Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
„Od polja do stola“: regije i gradovi moraju biti uključeni ‎ u pružanje potpore proizvođačima, zaštitu okoliša i borbu protiv oskudice hrane nakon pandemije  

OR poziva na potpunu usklađenost te strategije EU-a sa zajedničkom poljoprivrednom politikom​ i ciljevima zelenog plana

Pandemija COVID-a 19 iznijela je na vidjelo čvrstu međupovezanost javnog zdravlja, ekosustava i prehrambenih sustava. U mišljenju Guida Milane (IT/PES), usvojenom na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija (OR), lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju strategiju „od polja do stola”, ali pozivaju na stavljanje većeg naglaska na kratke lance opskrbe i na lokalne i regionalne oblike proizvodnje zasnovane na dobrobiti životinja i okoliša i prehrambenoj kvaliteti.

Strategija „od polja do stola” za održivu hranu važan je dio i europskog zelenog plana (vodeće inicijative EU-a) i EU-ova plana oporavka. Europska komisija predstavila je 20. svibnja 2020. strategiju koja će obuhvaćati sve karike u prehrambenom lancu, od proizvodnje do potrošnje. Cilj joj je izgraditi održiv prehrambeni sustav u EU-u kojim se štiti sigurnost opskrbe hranom, zdravlje ljudi i okoliš.

U mišljenju „Od polja do stola – lokalna i regionalna dimenzija“ , koje je sastavio Guido Milana (IT/PES), član Općinskog vijeća Općine Olevano Romano (Pokrajina Rim) i bivši zastupnik u Europskom parlamentu, OR ističe da je ključno da zajednička poljoprivredna politika (ZPP) i zajednička ribarstvena politika (ZRP) nakon 2020. budu u potpunosti usklađene s ciljevima strategije „od polja do stola” i s ciljevima Strategije za bioraznolikost do 2030.

„Strategija ʻod polja do stolaʼ može pomoći da se pristup hrani – jednostavno, ali osnovno pitanje – vrati u središte političke rasprave. Pandemija je zapravo povećala nejednakosti, pa prehrambene sustave moramo učiniti pravednijima i održivijima. Međutim, nedostatak ambicije u reviziji ZPP-a to dovodi u pitanje, pa stoga izražavamo žaljenje zbog te nedovoljne dosljednosti“, poručio je izvjestitelj Milana.

OR podržava strategiju „od polja do stola” i ciljeve koje je Komisija zacrtala u pogledu smanjenja upotrebe pesticida, kemijskih gnojiva i antimikrobnih sredstava te povećanja ekološke poljoprivrede. Osim toga, OR poziva na temeljitu procjenu učinka kvantificiranih ciljeva i na praćenje postignutog napretka.

Kako bi se u prvi plan stavila lokalna i regionalna dimenzija, OR ističe da je javna nabava hrane jedan od ključnih elemenata za prelazak na održivi prehrambeni sustav na lokalnoj i regionalnoj razini. Kupovna moć javnih tijela predstavlja 14 % BDP-a EU-a. Javna nabava stoga može služiti kao snažan pokretač potražnje za održivim proizvodima. Potražnja institucija važna je za povećanje konzumacije održive hrane i otvaranje tržišnih mogućnosti za male dobavljače.

Regije i gradovi mogu djelovati kao ključni akteri u prelasku na održiviji prehrambeni sustav. Stoga moraju biti uključeni u provedbu i praćenje strategije. Kako bi se njihove potrebe bolje zadovoljile, regionalne vlasti trebale bi i dalje moći obavljati svoju ulogu upravljačkih tijela i biti uključene u osmišljavanje ekoloških programa na europskoj i nacionalnoj razini.

Pročitajte intervju s Guidom Milanom, izvjestiteljem za strategiju „od polja do stola”.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Galerija OR-a na Flickru

Podijeli :