Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Platforma Fit for Future : promišljanje o načinu donošenja odluka u EU-u radi boljeg odgovaranja na buduće izazove  

U postupku pripreme i evaluacije zakonodavstva EU-a čut će se glas jednog milijuna regionalnih i lokalnih izabranih političara i političarki koji će doprinijeti pronalaženju konkretnih odgovora na pitanja koja zabrinjavaju građane.

Prvom plenarnom sastanku Platforme Fit for Future (F4F) , kojim je predsjedao potpredsjednik Europske komisije za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič, prisustvovalo je troje članova OR-a: Mark Speich (DE/EPP), Anne Karjalainen (FI/PES) i Ulrika Landergren (SE/Renew Europe). Platforma F4F glavni je instrument agende za bolju regulativu Europske komisije čiji je cilj smanjiti nepotrebno administrativno opterećenje za građanstvo i poduzeća te pridonijeti tome da zakonodavstvo EU-a bude otporno na promjene u budućnosti te prikladnije za digitalno doba i za suočavanje s budućim izazovima. Lokalna i regionalna razina vlasti, koja je najbliža građanima, zastupljena je na sastancima platforme F4F u ranim fazama pripreme i evaluacije zakonodavstva EU-a. To je postignuto zahvaljujući radu OR-a u Radnoj skupini za supsidijarnost i proporcionalnost .

Uz 27 predstavnika vlada država članica EU-a, u vladinoj skupini platforme F4F Europski odbor regija zastupaju tri od šest predsjednika povjerenstava OR-a. Jedna od podskupina platforme je i OR-ova Mreža regionalnih središta (RegHubs), koja kroz ciljana savjetovanja prikuplja informacije iz gradova i regija i objedinjuje ih u izvješća o provedbi odabranih politika EU-a.

Prvi plenarni sastanak platforme bio je prilika za preliminarnu raspravu o temama za godišnji program rada za 2021., koji će biti dovršen do kraja godine. Raspravljalo se i o tome kako će platforma funkcionirati u praksi i o njezinom poslovniku.

Mark Speich (DE/EPP) , državni tajnik za savezne, europske i međunarodne poslove savezne zemlje Sjeverne Rajne-Vestfalije i predsjednik OR-ova Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove ( CIVEX ) o novoj platformi F4F izjavio je sljedeće: „Iskustva i stručno znanje europskih regija i gradova moraju imati ključnu ulogu u kontinuiranom unapređenju zakonodavstva EU-a. Drago mi je što nova platforma Fit for Future sada pruža priliku za uključivanje perspektive lokalnih i regionalnih vlasti. Građani i građanke imaju velika očekivanja od platforme Fit for Future . Žele konačno vidjeti opipljive rezultate brojnih političkih objava. Zbog toga pokazuju velik interes i za ono što radimo i postižemo. Na kraju mandata morat ćemo pokazati rezultate. Europske regije i Europski odbor regija daju sve od sebe da ispune ta očekivanja.”

Teme iz godišnjeg programa rada za 2021. o kojima se raspravljalo i u vezi s kojima izravno iskustvo lokalnih i regionalnih vlasti može pomoći u utvrđivanju mogućih uskih grla i konkretnih problema u provedbi zakonodavstva Unije bile su sljedeće: smanjenje administrativnog opterećenja u pogledu postupaka označivanja, odobravanja i izdavanja dozvola, primjerice na području poljoprivrede i zdravlja, državnih potpora ili infrastrukture; identifikacija pravila EU-a koja dovode do nedosljednosti, nepotrebne složenosti i preklapanja; pojednostavljenje obveza u pogledu izvješćivanja kojima su podložni korisnici projekata u slučaju kad bi se moglo primijeniti načelo „samo jednom“; potpora poduzeća u pronalaženju digitalnih rješenja i modernizaciji javnog sektora.

Ulrika Landergren (SE/RE), vijećnica u švedskoj Općini Kungsbacka i predsjednica Povjerenstva OR-a za prirodne resurse (NAT), obvezala se da će doprinositi temama koje je predložila Europska komisija: „Regije i gradovi u prvim su redovima kad je riječ o provedbi zakonodavstva EU-a. OR je stoga u dobrom položaju da u okviru platforme pomogne utvrditi koje bi se zakonodavstvo moglo poboljšati kroz digitalizaciju i pojednostavljenje. Isto vrijedi i za pravila EU-a koja se odnose na postupke izvješćivanja, označivanja, odobravanja i izdavanja dozvola.”

Anne Karjalainen (FI/PES), vijećnica Grada Kerave i predsjednica Povjerenstva OR-a za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC) dodala je: „Izuzetno cijenimo praktičan pristup Europske komisije, kojim konkretizira svoju predanost promicanju aktivne supsidijarnosti. OR će mobilizirati svoje mreže, počevši s platformom RegHub, kako bi u procesu Fit-for-Future osigurao teritorijalni legitimitet i stručnost s terena. Osim toga, trebamo paziti da detaljne rasprave o pojedinačnim propisima ne zasjene važnije pitanje uključivog procesa koji vodi k zakonodavstvu koje je prikladno za svladavanje glavnih izazova socijalno pravedne zelene i digitalne tranzicije s kojima se EU suočava.”

Nakon sastanka platforme F4F, na plenarnom zasjedanju OR-a 10. prosinca glasat će se o Rezoluciji o Programu rada Europske komisije za 2021. i održat će se rasprava tijekom koje će potpredsjednik Šefčovič predstaviti taj program, kao i prvo izvješće EU-a o strateškim predviđanjima.

Kontekst:

Platforma Fit for Future uspostavljena je 11. svibnja 2020. Riječ je o stručnoj skupini na visokoj razini koja pomaže Europskoj komisiji u njezinim nastojanjima da pojednostavi zakonodavstvo i smanji s njime povezano nepotrebno administrativno opterećenje i troškove. Europska komisija uzet će u obzir mišljenja platforme kako bi osigurala da propisi EU-a pomažu, a ne otežavaju rad građana, građanki i poduzeća, posebno MSP-ova. Platforma će se baviti temama istaknutima u godišnjem programu rada. Platforma će za svaku temu prikupljati podatke, dokaze i informacije o potencijalu za pojednostavljenje i smanjenje nepotrebnih troškova koje određeno zakonodavstvo EU-a podrazumijeva, a da se pritom ne ugrozi postizanje ciljeva predmetnih propisa. Platforma će zatim objaviti mišljenja uzimajući u obzir i mogućnosti digitalizacije i količinu zakonodavstva. Ti se napori ulažu u okviru agende Europske komisije za bolju regulativu.

U studenom 2017. Europska komisija osnovala je Radnu skupinu OR-a za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” , sa sljedećim ciljevima:

– izdati preporuke o tome kako na bolji način primjenjivati načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

– utvrditi područja politika u kojima bi se djelovanje moglo ponovno delegirati ili definitivno vratiti na razinu država članica EU-a;

– pronaći načine za bolje uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti u osmišljavanje i provedbu politika EU-a.

Radnom skupinom predsjedao je prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans, a članovi su bili troje predstavnika OR-a, troje predstavnika nacionalnih parlamenata i troje zastupnika Europskog parlamenta (iako Europski parlament naposljetku nije imenovao svoje članove).

Radna skupina objavila je svoje završno izvješće 2018. pod nazivom „Novi način rada“, koji se temelji na konceptu aktivne supsidijarnosti , što znači da je potrebno zajamčiti da se doprinos lokalne i regionalne razine u potpunosti uzima u obzir kako bi se osigurala odgovarajuća dodana vrijednost EU-a u svim fazama osmišljavanja, donošenja i provedbe zakonodavstva EU-a.

OR-ova Mreža regionalnih središta (RegHub) mreža je europskih regija i gradova koji ocjenjuju provedbu politika EU-a. Mreža se trenutno sastoji od 36 posebno imenovanih „kontaktnih točaka”, odnosno članova i članica osoblja lokalnih i regionalnih uprava koji od dionika prikupljaju stručne povratne informacije o njihovim iskustvima s provedbom postojećih politika EU-a na terenu. Mreža na taj način dodaje lokalnu i regionalnu dimenziju osmišljavanju politika EU-a i proširuje činjeničnu bazu.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobilni tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023