Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europa se neće oporaviti bez snažne kohezijske politike i istinskog partnerstva europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera  

Koalicija na razini EU-a upozorava države članice da se u kompromisnom rješenju koje se postigne o proračunu EU-a i planu oporavka moraju zadržati ulaganja u regije i gradove

Kriza izazvana pandemijom COVID-a 19 potkopava gospodarsku, teritorijalnu i socijalnu koheziju Europe i njezinu sposobnost da ostvari zeleniji, uključivi i pametniji prijelaz na održiviju budućnost. Zato Savez za koheziju (#CohesionAlliance) – koalicija na razini EU-a koja okuplja više od 12 000 potpisnika – potiče države članice EU-a da podrže snažan višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i planove oporavka. I VFO i planovi oporavka moraju podržavati koheziju kao temeljnu vrijednost Europske unije i ključni cilj svih njezinih politika i ulaganja. Ti su zahtjevi sadržani u deklaraciji predanoj povjerenici EU-a za koheziju Elisi Ferreiri i predsjedniku odbora REGI Younousu Omarjeeu tijekom videokonferencije održane 14. srpnja, tri dana prije sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu.

Kriza izazvana COVID-om 19 pokazala je da su solidarnost, odgovornost i kohezija potrebnije no ikad kako bi se osiguralo da nitko u Europskoj uniji ne bude zapostavljen. Savez #CohesionAlliance poziva na snažnu, djelotvornu i fleksibilnu kohezijsku politiku, utemeljenu na dugoročnim perspektivama i načelima partnerstva, koja u sve mjere oporavka uključuje lokalne i regionalne vlasti. To će pomoći u pokretanju i obnovi gospodarstva, poticanju održivosti i jačanju teritorijalne i socijalne kohezije u Europskoj uniji.

„Prijedlozi Komisije i predsjednika Michela kreću se u pravom smjeru. Potičemo države članice da djeluju smjesta i da jednoglasno i brzo usvoje odgovarajući proračun za razdoblje 2021. – 2027. i čvrst plan oporavka kako bi našim zajednicama pomogle da postanu otpornije, održivije i uključivije i tako nadvladaju krizu. To je u izravnom interesu svih država EU-a, uključujući i one koje zahtijevaju slabiju investicijsku sposobnost za našu uniju, a ostvaruju najveću korist od jedinstvenog tržišta “, izjavio je predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas i dodao: „Zajedno sa svim akterima na razini EU-a te nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini Odbor se odlučno protivi centralizaciji, proračunskim rezovima i neizdrživim rokovima provedbe koji potkopavaju učinak ulaganja EU-a. Korištenje svih politika i instrumenata EU-a za povećanje kohezije i otpornosti jedini je način da se građani stave na prvo mjesto i da se podrži oporavak u kojem nitko nije zapostavljen.”

Predsjednici osnivačke partnerske organizacije saveza #CohesionAlliance predali su obnovljenu izjavu europskoj povjerenici zaduženoj za koheziju i reforme Elisi Ferreiri i predsjedniku odbora REGI Europskog parlamenta Younousu Omarjeeu.

Elisa Ferreira , povjerenica za koheziju i reforme izjavila je: „ Gospodarske prognoze Europske komisije objavljene prošli tjedan ukazuju na to da je recesija dublja od očekivane, da ima pogubne posljedice i da je dovela do još većih razlika i nejednakosti. Zbog toga nam je potrebna snažna kohezijska politika te pravedan i koherentan oporavak. Nit kohezije provlači se kroz sve Komisijine prijedloge za oporavak: iz fonda za oporavak i drugih izvora izdvajaju se velikodušna sredstva za koheziju i kohezijsku metodu. Za to sam se uvijek borila i za to ću se boriti i dalje. Oslanjamo se na vas, lobirajte u svojim zemljama i regijama. Vremena je malo, moramo brzo djelovati kako bismo odaslali poruku, pripremili svoje planove i programe te osigurali da nijedna regija ne bude zapostavljena .”

Younous Omarjee , predsjednik odbora REGI Europskog parlamenta, rekao je: „ Ova je kriza izobličila Europu. Plan oporavka i ambiciozan proračun stoga su od ključne važnosti. Kratkoročni oporavak mora se uklopiti u ostvarenje dugoročnih ciljeva, posebno u području gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Pozivamo Vijeće da zauzme jedinstven stav u pogledu snažnog proračuna. Također je ključno da plan oporavka bude izravno dostupan regijama i podložan demokratskoj kontroli. To su zahtjevi Europskog parlamenta.”

Svi koji vjeruju u snažnu kohezijsku politiku EU-a mogu se potpisivanjem nove deklaracije pridružiti savezu #CohesionAlliance. Poziva se svih 12 000 potpisnika prvotne deklaracije da potvrde svoju političku predanost podizanjem svijesti o ključnoj ulozi kohezijske politike i potrebi za snažnom kohezijskom politikom u sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i planu oporavka.

Izlaganja s konferencije (po abecednom redu) : Snimku događanja možete pogledati ovdje .

  • Ann-Sofi Backgren , predsjednica Udruge europskih pograničnih regija ( AEBR) i članica Regionalnog vijeća Regije Ostrobotnija, naglasila je da novim VFO-om i Fondom za oporavak treba ojačati kohezijsku politiku, vodeći računa o europskim regijama (pograničnim, planinskim, perifernim, otočnim, primorskim itd.) koje se suočavaju sa specifičnim poteškoćama, dodatnim ograničenjima poput rijetke naseljenosti i/ili ostarjelog stanovništva, odljevom mozgova, nedostatkom infrastrukture i javnih usluga, kao i, naravno, općim izazovima kao što su klimatske i demografske promjene, prijelaz na održiviji razvoj i održivije izvore energije, optimalna digitalizacija i otpornost na globalne prijetnje poput COVID-a 19. Te su okolnosti prisutne u mnogim pograničnim regijama, a postoje i dodatne poteškoće zbog sve veće potrebe za usklađivanjem različitih nacionalnih propisa, čija bi neusklađenost mogla dovesti do problema na nacionalnim granicama.

  • Ilaria Bugetti , članica Regionalnog vijeća Regije Toskane i glasnogovornica za teritorijalni razvoj Vijeća europskih općina i regija (CEMR): „ Kao instrument solidarnosti, kohezijska politika EU-a bit će nam od ključne važnosti ne samo da bismo se oporavili već i da bismo se pripremili za budućnost. Poslužit će nam kao podrška za dugoročnu razvojnu perspektivu i pomoći da svoja društva učinimo otpornijima i doprinesemo ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

  • Isabelle Boudineau, predsjednica Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) Europskog odbora regija i potpredsjednica francuske Regije Nove Akvitanije: „ Da bi se mogao pripremiti za budućnost EU-u je potrebna kombinacija jakog proračuna i ambicioznog plana obnove. Zelena i digitalna tranzicija od presudne su važnosti želimo li izgraditi održivo i kohezivno europsko društvo. Svoje dugoročne ciljeve ne smijemo žrtvovati zbog hitnih mjera. Naša jedina opcija je solidarnost. Na čelnicima naših država i vlada 17. i 18. srpnja velika je odgovornost. Mi na lokalnoj i regionalnoj razini rezultate trebamo odmah. EU mora dokazati da ih može ostvariti. Europski je projekt na kocki i ne možemo ponovno razočarati europske građane.”

  • Paula Fernández , regionalna ministrica za poslove Predsjedništva, unutarnje poslove, pravosuđe i vanjske poslove Španjolske vlade u Autonomnoj zajednici Kantabriji i članica Konferencije rubnih primorskih regija (CPMR): „ Želimo da plan za oporavak EU-a ima jaku teritorijalnu dimenziju. Zabrinuti smo zbog toga što regionalne vlasti možda neće u dovoljnoj mjeri sudjelovati u fondu za oporavak i otpornost. Ne bude li se vodilo računa o posebnim teritorijalnim potrebama i ne zajamči li se naše sudjelovanje u izradi nacionalnih planova, fond za oporavak i otpornost mogao bi imati manji učinak od očekivanog. Lokalne i regionalne vlasti bolje su od ikoga upoznate s potrebama za ulaganjima i mogu dati ključan doprinos jačanju demokratske i političke odgovornosti prema instrumentu za oporavak u cjelini. Također je ključno da fondovi za oporavak služe kao dopuna strukturnim fondovima, da su s njima dobro koordinirani i da teritorijalnu koheziju zadrže kao jedan od glavnih ciljeva.”

  • Jean-Claude Marcourt, predsjednik Parlamenta Valonije i predsjednik Radne skupine za javna ulaganja pri  Konferenciji europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE): „Glavni izazovi proračuna za razdoblje 2021. – 2027. leže u izdavanju europskih obveznica, jačanju zelenog plana i istinskoj solidarnosti u cijeloj Europskoj uniji, kao i u pružanju potpore onima najpogođenijima zdravstvenom, gospodarskom i socijalnom krizom. "

  • Begoña Villacís , zamjenica gradonačelnika Madrida i članica mreže EUROCITIES , izjavila je: „Pruža nam se prilika da osiguramo da dobrobit naših građana i zaštita njihovih prava dođu u prvi plan i time preoblikujemo budućnost naših gradova. Upravo se u gradovima, gdje su svi ti izazovi prisutni, već ulažu napori za njihovo rješavanje. Međutim, dugoročni oporavak od COVID-a 19 zahtijevat će blisku suradnju svih razina vlasti, upotrebu postojećih alata poput kohezijske politike EU-a i pronalaženje novih načina za izradu javnih politika na temelju potreba građana.”

Kontekst:

Da bi među građanima i građankama podigao svijest o važnosti kohezijske politike, Europski odbor regija je u listopadu 2017. pokrenuo #CohesionAlliance u partnerstvu s vodećim udrugama gradova i regija – Udrugom europskih pograničnih regija (AEBR) , Skupštinom europskih regija (AER) , Konferencijom europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE) , Vijećem europskih općina i regija (CEMR) , Konferencijom perifernih primorskih regija Europe (CPMR) i mrežom EUROCITIES . Deklaraciju Saveza potpisalo je od njegova pokretanja više od 12 000 pojedinačnih potpisnika, 121 regija, 135 gradova i okruga, 50 udruga regionalnih i lokalnih vlasti, 40 zastupnika u Europskom parlamentu i 35 europskih sektorskih udruženja.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli: