Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Demografski izazovi u Europi iziskuju lokalna rješenja  

Regionalni i lokalni čelnici pozivaju institucije EU-a na blisku suradnju s lokalnim vlastima u borbi protiv teritorijalnih i socioekonomskih posljedica demografskih promjena

U raspravi s potpredsjednicom Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravkom Šuicom europski lokalni i regionalni čelnici pozvali su institucije EU-a na blisku suradnju s lokalnim vlastima u borbi protiv teritorijalnih i socioekonomskih posljedica demografskih promjena. Budući da se broj stanovnika smanjuje u više od 40 % regija EU-a, Europski odbor regija poziva na uključivanje demografske dimenzije u sve politike EU-a i u raspravu o budućnosti Europe.

U nedavno objavljenom Izvješću Europske komisije o utjecaju demografskih promjena utvrđuje se da se na pitanja povezana s demografskim promjenama „često može najbolje odgovoriti na lokalnoj i regionalnoj razini”. Ističe se i bliska povezanost demografskih promjena sa zelenom i digitalnom tranzicijom te se navodi da demografske promjene mogu dovesti do „gubitka povjerenja u našu demokraciju” u područjima koja se bore s padom broja stanovnika. Dugoročno gledano, smanjenje broja radno sposobnog stanovništva vjerojatno će opteretiti javne proračune i negativno utjecati na geopolitičke izglede i položaj Europe u svijetu.

Na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija održanom 1. srpnja potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica izjavila je: „Regijama koje su najviše pogođene demografskim promjenama moramo omogućiti održavanje i poboljšanje kvalitete života i moramo imati potrebne instrumente kako bismo iznašli inovativna rješenja. Predano radimo na tome da ljude podupiremo i pratimo kroz promjene, pružajući im konkretne mogućnosti i ne zapostavljajući nikoga.”

Predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas rekao je: „Pandemija bolesti COVID-19 naglasila je da moramo strateški razmišljati i djelovati kada je riječ o demografskim promjenama i njihovim ozbiljnim dugoročnim teritorijalnim i socioekonomskim posljedicama. Te posljedice mogu čak dovesti do razvoja „geografije nezadovoljstva”, čime se daje vjetar u leđa ekstremističkih pokreta i protueuropskih svjetonazora u nekim regijama suočenima s demografskim padom i odljevom mozgova, što u konačnici dovodi do polarizacije u demokratskom sustavu. Budući da regionalne i lokalne vlasti imaju brojne pravne ovlasti u demografskim pitanjima, naš je Odbor radi poboljšanja života ljudi u regijama, gradovima i selima EU-a spreman podržati Komisijine inicijative za suočavanje s tom pojavom.”

Europski odbor regija iznijet će svoje prijedloge za suočavanje s negativnim posljedicama demografskih promjena u regijama EU-a na svojem sljedećem plenarnom zasjedanju u listopadu. U aktualnom nacrtu mišljenja naglašava se da starenje stanovništva, niska stopa nataliteta i sve izraženiji problem nejednake raspodjele stanovništva u Europi iziskuju dosljedan politički odgovor na svim razinama upravljanja i u okviru svih politika EU-a. Posebno se ističe povezanost demografskih promjena i poboljšanja životnih uvjeta u cijeloj Europi.

Izvjestitelj János Ádám Karácsony (HU/EPP), član Seoskog vijeća Sela Tahitótfalu, rekao je: „Posljedice demografskih promjena osjećat će se dugoročno pa je veoma važno vidjeti koji su odgovori već ponuđeni ranije i koja rješenja možemo sada pronaći. Kada govorimo o europskoj demografiji, moramo uzeti u obzir različite aspekte kao što su starenje, dulji očekivani životni vijek, depopulacija ruralnih područja, unutarnja i vanjska migracija, odljev mozgova, kao i promjenjivi obrasci fertiliteta i planiranja roditeljstva.”

Dodatne informacije:

Europska komisija objavila je 17. lipnja dugo očekivano Izvješće o utjecaju demografskih promjena , kao i niz detaljnih statističkih podataka o stanju u svakoj državi članici te dodatne karte i podatke na razini EU-a. Komisija za 2021. predviđa i predstavljanje zelene knjige o starenju i dugoročne vizije za ruralna područja. U OR-ovom godišnjem lokalnom i regionalnom barometru u listopadu 2020. također će se predstaviti brojčani podaci i karte o demografiji i regijama.

Ozbiljni demografski izazovi Europske unije javljaju se u mnogim područjima u EU-u zbog kombinacije triju trendova: smanjenja broja stanovnika, starenja stanovništva (uz povećanje omjera ovisnosti) i niske stope nataliteta. Više od 40 % europskih regija gubi stanovništvo, a predviđa se da će se do 2050. broj stanovnika pretežno ruralnih regija smanjiti za 7,9 milijuna. Istovremeno, stanovništvo EU-a u prosjeku je najstarije, a do 2070. očekuje se da će Europa činiti samo 4 % svjetskog stanovništva. Udio koji Europa ima u svjetskom BDP-u također se neprestano smanjuje.

Pandemija bolesti COVID-19 posebno je utjecala na sve starije europsko stanovništvo, čime je postala jasna potreba za kvalitetnom, dostupnom i cjenovno pristupačnom zdravstvenom i dugoročnom skrbi. U aktualnoj krizi do izražaja je došla i važnost snažne digitalne strukture i premošćivanja digitalnog jaza.

U svojoj rezoluciji o programu rada Europske komisije za 2021. Europski odbor regija poziva Europsku komisiju da predstavi znanstveno utemeljenu evaluaciju utjecaja pandemije COVID-a 19 na demografske promjene te da osigura da buduće odluke odgovaraju lokalnim potrebama i posebnostima. Ujedno naglašava ulogu dostupnog visokokvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja kao odgovora na demografske promjene i odljev mozgova te u tom pogledu podupire uvođenje europskog prostora obrazovanja do 2025. u bliskoj sinergiji s europskim istraživačkim prostorom.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :