Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europa neće postići klimatsku neutralnost do 2050. bez gradova i regija  
Nacionalni energetski i klimatski planovi ne uključuju lokalne i regionalne vlasti

Uoči prve sjednice Europskog parlamenta u novom sazivu javno mnijenje sve više utječe na raspravu o klimatskim pitanjima. Kao što se neumorno ističe tijekom tjednih prosvjeda, klimatski su ciljevi trenutačno nedovoljno ambiciozni kako bi se zaustavilo globalno zagrijavanje. I gradovi i regije EU-a pozivaju na više ciljne vrijednosti i veća sredstva za ubrzavanje održive energetske tranzicije u Europi. U vezi s nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica OR osuđuje nedostatak trajnog višerazinskog dijaloga s lokalnim i regionalnim vlastima, kako je navedeno u izvješću o upravljanju energetskom unijom.

Europski odbor regija jednoglasno je usvojio mišljenje Michelea Emiliana (IT/PES) , predsjednika Regije Apulija, naslovljeno „Čist planet za sve – Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo“ . Mišljenje sadrži niz prijedloga kojima se doprinosi strategiji EU-a za klimatsku neutralnost do 2050. koju je u studenom 2018. objavila Europska komisija.

Predsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz poručio je: „Europa neće postići klimatsku neutralnost bez uključivanja gradova i regija. U izvješću o upravljanju energetskom unijom poziva se države članice da uspostave stalne višerazinske dijaloge za uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u utvrđivanje nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Međutim, očito je da one to ne čine u dovoljnoj mjeri. Želi li EU uspješno prijeći na čistu energiju, od temeljne je važnosti da se sve države članice obvežu na klimatski neutralnu Europu do 2050., a osobito da lokalne i regionalne vlasti uključe u izradu svojih akcijskih planova u području klime i energije, i to na trajnoj osnovi.”

Europski povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „Želim čestitati regionalnim i lokalnim čelnicima na važnom radu koji obavljaju na području klime, energije i održivog razvoja. Mnoge regije i gradovi postavili su ambicioznije ciljeve za 2030. od svojih nacionalnih vlada. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, u kojem sudjeluje više od 9 000 gradova, najveća je inicijativa gradova, pokrajina i regija koji provode energetsku tranziciju. Sada predlažemo bolje mogućnosti financiranja za gradove i regije namijenjene provođenju mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima: 35 % programa Obzor Europa, novi program LIFE vrijedan pet milijardi eura te program InvestEU, koji će naslijediti Europski fond za strateška ulaganja, za koji predlažemo da se 30 % njegovih sredstava izdvoji za potporu ostvarivanju klimatskih ciljeva.“

Izvjestitelj i predsjednik Regije Apulija Michele Emiliano (IT/PES) kazao je: „Gradovi i regije doprinose ostvarivanju povijesnog prelaska na čist planet za sve. Izvanredni klimatski uvjeti utječu na sve nas te svi snosimo veliku odgovornost. Moje mišljenje koje je danas usvojeno na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija potvrđuje nužnost postizanja klimatske neutralnosti najkasnije do 2050. Regije i gradovi spremni su obaviti svoj dio posla. Međutim, to ne možemo reći i za Europsko vijeće jer se neke države članice prošli tjedan nisu obvezale na taj cilj. Želimo li zaista prevladati klimatsku krizu i stvoriti pravedniju i održiviju Europu koja nikoga ne zapostavlja, potreban nam je pristup odozdo prema gore.“

OR traži da se udio proračuna EU-a koji se troši na klimatsku politiku poveća na najmanje 30 % te podsjeća na važnost djelotvornog „oporezivanja energije“ kako bi se osigurao koordiniran, dosljedan i pravovremen odgovor na klimatske promjene.

Imajući u vidu tehnološki napredak, članovi podržavaju reviziju cilja od 32 % energije iz obnovljivih izvora na razini EU-a kako bi udio obnovljive energije do 2030. dostigao 40 % te kako bi se do 2050. postigla klimatska neutralnost.

OR predlaže uspostavu „europskog opservatorija za klimatsku neutralnost“, čije bi zadaće bile mapirati i pratiti osjetljivost različitih područja u odnosu na energetsku tranziciju. Članovi su iskazali svoju spremnost na suradnju s Europskom komisijom u cilju stvaranja platforme za tehničku razmjenu u vezi s provedbom Paketa za čistu energiju.

EU-ova skupština regija i gradova traži sustavno uključivanje regija i lokalnih vlasti u provedbu ciljeva održivog razvoja i Pariškog sporazuma te u pripremni rad za konferenciju COP25, kao i sudjelovanje jednog predstavnika OR-a kao promatrača u svim tijelima UNFCCC-a.

U mišljenju OR-a naglašava se da je potrebno uspostaviti jaču povezanost između klimatskih politika i kvalitete zraka te više istaknuti njihov izravni utjecaj na zdravlje građana. Članovi su se složili da je dekarbonizacija najučinkovitija preventivna politika za zaštitu zdravlja građana. Europska agencija za okoliš procjenjuje da onečišćenje zraka u Europi svake godine uzrokuje 483 000 slučajeva preuranjene smrti.

Države članice predstavile su nacrte svojih nacionalnih energetskih i klimatskih planova 31. prosinca 2018.

Ti planovi sadrže instrumente za planiranje kako bi zemlje doprinijele provedbi ciljeva energetske unije, i to uglavnom energetskih i klimatskih ciljeva za 2030. Prošli je tjedan Europska komisija objavila ocjene nacionalnih energetskih i klimatskih planova po zemljama . Konačne nacionalne energetske i klimatske planove potrebno je dostaviti do kraja godine.

Osnovne informacije:

Fotografije s plenarnog zasjedanja mogu se preuzeti ovdje.

U izvješću „Upravljanje energetskom unijom“ navodi se sljedeće: „Države članice trebale bi uspostaviti stalnu platformu za dijalog o energiji na više razina kojom bi bile obuhvaćene lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, poslovna zajednica, ulagači i svi drugi relevantni dionici u cilju rasprave o različitim mogućnostima predviđenima za energetske i klimatske politike. O integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, kao i dugoročnim klimatskim i energetskim strategijama, trebalo bi raspraviti u okviru te platforme.“ „Upravljanje energetskom unijom“ (siječanj 2018.).

Ovdje možete pročitati priopćenje za medije Europske komisije o ocjeni nacionalnih energetskih i klimatskih planova , a ovdje analizu po zemljama . Na temelju te analize države članice sada će revidirati svoje strategije i najkasnije do 31. prosinca 2019. dostaviti konačnu verziju.

Komisija je 28. studenog 2018. objavila stratešku dugoročnu viziju za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo do 2050.

Ta strategija pokazuje kako Europa može utrti put prema klimatskoj neutralnosti ulaganjem u realna tehnološka rješenja, osnaživanjem građana i usklađivanjem djelovanja u ključnim područjima kao što su industrijska politika, financiranje ili istraživanje, uz istodobno osiguravanje socijalne pravednosti za pravednu tranziciju.

Nakon zahtjeva Europskog parlamenta i Europskog vijeća u tom smislu, Komisija je svojom vizijom klimatski neutralne budućnosti obuhvatila gotovo sve politike EU-a i uskladila je s ciljem Pariškog sporazuma o ograničavanju porasta globalne temperature na znatno manje od 2 °C i poduzimanju napora kako bi se taj porast ograničio na 1,5 °C.

„Čist planet za sve – Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo“

Detaljna analiza uz Komunikaciju

Priopćenje za medije: „Komisija zagovara klimatski neutralnu Europu do 2050.“

Pitanja i odgovori: Dugoročna strategija za čist planet za sve

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022