Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Hrana, poljoprivredni proizvodi i jaka alkoholna pića: lokalni i regionalni čelnici pozdravljaju pojednostavnjenje registracije oznaka zemljopisnog podrijetla i pojačanu zaštitu protiv prijevara  

Bolja pravila i snažnija uloga Ureda EU-a za intelektualno vlasništvo ključni su za očuvanje ključne europske kulturne i gastronomske baštine, čija vrijednost prodaje iznosi 74,76 milijarde eura.

U mišljenju usvojenom 30. studenoga na plenarnom zasjedanju Europski odbor regija (OR) podržao je prijedlog Europske komisije da se tri sustava oznaka zemljopisnog podrijetla (OZP) spoje u jedinstven sustav sa zajedničkim odredbama za poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode, vina i jaka alkoholna pića. OR posebno pozdravlja prijenos dijela ispitivanja predmeta naUred Europske unije za intelektualno vlasništvo(EUIPO), koji ima učinkovite alate za pojednostavnjenje postupaka registracije, poboljšanje kontrole oznaka zemljopisnog podrijetla i borbu protiv prijevara, a koji se mogu staviti na raspolaganje proizvođačima proizvoda s oznakom.

Oznake zemljopisnog podrijetla dio su kulturne i gastronomske baštine Europske unije i čine 74,76 milijardi eura prodaje, odnosno 15,5 % ukupnog izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a. U vrijeme kada cijene poljoprivrednih sirovina rastu, kvalitetni proizvodni lanci izrazito utječu na gospodarsku i socijalnu aktivnost u regijama s kojima su povezani, posebno time što imaju stabilizirajući učinak na regionalna gospodarstva.Također omogućuju razvoj ulaganja, istraživanja i inovacija u regijama i osiguravaju da proizvođači dobiju pravedan udio u vrijednosti.

Karine Gloanec-Maurin (FR/PES), članica Općinskog vijeća Couëtrona u Percheu (Departman Loir-et-Cher), predsjednica Zajednice općina Collines du Perche i izvjestiteljica za mišljenje, izjavila je: „Oznake zemljopisnog podrijetla neodvojiv su dio europskog identiteta. Možete li zamisliti Francusku bez šampanjca, Italiju bez parmezana ili Španjolsku bez iberskog pršuta?Te su oznake oblikovale naša područja i još i danas imaju ključnu ulogu u ruralnom razvoju jer proizvođačima omogućuju bolje prihode i doprinose privlačnosti ruralnih područja.One su model za razvoj visokokvalitetne europske poljoprivrede.Zbog toga je OR podržao razvoj sustava oznaka zemljopisnog podrijetla u smjeru dobrovoljnog pristupa utemeljenog na održivosti kako bi se proizvođače i skupine proizvođača potaknulo da se više uključe u održivu tranziciju.”

Zastupnik u Europskom parlamentu i izvjestitelj za reformu oznaka zemljopisnog podrijetla Paolo De Castro (IT/S&D) sudjelovao je u raspravi o mišljenju i izjavio: „Nije riječ o revoluciji, nego o razvoju jedinstvenog sustava u svijetu koji već funkcionira i stvara vrijednost, i to bez potrebe za ulaganjem ikakvih javnih sredstava.Kako bismo doista poboljšali položaj naših kvalitetnih proizvođača, radimo na četiri glavna stupa: jačanju uloge skupina proizvođača, povećanoj zaštiti, pojednostavnjenju i pojašnjenju uloge EUIPO-a te održivosti.Predmetnom se uredbom po prvi put pruža mogućnost sastavljanja jedinstvenog teksta za sve kvalitetne proizvode, uz istodobno očuvanje posebnosti svakog sektora.Nadam se da će u nadolazećim tjednima svi moći doprinijeti poboljšanju tog teksta kako ovaj rad ne bi bio dobra prilika za jedne, a propuštena za druge.”

Glavne su točke mišljenja sljedeće:

OR podržava to da se stavi na raspolaganje tehničko stručno znanje o pravima intelektualnog vlasništva Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), što je glavna novost u reformi koju je predložila Europska komisija. To stručno znanje moglo bi znatno doprinijeti jačanju zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla. Međutim, oznakama zemljopisnog podrijetla ne bi trebalo upravljati kao žigovima te bi u prijedlogu Europske komisije trebalo pojasniti da EUIPO smije provoditi ispitivanje samo u području intelektualnog vlasništva.

Kriterije okolišne, gospodarske i društveno-kulturne održivosti, koje bi prema Europskoj komisiji trebali odrediti proizvođači, trebalo bi definirati u uredbi kako bi ih se zadržalo pod punom kontrolom europskih suzakonodavaca, Europskog parlamenta i Vijeća EU-a.

Skupine proizvođača trebalo bi poticati na poboljšanje vlastite organizacije kako bi mogle učinkovito raditi i razvijati snažno kolektivno upravljanje oznakama zemljopisnog podrijetla. Međutim, europskim usklađivanjem ne smiju se ugroziti postojeći nacionalni sustavi koji dobro funkcioniraju.

Priznavanje doprinosa regionalnih i lokalnih tijela pripremi i finalizaciji postupaka registracije važan je korak prema poboljšanju suradnje među svim uključenim dionicima.

OR bi, kao skupština lokalnih i regionalnih vlasti EU-a, trebao biti u potpunosti uključen u evaluaciju novog sustava oznaka zemljopisnog podrijetla zbog njihova teritorijalnog učinka.

Kontekst

Na dan 1. siječnja 2021. broj oznaka zemljopisnog podrijetla koje su države članice registrirale na razini EU-a iznosio je 3306. Tri države članice obuhvaćaju više od polovine registriranih naziva: Italija (858), Francuska (734) i Španjolska (354), a slijede ih Grčka (270), Portugal (190) i Njemačka (167).

Većina oznaka zemljopisnog podrijetla registrirana je u sektoru vina i sektoru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (49 % odnosno 44 % registriranih oznaka). Udio jakih alkoholnih pića u registriranim oznakama iznosio je 7 %, a udio aromatiziranih proizvoda od vina 0,2 %.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain – službenica za odnose s javnošću

Tel.: +32 (473) 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Podijeli :