Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni čelnici i čelnice u suradnji sa slovenskim predsjedništvom, Komisijom i Europskim parlamentom nastoje ubrzati provedbu planova oporavka EU-a  

Na prvom forumu na visokoj razini o regionalnom oporavku i otpornosti izneseni su prijedlozi o tome kako poboljšati upravljanje i izbjeći preklapanja s kohezijskom politikom.

Regionalni i lokalni čelnici i čelnice okupili su se 24. rujna u Lipici (Slovenija) kako bi raspravljali o tome kako pravodobno ostvariti ulaganja u oporavak na terenu i izbjeći kašnjenja i preklapanja među politikama EU-a. Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni i slovenski ministar financija Andrej Sircelj te vodeći zastupnici i zastupnice u Europskom parlamentu naglasili su da nacionalni planovi oporavka mogu uspjeti samo u suradnji s regijama i gradovima.

Otvarajući forum na visokoj razini, koji su zajedno organizirali Europski odbor regija (OR) i slovensko predsjedništvo Vijeća EU-a, predsjednik OR-a Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost počinju dopirati do država članica. Sada je naša zajednička dužnost iskoristiti svaki euro koji su porezni obveznici uložili u naš oporavak. Potrebno nam je istinsko partnerstvo europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera unatoč tome što propisi nisu dovoljno jasni u pogledu uključenosti regija i gradova. Odbor pomno prati provedbu Mehanizma na terenu i njegovu koordinaciju s kohezijskom politikom. Ne smijemo donositi odluke „odozgo prema dolje“ i time zanemariti očekivanja i potrebe naših građana i građanki.“

Andrej Šircelj , ministar financija Republike Slovenije, izjavio je: „Vjerujem da možemo postići odlične rezultate uspješnom provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost, a najbolje rezultate postići ćemo samo uključivom suradnjom. Ova nas je kriza naučila kako surađivati u teškim vremenima na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Sada samo moramo zamisliti što se tek može postići suradnjom u povoljnijim vremenima i učiniti korak u tom smjeru.”

Povjerenik EU-a za gospodarstvo Paolo Gentiloni istaknuo je OR-ov „konstruktivni angažman u oblikovanju konačnog izgleda Mehanizma za oporavak i otpornost“ i ključnu važnost snažnog partnerstva među različitim razinama vlasti u predstojećoj fazi. „Više od dvije trećine svih nacionalnih planova za oporavak i otpornost već je ušlo u fazu provedbe. Lokalne i regionalne vlasti bit će ključne za ostvarivanje tih planova i nastavit ćemo poticati države članice da ih doista uključe u provedbu“, rekao je. „Sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost i kohezijska politika moraju se nadopunjavati, a ne međusobno zamjenjivati, pri čemu su ključne riječi dodatnost i apsorpcija.“

Rasprava na forumu uzet će se u obzir u mišljenju OR-a o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, za koje je zadužen Rob Jonkman (NL/ECR) i čije je usvajanje u Povjerenstvu za gospodarsku politiku (ECON) predviđeno za 29. rujna. Odbor je izradio prvu procjenu pripreme nacionalnih planova oporavka i svoje zaključke o utjecaju pandemije na regionalne i lokalne zajednice iznijet će u Godišnjem lokalnom i regionalnom barometru EU-a 2021., koji će se predstaviti 12. listopada tijekom 19.  Europskog tjedna regija i gradova .

Ovdje možete ponovno pogledati otvaranje i prvu panel-raspravu foruma na visokoj razini o oporavku i otpornosti.

Forum na visokoj razini održan je prilikom vanjskog sastanka Predsjedništva OR-a u Lipici u Sloveniji. Uoči sastanka Predsjedništva, u sklopu OR-ova Programa za mlade izabrane političare i političarke (YEP) organizirano je događanje o kohezijskoj politici na kojem su se mladim lokalnim čelnicima i čelnicama iz cijelog EU-a pridružili članovi i članice OR-a, slovenska državna tajnica za razvoj i europsku kohezijsku politiku Monika Kirbiš Rojs, predstavnici Europske komisije i drugi istaknuti govornici.

Ovdje možete ponovno pogledati događanje u organizaciji YEP-a „Kohezija kao vrijednost – prednosti i nedostaci za mlade povezani s tranzicijom u svijet nakon bolesti COVID-19“.

STAJALIŠTA IZNESENA NA FORUMU NA VISOKOJ RAZINI
O REGIONALNOM OPORAVKU I OTPORNOSTI

(prema redoslijedu izlaganja):

Aleksander Jevšek (SI/PES), potpredsjednik slovenskog izaslanstva OR-a i gradonačelnik Grada Murske Sobote, izjavio je: „Učinkovita uporaba svakog eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost u velikoj mjeri ovisi o partnerstvu s lokalnim i regionalnim vlastima. Kako bi se maksimalno iskoristila sredstva iz Mehanizma za oporavak, kao i programâ kohezijske politike, nacionalne vlade moraju saslušati gradove i regije i vjerovati im da će ta sredstva transparentno trošiti.“

Michael Murphy (IE/EPP), gradonačelnik Clonmela i predsjednik OR-ova Povjerenstva za gospodarsku politiku (ECON), izjavio je: „Izazovi s kojima se suočavamo nisu za sve isti, već se među europskim regijama, gradovima i ruralnim područjima razlikuju po naravi i intenzitetu. Trebamo prilagođena rješenja koja se provode u suradnji s lokalnom razinom. Pristupimo li oporavku odozgo prema dolje, moglo bi se desiti da ulaganja i reforme jednostavno ne odgovaraju stvarnim prilikama i izazovima na terenu.“

Rob Jonkman (NL/ECR), izvjestitelj OR-a za mišljenje o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, izjavio je: „Europski oporavak, digitalna i održiva tranzicija ovise o izravnom uključivanju lokalnih i regionalnih vlasti. Stoga ih je potrebno strukturno uključiti u provedbu planova oporavka. Budući da se ta uključenost razlikuje među državama članicama, moramo razmjenjivati iskustva i učiti jedni od drugih.”

Alexandra Geese (DE/Zeleni), zastupnica u Europskom parlamentu i izvjestiteljica za mišljenje o Instrumentu za tehničku potporu, izjavila je: „Socijalno uključiva, zelena i digitalna tranzicija predstavljaju višestruke izazove na koje se može odgovoriti samo uz aktivnu ulogu lokalnih i regionalnih vlasti. Cilj je Instrumenta za tehničku potporu lokalnim i regionalnim vlastima pružiti mogućnost da prikupe znanje prilagođeno njihovim potrebama, odnosno da zatraže od stručnjaka da izrade prilagođene strategije i planove, da organiziraju seminare i radionice ili međusobno razmjenjuju pozitivna iskustva. Praćenje klimatskih promjena, donošenje rodno osjetljivog proračuna i rješenja otvorenog koda za promicanje digitaliziranih i iznimno dostupnih uprava samo su neki od primjera brojnih prilagođenih rješenja koja omogućuje Instrument za tehničku potporu.”

María Del Valle Miguelez Santiago , potpredsjednica Konferencije rubnih primorskih regija ( CPMR ), regionalna ministrica za poduzetništvo, zapošljavanje i visoko obrazovanje i glasnogovornica regije Murcije, izjavila je: „Regije su ključni akteri u ostvarivanju klimatskih i digitalnih prioriteta EU-a i njihove su nadležnosti povezane s brojnim ciljevima planova oporavka. S obzirom na to da jasno razumiju potrebe za ulaganjima na lokalnoj razini, regije zaslužuju sudjelovati u relevantnim forumima za donošenje političkih odluka o definiranju i provedbi financiranja oporavka. Zbog toga u predstojećim mjesecima možemo osigurati dodanu vrijednost učinkovitim korištenjem europskih fondova i postići željene ciljeve.”

Hanna Zdanowska (PL/EPP), članica OR-ove Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini, izjavila je: „75 % građana EU-a živi u gradovima koji su glavni proizvođači emisija stakleničkih plinova. No to su i središta i izvori djelovanja i inovacija u području ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Globalni forum o djelovanju u području klime koji se održava u Glasgowu važna je prilika za lokalne i regionalne čelnike i čelnice da pokažu što gradovi i regije mogu učiniti i što već čine kako bi postigli klimatsku neutralnost.”

Zvone Černač , slovenski ministar za razvoj i europsku kohezijsku politiku, izjavio je: „Ključni cilj i istovremeno izazov jest uspostaviti okvir kojim će se, s jedne strane, potaknuti sinergije između kratkoročnih i dugoročnih mehanizama, a s druge strane pojednostavniti postupci provedbe, pri čemu lokalne i regionalne vlasti imaju, uz nacionalne vlade, presudnu ulogu.“

Isabelle Boudineau (FR/PES), predsjednica OR-ova Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun (COTER), izjavila je: „Europa je uložila dosad nezabilježene napore kako bi ograničila socijalne i gospodarske posljedice pandemije. No nije sve u novcu – ne zaboravimo način na koji je to postignuto: partnerstvo i višerazinsko upravljanje pokazali su se korisnima u okviru kohezijske politike. Rješenje nije ponovna nacionalizacija europskih politika putem planova oporavka. Pouzdajmo se u to da regije štite građane i MSP-ove.”

Juraj Droba (SK/ECR), izvjestitelj OR-a za mišljenje „Uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u pripremu sporazuma o partnerstvu i operativnih programa za razdoblje 2021. – 2027.“, izjavio je: „Partnerstvo, zajedno s načelom supsidijarnosti, najvažnije je načelo iz perspektive gradova i regija i moramo osigurati njegovu potpunu provedbu u svim fazama novog programskog razdoblja.“

Ulrika Landergren (SV/Renew Europe), predsjednica OR-ova Povjerenstva za prirodne resurse (NAT), izjavila je: „Već nekoliko godina svjedočimo sve većem raskoraku između urbanih i ruralnih područja kada je riječ o pozornosti koja im se posvećuje i dostupnim sredstvima. Nažalost, Europska komisija usvojila je svoju dugoročnu viziju ruralnog razvoja tek nakon što su utvrđeni programi financiranja do 2027. OR će podupirati Komisiju u toj viziji, ali ne možemo čekati do 2028. Moramo premostiti jaz između ruralnih i urbanih područja već sada.

Eddy van Hijum (NL/EPP), izvjestitelj OR-a za strategiju za MSP-ove, izjavio je: „Mi, lokalne i regionalne vlasti, možemo biti partneri Europskoj komisiji time što smo u kontaktu s našim MSP-ovima i lokalnim organizacijama, kao što su gospodarske komore. Želimo li ostvariti postavljene ciljeve i postati jači nakon COVID-a 19, moramo biti partneri u toj tranziciji. Od najmanjih MSP-ova u našim matičnim regijama do Komisije, svi možemo na svoj način pridonijeti uspješnoj tranziciji.”

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023