Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski parlament podržao prioritete lokalnih čelnika u području regionalnog razvoja  
Usvojena pravila za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond za razdoblje 2021. – 2027. uglavnom su u skladu s prijedlozima Europskog odbora regija

Veća usmjerenost na održivi urbani razvoj, a istodobno i na raskorak između urbanih i ruralnih područja; regionalni pragovi koncentracije sredstava na ključne prioritete umjesto tematske koncentracije na nacionalnoj razini; veća fleksibilnost fiskalnih pravila EU-a kako bi se omogućila veća ulaganja radi rasta te bolja koordinacija s ostalim politikama i instrumentima za ulaganja EU-a: to je stajalište Europskog parlamenta o pravilima za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond za razdoblje 2021. – 2027. i ono je u potpunosti u skladu s prijedlozima koje je Europski odbor regija usvojio prošlog prosinca.

Europski odbor regija pozdravlja glasovanje na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 27. ožujka o Uredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu. Ti fondovi zajedno čine najjači instrument za ulaganja u proračunu EU-a. Uspješan dijalog i suradnja između izvjestitelja OR-a Michiela Rijsbermana (NL/ALDE) te izvjestitelja EP-a i potpredsjednika Odbora za regionalni razvoj Andree Cozzolina doveli su do snažne konvergencije između prioriteta regija i gradova EU-a i konačnog stajališta EP-a.

Kao i OR, i EP je podržao koncentraciju sredstava za strateške političke ciljeve, ali je odbio prijedlog Komisije da se utvrde nacionalni, a ne regionalni pragovi. Centralizirani mehanizam dodjele sredstava u suprotnosti je s lokaliziranim pristupom i načelom višerazinskog upravljanja u okviru kohezijske politike. „ Potporom Parlamenta regionalnoj koncentraciji fokus se u potpunosti prebacuje tamo gdje je potrebno – najbliže građanima ”, komentirao je izvjestitelj OR-a nakon glasanja.

Zastupnici u Europskom parlamentu su, kao i OR, pozvali na jačanje komplementarnosti između EFRR-a i fonda ESF+ radi provedbe integriranih inicijativa na lokalnoj razini (inicijative za integrirana teritorijalna ulaganja i za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice).

Poziv OR-a da se 6 % sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodijeli održivom urbanom razvoju EP je ne samo prihvatio nego i ojačao jer je zatražio minimalni prag od 10 %. EP je istodobno predložio da se najmanje 5 % nacionalnih sredstava dodijeli lokalnim jedinicama koje Eurostat klasificira kao područja razine NUTS III, a koje teško pristupaju osnovnim uslugama i većinom se nalaze u najudaljenijim i ruralnim područjima.

I Parlament i OR predlažu da se u područja koja ispunjavaju uvjete za potporu iz EFRR-a uvrste i područja s teškim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama kao što su starenje stanovništva ili prosječni godišnji pad broja stanovnika. Obje su institucije pozvale da se EFRR iskoristi za pomoć gradovima i regijama u „lokalizaciji” ciljeva održivog razvoja.

Prihvativši dugotrajni zahtjev OR-a, Parlament je pozvao na to da države članice dobiju mogućnost podnošenja obrazloženog zahtjeva za dodatnu fleksibilnost u okviru Pakta o stabilnosti i rastu kad je riječ o javnim rashodima potrebnima za sufinanciranje ulaganja koja primaju potporu iz EFRR-a ili Kohezijskog fonda. Pri definiranju fiskalne prilagodbe u okviru preventivnog ili korektivnog skupa mjera iz Pakta o stabilnosti i rastu, Komisija će biti dužna pažljivo razmotriti predmetni zahtjev na način koji odražava stratešku važnost ulaganja koja se sufinanciraju iz EFRR-a ili Kohezijskog fonda.

Stajalištem EP-a također se izmjenjuje prijedlog Komisije uvođenjem novih elemenata kao što su mogućnost korištenja sredstava iz EFRR-a za kupnju željezničkih vozila, financiranje inovativnih postrojenja za gospodarenje otpadom, ulaganje u otpornost na elementarne nepogode i za stabilizaciju opasnih odlagališta.

Usvojene su i važne izmjene u vezi s prijenosom sredstava iz EFRR-a i Kohezijskog fonda u druge instrumente EU-a. EP želi da se neobavezni prijenos 5 % sredstava iz EFRR-a ili Kohezijskog fonda u instrument InvestEU, te prijenos dodatnih 5 % sredstava iz EFRR-a u programe EU-a kojima izravno upravlja Komisija, ostvaruje u dogovoru s regijama i gradovima te da navedeni prijenosi budu odgovor na konkretne lokalne potrebe.

Kontakt:

Pierluigi Boda (OR)

Tel. +32 22822461

Mobilni telefon: +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Podijeli: