Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski zeleni plan i dalje je kompas za EU-ov plan oporavka nakon COVID-a 19  

S obzirom na treći val pandemije COVID-a 19, kojeg nije pošteđena gotovo nijedna regija, lokalni i regionalni čelnici i čelnice za 2021. stavljaju naglasak na postizanje održivog i uključivog gospodarskog oporavka u kojem se nijedan građanin ni građanka ne smiju zapostaviti

Povjerenstvo ENVE Europskog odbora regija danas je predstavilo svoj program rada za 2021. Glavni je prioritet lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica osigurati da se oporavak od COVID-a 19 pretoči u konkretne projekte kojima se ubrzava prijelaz na klimatsku neutralnost uz istodobno otvaranje radnih mjesta i poboljšanje socijalne uključivosti na svakom području. Klimatske ambicije, obnova zgrada u EU-u, biološka raznolikost i Osmi program djelovanja za okoliš neke su od tema o kojima se raspravljalo na sastanku kojem je prisustvovala Florika Fink-Hooijer , nova glavna direktorica Glavne uprave za okoliš Europske komisije. Članovi i članice razmijenili su pouke i iskustva stečena tijekom pandemije COVID-a 19. OR održava plenarno zasjedanje 3. – 5. veljače 2021.

Gradonačelnik Seville Juan Espadas (ES/PES) otvorio je sastanak rekavši: „Gradovi i regije imaju ključnu ulogu u suočavanju s pandemijom COVID-a 19 i sada moraju biti u prvom planu kada je riječ o oporavku i napretku naših područja. Djelovanje u području okoliša i klime naš je najveći saveznik za oporavak, ali je za uspjeh ključno ojačati višerazinsku suradnju, uz odgovarajuće financiranje. Samo ako uključimo lokalne i regionalne vlasti u oblikovanje strategija održivog oporavka i samo ako uvažimo geografske i socijalne značajke svakog područja, uspjet ćemo izgraditi gradove otporne na izazove budućnosti i postići ciljeve klimatske neutralnosti i zaštite okoliša iz europskog zelenog plana.“ Juan Espadas predsjednik je povjerenstva ENVE i Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini .

„Svakako smo svjesni važnosti suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima radi uspješne provedbe politika zaštite okoliša na terenu, a to ne možemo postići bez suradnje s OR-om“, rekla je Florika Fink-Hooijer , nova glavna direktorica Glavne uprave za okoliš. „Zeleni plan i dalje je kompas za EU-ov plan oporavka”, dodala je Florika Fink-Hooijer i zatim navela prioritete Komisije u području okoliša za 2021. Među njima su akcijski plan za nultu stopu onečišćenja ( savjetovanje je otvoreno do 10. veljače 2021.), Komisijinu inicijativu za održive proizvode , novu strategiju za šume i povećanje ambicija u pogledu klime i biološke raznolikosti uoči velikih svjetskih sastanaka na vrhu koji će se održati 2021. Florika Fink-Hooijer predložila je da OR bude domaćin nove platforme dionika za predstojeći akcijski plan za nultu stopu onečišćenja.

Tijekom svog obraćanja izvjestitelj OR-a za europski zeleni plan Andries Gryffroy (BE/EA) podsjetio je na prijedlog OR-a da se izradi pregled regionalnih pokazatelja kako bi se ocijenila provedba strategije održivog rasta EU-a na lokalnoj razini.

Gradonačelnik Kallithee Dimitrios Karnavos (EL/EPP) predstavio je glavne točke svojeg nacrta mišljenja o Osmom programu djelovanja za okoliš i naglasio da je pandemija COVID-a 19 povećala potrebu za „boljim povezivanjem zdravlja i okoliša”. Gradonačelnik Karnavos smatra da je Osmi program djelovanja za okoliš „alat za promicanje održivog poslovnog okruženja i poticanje zelenih ulaganja“. U mišljenju izvjestitelja Karnavosa traži se od Europske komisije da u svoj prijedlog Osmog programa djelovanja za okoliš uvrsti Tehničku platformu za okoliš , o kojoj se trenutačno pregovara na međinstitucijskoj razini. Usvajanje je zakazano za ovaj tjedan tijekom plenarnog zasjedanja OR-a koje će se održati 3. – 5. veljače 2021. Zastupnica u Europskom parlamentu Grace O'SULLIVAN (IE/Zeleni) , izvjestiteljica EP-a za Osmi program djelovanja Unije za okoliš do 2030., javila se za riječ kako bi potvrdila predanost suradnji s OR-om radi ostvarenja napretka u pogledu programa zaštite okoliša.

Članovi i članice povjerenstva ENVE usvojili su nacrt mišljenja „Val obnove za Europu – ozelenjivanje zgrada, otvaranje radnih mjesta, poboljšanje života” . Izvjestitelj Enrico ROSSI (IT/PES) , bivši predsjednik Regije Toskane (2010. – 2020.), a sada član Općinskog poglavarstva Općine Signa (Firenza), rekao je: „Za nadolazeće godine stavljeni su na raspolaganje izvanredni europski resursi. Oporavak se može popratiti poticanjem javnih ulaganja u građevinskom sektoru. Insistiramo na višerazinskom upravljanju, i kad je riječ o financiranju, a osobito na instrumentu tehničke pomoći koji bi bio dostupan svim regionalnim i lokalnim vlastima za provedbu vala obnove te na fleksibilnijim proračunskim pravilima za gradove i regije kako bi se poduprli njihovi kapaciteti za ulaganje u obnovu zgrada. Val obnove prilika je koju ne smijemo propustiti.“ Internetski seminar o financiranju vala obnove održao se 27. siječnja . Nacrt mišljenja Enrica Rossija bit će usvojen na plenarnom zasjedanju 17. – 19. ožujka 2021.

Članovi i članice razmijenili su stajališta o sljedećim mišljenjima:

Povećanje europskih klimatskih ambicija za 2030. ususret konferenciji COP 26 . Izvjestitelj je Vincent CHAUVET (FR/RE) , načelnik Općine Autun. Nacrt mišljenja bit će usvojen 26. ožujka 2021., a konačno glasanje zakazano je za plenarno zasjedanje OR-a 30. lipnja – 2. srpnja 2021.

Sigurne i održive kemikalije za netoksični okoliš u europskim gradovima i regijama . Izvjestitelj je član Skupštine Mazovjeckog vojvodstva Adam STRUZIK (PL/EPP) . Usvajanje nacrta mišljenja predviđeno je za 26. ožujka 2021., a konačno glasanje za plenarno zasjedanje OR-a 5. – 7. svibnja 2021.

Lokalne i regionalne vlasti za zaštitu morskog okoliša , Emma Nohrèn (SE/Zeleni) , zamjenica načelnika Općine Lysekil. Usvajanje nacrta mišljenja predviđeno je za 26. ožujka 2021., a konačno glasanje za plenarno zasjedanje OR-a 5. – 7. svibnja 2021.

Sastanku povjerenstva ENVE prisustvovala je Joke SCHAUVLIEGE (BE/EPP) , članica Flamanskog parlamenta i izvjestiteljica za mišljenje „Iskustva i pouke koje su regije i gradovi stekli tijekom krize izazvane COVID-om 19“ . Usvajanje nacrta mišljenja predviđeno je na plenarnom zasjedanju OR-a u ožujku 2021.

Sljedeći sastanak povjerenstva ENVE održat će se 26. ožujka 2021.

Kontekst:

U Izvješću o stanju okoliša za 2020. Europska agencija za okoliš upozorava da se Europa suočava s ekološkim izazovima dosad nezabilježenih razmjera i hitnosti.

Ovdje možete pročitati internetski intervju OR-a s Dimitriosom Karnavosom (EL/EPP) o Osmom programu djelovanja za okoliš.

Saznajte više o OR-ovoj inicijativi „Zeleni plan na lokalnoj razini“ i pogledajte OR-ovu internetsku kartu najboljih praksi.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Podijeli: