Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu  

Regionalne i lokalne uprave imaju ključnu ulogu u nastojanjima Europske unije da promiče društva bez diskriminacije, stav je koji je predsjednik Odbora regija zastupao u raspravi s Helenom Dalli, europskom povjerenicom za ravnopravnost, o promicanju raznolikosti u EU-u.

Rasprava je održana tijekom posljednjeg tjedna europskog mjeseca raznolikosti, koji je Europska unija uspostavila 2020. kako bi se slavila i promicala raznolikosti i uključivost te kako bi se obilježila 10. obljetnica europske platforme za povelje o raznolikosti. Članovi i članice OR-a i europska povjerenica u raspravi povodom objave „Izvješća o rodnoj ravnopravnosti u EU-u za 2023.” razmotrili su napredak lokalnih i regionalnih vlasti u promicanju rodne ravnopravnosti.

Predsjednik Europskog odbora regija Vasco Alves Cordeiro u svom je uvodnom izlaganju rekao: „Raznolikost Europe njezino je bogatstvo. Naši građani i građanke moraju imati osjećaj da ih se na svaki način poštuje, bez obzira na to gdje žive. Lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za provedbu politika ključnih za poštovanje svih građana i njihove raznolikosti, od obrazovanja do podizanja svijesti, integracije i zaštite manjina, pa sve do načina na koji gradimo društvo kako bismo osigurali da u njemu nema prepreka. Na primjeru gradova koji su od Europske komisije primili nagrade za raznolikost za 2023. vidimo da mnogi od njih već služe kao uzor drugima. Nagrade su veliko priznanje i poticaj drugim gradovima u Europi da ojačaju svoje strategije uključivanja.”

Helena Dalli, europska povjerenica za ravnopravnost, naglasila je: „Regionalne i lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u zahtjevnom nastojanju da izgradimo Uniju ravnopravnosti. One su dobro opremljene za brzo djelovanje i provedbu politika koje doprinose poticanju osjećaja pripadnosti i promicanju zajedničkih vrijednosti.Njihovi nam napori pokazuju što je uspješno u promicanju jednakosti na lokalnoj razini i služe kao primjeri najbolje prakse kojima se mogu podupirati naše politike na europskoj razini. Zbog toga smo udvostručili financijska sredstva za potporu regijama u borbi protiv diskriminacije i netolerancije.”

OR je izrazio punu potporu politikama i mjerama za uključivanje i raznolikost osmišljenima kako bi se ostvario cilj „izgradnje Unije ravnopravnosti” koji je zacrtala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. OR je iznio konkretne preporuke u mišljenjima „Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.”, „Unija ravnopravnosti: Akcijski plan EU-a za antirasizam za razdoblje 2020. – 2025.”, „Strategija EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovskog načina života (2021. – 2030.)”, „Unija ravnopravnosti: Strateški okvir EU-a za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma”, „Unija ravnopravnosti: Strategija o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020. – 2025.” i „Strategija o pravima osoba s invaliditetom”. OR je u tim mišljenjima pozvao na povećanje sredstava za provedbu tih strategija i zatražio od Komisije da osnuje međuinstitucijsku radnu skupinu kako bi se osigurala suradnja europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih uprava u tim područjima politika.

Kako bi istaknula ulogu lokalne i regionalne razine u provedbi relevantnih strategija i mjera, Europska komisija uspostavila je Nagradu za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti. Nagrada je otvorena za sve lokalne i regionalne vlasti, a osmišljena je kako bi se odalo priznanje radu gradova na izgradnji okruženja koje svima omogućuje da se osjećaju sigurnima i ostvare svoj potencijal. Nagrada obuhvaća tri kategorije: nagradu za lokalna tijela s manje od 50 000 stanovnika, nagradu za lokalna tijela s više od 50 000 stanovnika i posebnu nagradu za lokalna tijela koja potiču inicijative u vezi s ravnopravnošću LGBTIQ osoba. OR je od 2022. član žirija te nagrade.

Jedan od dobitnika nagrade, Valter Glavičić, gradonačelnik Labina, doprinio je raspravi istaknuvši napore koje je Labin uložio kako bi stvorio uključivo okruženje za etničke manjine, prije svega bosansku, srpsku i talijansku, čiji su se pripadnici nastanili u Labinu u vrijeme dok su radili rudnici ugljena.

U posebnoj kategoriji za poticanje ravnopravnosti LGBTIQ osoba nagradu je dobio poljski grad Gdanjsk. Strategija za ravnopravnost Grada Gdanjska usmjerena je na LGBTIQ osobe, posebice inovativnom inicijativom “standardi za LGBT+ uključive usluge” - osmišljenom u suradnji s lokalnim udrugama - čiji je cilj uskladiti sve usluge koje grad pruža, uključujući psihološku, socijalnu i obiteljsku podršku. Aleksandra Dulkiewicz(PL/EPP), gradonačelnica Gdanjska, izjavila je: “Posljednjih se godina stanje vezano za LGBTQIA+ zajednicu u Poljskoj pogoršalo, a te su osobe izložene i političkim napadima od strane same vlade. Gdanjsk aktivno i sustavno pruža podršku isključenim zajednicama. Ponosna sam što je politika ravnopravnosti Gdanjska nastala demokratskim načinom, uključujući i sudjelovanjem zbora građana. Ta je politika predmet rasprave na razini cijelog grada, a izglasava je gradsko vijeće. Javnost je dobro prihvatila našu društvenu kampanju “Gdanjsk - grad ravnopravnosti“, koju je većina građana prepoznala kao potrebnu i važnu.”

The Special Award for LGBTIQ Equality was conferred on the city of Gdańsk in Poland. Its Equality Strategy focused on LGBTIQ people, with the innovative initiative 'LGBT+-friendly service standards', jointly developed with local associations, to coordinate all the services provided by the municipality, including psychological, social and family support. Aleksandra Dulkiewicz(PL/EPP), Mayor of Gdańsk said:" The situation of the LGBTQIA+ community in Poland has been getting worse in recent years. These people are also the target of political attacks from the government. Gdańsk actively and consistently supports excluded communities. I am proud that in Gdańsk, the equality policy is introduced by democratic methods, including the citizens' assembly; it is subject to a city-wide discussion and voted by the City Council. Our social campaign "Gdańsk as the City of Equality" was also well received by the public. Most of the people felt that it was important and needed."

Osnovne informacije

Europski mjesec raznolikosti 2023. održava se u svibnju,a ove je godine usmjeren na raznolikost na radnom mjestu i promicanje uključivih radnih okruženja. Njime se podiže svijest o tome kako raznolikost koristi svima tako što se otvara prostor za postojanje mnoštva ideja, perspektiva, talenata i vještina, čime se poboljšava dobrobit i donošenje odluka i povećava potencijal za veću produktivnost. Mjesec raznolikosti vodi Europska komisija zajedno s europskom platformom za povelje o raznolikosti, koja okuplja 26 nacionalnih povelja o raznolikosti. Poveljama o raznolikosti pomaže se organizacijama iz javnog i privatnog sektora da osmišljavaju i provode djelotvorne politike raznolikosti i uključivosti na radnom mjestu. Ove je godine naglasak na „Procjenjivanju raznolikosti i uključenosti”.

Nagrada za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti otvorena je za sve lokalne vlasti u EU-u koje rade na izgradnji pravednijih društava promicanjem raznolikosti i uključivosti u pogledu spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi i LGBTIQ identiteta. Komisija je ovogodišnje dobitnike objavila 27. travnja, a oni dolaze iz sedam država članica: Belgije, Finske, Hrvatske, Italije, Poljske, Portugala i Španjolske.

Mišljenja OR-a o pet osi Unije ravnopravnosti:

Popratni materijali: dnevni red plenarnog zasjedanja i mišljenja i amandmani

Internetski prijenos uživo: na internetskim stranicama OR-a

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0) 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023