Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Pozivamo na izradu europskog regionalnog pregleda pokazatelja ‎ kako bi se pratilo djelovanje gradova i regija u području klime i procijenio njegov učinak  

U ovom intervjuu Andries Gryffroy (BE/EA) odgovara na pet pitanja o učinku klimatskih promjena u gradovima i regijama i ulozi europskog zelenog plana u borbi protiv globalnog zagrijavanja i tranziciji prema održivijem i otpornijem društvu. Taj član Flamanskog parlamenta poziva na izradu europskog regionalnog pregleda pokazatelja kako bi se pratilo djelovanje gradova i regija u području klime i procijenio njegov učinak. Jedan je to od ključnih prijedloga iz njegova mišljenja „Učinak klimatskih promjena na regije: ocjena europskog zelenog plana“ , koje bi se trebalo usvojiti na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija u prosincu.

Kako su klimatske promjene i zeleni plan međusobno povezani?

EU u okviru inicijative zelenog plana potvrđuje svoju dugoročnu predanost postizanju klimatske neutralnosti do 2050. i predlaže strategiju rasta čiji je cilj očuvati konkurentnost EU-a, a istodobno osigurati veću održivost i resursnu učinkovitost. Zeleni plan mogao bi biti ključan za postizanje naših klimatskih ciljeva poticanjem zelenih ulaganja – pod uvjetom da se njime promiče uravnotežen i ciljani pristup kojim se uzima u obzir različito gospodarsko i socijalno stanje u regijama i gradovima te pod uvjetom da se prednost daje troškovno učinkovitim mjerama i sektorima s većim potencijalom za otvaranje radnih mjesta. Osim toga, kako bi se osigurao uspjeh tranzicije prema klimatskoj neutralnosti, zeleni plan mora podržati pristup „odozdo prema gore” i mora se pravedno raspodijeliti na svim područjima EU-a u skladu s načelom supsidijarnosti i proporcionalnosti i omogućiti fleksibilnost potrebnu za osiguravanje troškovne učinkovitosti.

Koji su glavni izazovi za lokalne i regionalne vlasti u kombiniranju oporavka od COVID-a 19 s dugoročnim održivim razvojem?

Kriza koju je izazvao COVID-19 pokazala je ranjivost naših društava i gospodarstava te potrebu za povećanjem njihove otpornosti. Lokalne i regionalne vlasti predvodnice su u borbi protiv klimatskih promjena jer poduzimaju odvažne mjere za smanjenje emisija, čime postaju otpornije na utjecaj klimatskih promjena. U isto vrijeme, kriza ozbiljno narušava financije lokalnih i regionalnih vlasti, što ugrožava njihovu sposobnost pružanja javnih usluga i ograničava fiskalni prostor za ulaganja u inovativne tehnologije s niskim emisijama ugljika.

Stoga podnacionalne vlasti moraju biti u potpunosti uključene u definiranje i provedbu nacionalnih planova oporavka te im se mora omogućiti lakši i izravan pristup financijskim sredstvima. Također je ključno da se usredotočimo na inicijative koje bi dugoročno mogle doprinijeti smanjenju emisija uz niže troškove, kao što su poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada ( val obnove ), održiva mobilnost, obnovljiva energija i kružno gospodarstvo.

Možete li objasniti svoj pristup „svjetionika”?

Pristup „svjetionika” odnosi se na model u kojem jedan grad preuzima vodstvo u određenoj domeni, a zatim u to uključuje druge zainteresirane gradove i općine putem razmjene znanja i dobrih praksi. Posebne domene mogu se dodijeliti na temelju poziva na podnošenje projekata, nakon čega „grad svjetionik” prima sredstva za provedbu konkretnih projekata i stavlja na raspolaganje svoje metode, rezultate i stečena iskustva s drugim gradovima i općinama uključenima u za to predviđenu mrežu. Znamo da je znanje dostupno i da postoje prilike. Samo moramo razmjenjivati takvo znanje i staviti ga na raspolaganje drugima. U Europskom odboru regija nedavno smo uspostavili kartu dobrih praksi na kojoj je već objavljeno 200 projekata. Dio je to naše inicijative „Zeleni plan na lokalnoj razini” , čiji je cilj predstaviti mjere na terenu upravo kako bi se olakšala razmjena znanja i repliciranje projekata diljem EU-a.

Što predlažete kako bi sredstva EU-a dosegnula podnacionalnu razinu?

Zahvaljujući višim ciljnim iznosima rashoda za mjere povezane s klimom u sljedećem proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i novom instrumentu za oporavak „Next Generation EU”, a posebno izdvajanju 37 % iznosa od 750 milijardi eura za ostvarenje ciljeva zelenog plana, EU će biti na pravom putu da ostvari klimatske ciljeve. Međutim, ti važni financijski instrumenti ne bi trebali biti „teritorijalno slijepi”. Moramo osigurati da sredstva namijenjena gradovima i regijama budu prilagođena kako bi se osigurao znatan utjecaj na lokalno gospodarstvo.

Unatoč ograničenim izvorima prihoda, lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za 65 % javnih ulaganja povezanih s klimom i okolišem. Stoga je ključno da imaju izravan pristup fondovima EU-a radi provedbe politika održivog razvoja na terenu. Potrebno je iskoristiti mogućnosti sinergije između europskih strukturnih fondova i instrumenta za oporavak, kao i s drugim programima, primjerice Obzor Europa, kako bi se razvila nova rješenja za borbu protiv klimatskih promjena i stvaranje otpornijeg i održivijeg lokalnog gospodarstva. Nacionalni energetski i klimatski planovi mogli bi postati okosnica održivog oporavka, čime bi se uspostavila strukturirana veza između mjera povezanih s klimom i energijom, financijskih potreba i potencijala za oporavak.

Znamo da javno financiranje neće biti dovoljno za osiguravanje pravodobne klimatske tranzicije, stoga moramo izgraditi snažna javno-privatna partnerstva, razviti participativne pristupe i preispitati lance vrijednosti. U tom pogledu ključnu ulogu ima Europska investicijska banka (EIB), koja blisko surađuje s regijama i gradovima svih veličina kako bi se pružila ciljana pomoć i potpora u njihovu prijelazu na održivije gospodarske modele. U Europskom odboru regija spremni smo surađivati s Europskom komisijom i EIB-om kako bismo gradovima i regijama približili mogućnosti financiranja za mjere u okviru zelenog plana.

Zašto je važno pratiti provedbu zelenog plana? Jesu li postojeći mehanizmi svrsishodni?

Mnoge regionalne i lokalne vlasti već provode planove za klimu, energetiku i lokalnu otpornost. Međutim, njihovo djelovanje rijetko se priznaje i često se ne mjeri niti vrednuje u široj nacionalnoj slici.

Planovi i doprinosi gradova i regija moraju se uzeti u obzir u svakoj fazi postupka, na stalan i strukturiran način. Već postoji nekoliko sustava praćenja, ali nisu dovoljno međusobno usklađeni. Stoga je važno lokalizirati ciljeve održivog razvoja i u potpunosti iskoristiti postojeće mehanizme, poput onih razvijenih u okviru Sporazuma gradonačelnika. Moramo nastaviti tragati za troškovno učinkovitim pristupima, sinergijama i komplementarnostima uz istodobno poboljšanje praćenja podataka na lokalnoj razini. Mehanizmi i pokazatelji nužni su za točnu procjenu učinka klimatskih promjena na lokalnoj i regionalnoj razini, ali i za utvrđivanje postignuća gradova i regija u smanjenju emisija stakleničkih plinova i njihova doprinosa borbi protiv klimatskih promjena. Ti su pokazatelji potrebni kako bi se dobila jasna slika o polaznom stanju svake regije u pogledu njezine klimatske tranzicije te kako bi se na taj način bolje utvrdile posebnosti i potrebe svakog područja. Zato predlažemo pokretanje europskog regionalnog pregleda pokazatelja kao instrumenta za pružanje dokaza o napretku u provedbi zelenog plana i planova oporavka na lokalnoj razini. Pregled pokazatelja služio bi i kao instrument znanja i pomogao u predstavljanju raznolikosti potreba raznih područja te utvrđivanju i replikaciji najboljih praksi, uključujući pilot-aktivnosti spremne za financiranje na lokalnoj i podnacionalnoj razini.

Osnovne informacije

Europska komisija i Europski odbor regija (OR) obvezali su se 13. listopada 2020. na novu fazu suradnje kako bi se ubrzala provedba zelenog plana u europskim regijama i gradovima. Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za europski zeleni plan, tijekom rasprave je pozvao lokalne i regionalne vlasti da preuzmu inicijativu za provedbu zelenog plana i oblikuju ga u područjima koja su u njihovoj nadležnosti. Priopćenje za medije pročitajte ovdje .

Zeleni plan na lokalnoj razini nova je inicijativa Europskog odbora regija čiji je cilj postaviti gradove i regije u središte europskog zelenog plana i osigurati da se strategija održivog rasta EU-a i planovi oporavka od COVID-a 19 odraze na izravno financiranje gradova i regija te konkretne projekte u svim područjima.

„Zeleni plan na lokalnoj razini” pokrenut je 15. lipnja 2020. osnivanjem posebne radne skupine sastavljene od 13 članova i članica . Priopćenje za medije pročitajte ovdje.

Na našoj internetskoj karti možete vidjeti 200 dobrih praksi u području provedbe zelenog plana.

Kontakt za medije: pressecdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023