugarskog predsjedanja Vijećem glavni je prioritet Bugarske biti moderator uravnotežene rasprave o konceptu europske solidarnosti i potrebi pojednostavljenja pravila, ali istovremeno i biti izvor ideja koje će dovesti do stvaranja jake i učinkovite kohezijske politike, a time i snažnih i prosperitetnih regija!“

Politička skupština lokalnih i regionalnih vlasti EU-a poručila je da Unija, kako bi ostvarila svoje ciljeve, mora provesti reformu svog sustava financiranja, među ostalim i kako bi se omogućio ambiciozniji, fleksibilniji i transparentniji proračun. Potrebno je ukinuti sve popuste i utvrditi nove izvore financijskih prihoda – poput europskog poreza na dobit, poreza na financijske transakcije i reformiranog sustava PDV-a – kako bi se smanjila neizvjesnost oko ishoda pregovora među državama članicama.

„Budući proračun EU-a mora raspolagati s više financijskih sredstava kako bi se osigurala potpora zajedničkim ciljevima i politikama. Kohezijska politika EU-a treba biti sastavni dio provedbe strateške vizije razvoja EU-a nakon 2020.“, izjavio je izvjestitelj.

U mišljenju Odbor ponovno ističe svoj zahtjev da kohezijska politika i nakon 2020. zadrži udio u proračunu EU-a kojim raspolaže danas, što je ključno stajalište Saveza za koheziju (#CohesionAlliance), koalicije na razini EU-a pokrenute u listopadu 2017.

U pogledu produbljenja europske monetarne unije Odbor podržava uspostavu fiskalnog kapaciteta i instrumenata kojima se stvaraju poticaji za provedbu strukturnih reformi u državama članicama. Međutim lokalni i regionalni čelnici odbijaju mogućnost da se kohezijska politika zamijeni – ili da se njezina sredstva preusmjere – kako bi se financirali novi instrumenti za promicanje strukturnih reformi i konvergencije u europodručju. Mogući novi mehanizam ili instrument koji bi se uveo za zemlje europodručja trebao bi dopunjavati, a ne ugrožavati kohezijsku politiku. U vezi s tim pitanjem Odbor je najavio žalbu Sudu Europske unije u slučaju da se sredstva dodijeljena kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020. upotrijebe za financiranje ogledne faze novog programa koji je predložila Komisija u svrhu pomaganja državama članicama u provođenju strukturnih reformi (tzv. instrument za provedbu strukturnih reformi).

Kontakt:

Ime i prezime

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Podijeli: