Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europi je potrebna snažnija, moderna i pojednostavljena kohezijska politika za borbu protiv sve većih nejednakosti  

Lokalni čelnici i čelnice upozoravaju na rizik od gubitka dostupnih sredstava i pozivaju na ubrzano iskorištavanje Fonda za pravednu tranziciju.

U nizu mišljenja usvojenih na plenarnom zasjedanju Europski odbor regija (OR) podsjetio je na ključnu ulogu kohezijske politike u smanjenju razlika među regijama EU-a, kao i na pomoć koju ta politika pruža Uniji u postizanju pravedne tranzicije, smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima i povećanju energetske neovisnosti. Aktualni rat protiv Ukrajine i energetska kriza još su više naglasili potrebu za snažnom kohezijom u Europi, dok je pandemija bolesti COVID-19 pokazala da su potrebne hitne mjere na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se osigurala digitalna kohezija među lokalnim područjima.

Kohezijska politika uspješno je pokazala svoju fleksibilnost i djelotvornost u pružanju potpore u nepredviđenim krizama, kao što su pandemija bolesti COVID-19 i aktualni rat protiv Ukrajine. Međutim, ključno je da kohezijska politika ostane glavni investicijski instrument EU-a usmjeren na borbu protiv nejednakosti u Europi i sve većeg digitalnog jaza s pomoću stabilnih i predvidljivih višegodišnjih planova ulaganja. Tu dugoročnu stratešku ulogu kohezijske politike trebalo bi očuvati kako bi se njome moglo doprinositi većoj solidarnosti u EU-u. U tu svrhu OR također podržava potpunu provedbu načela nenanošenja štete koheziji, što je u skladu s konceptom „kohezija kao temeljna vrijednost“ koji Odbor zagovara, te poziva Europsku komisiju da blisko surađuje s OR-om na njegovu definiranju. To su bile poruke lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica na listopadskom plenarnom zasjedanju OR-a održanom tijekom 20. izdanja Europskog tjedna regija i gradova.

Članovi i članice OR-a istaknuli su jedinstveni pristup kohezijske politike, koji se temelji na analizi lokalnih potreba i slijedi potpuno participativan i demokratski postupak, za razliku od nacionalnih planova oporavka poduprtih Mehanizmom za oporavak i otpornost, koji su uglavnom osmišljavani bez pomoći regija, kako je istaknuto u Godišnjem izvješću OR-a o stanju regija i gradova objavljenom 11. listopada. Osim toga, lokalni i regionalni čelnici i čelnice upozorili su na rizik od preklapanja ili istiskivanja u nedostatku stvarnog mehanizma kojim bi se Mehanizam za oporavak i otpornost i kohezijska politika koordinirali i povezali;

Nadalje, OR poziva institucije EU-a da osiguraju potpunu digitalnu koheziju u Europi kako bi se suzbile teritorijalne nejednakosti. Odbor upozorava da bi sve veći digitalni jaz mogao povećati socijalne i teritorijalne nejednakosti jer utječe na usluge koje se pružaju na lokalnoj razini kao što su pristup uslugama e-zdravstva i obrazovnim sadržajima, ili bi mnogim građanima mogao onemogućiti pristup temeljnim uslugama, odnosno bezgotovinskom plaćanju ili elektroničkom glasanju. Osim toga, povećana digitalna kohezija služila bi kao sredstvo promjene trenda demografskog pada u unutrašnjim, ruralnim i planinskim područjima.

Uspjeh pravedne ekološke tranzicije za sve regije u Europi također će biti ključan u izbjegavanju sve većih nejednakosti među zajednicama. Agresija koju je Rusija pokrenula u veljači 2022. otežala je pravednu tranziciju, ali ju je i učinila još hitnijom te bi stoga trebalo ubrzati programiranje Fonda za pravednu tranziciju (FPT) u vrijednosti od 19,3 milijarde EUR kako bi se pravodobno mobilizirala sredstva. Lokalni čelnici i čelnice istaknuli su da su sredstva za Mehanizam za oporavak i otpornost stavljena na raspolaganje u roku od jedne godine, dok Europska komisija i države članice rade na FPT-u već gotovo tri godine. Ako provedba FPT-a ne započne 2022., mogla bi propasti ukupna godišnja sredstva u iznosu od 25 % raspoloživih sredstava.

Izvjestiteljica za Osmo izvješće o koheziji Nathalie Sarrabezolles (FR/PES) izjavila je: „Više nego ikad prije, danas nam je potrebna kohezijska politika, vjerojatno kako bi se ublažile posljedice kriza kroz koje prolazimo, ali prije svega kako bi se smanjile nejednakosti unutar našeg kontinenta.Izvješće o koheziji pokazuje da neke regije zaostaju u razvoju.Pozivamo na pronalaženje rješenja za budućnost kako bismo ponovno pokrenuli postupak konvergencije u Europi.“

Gaetano Armao (IT/EPP), izvjestitelj za digitalnu koheziju, rekao je: „Digitalnu koheziju treba uvesti kao važnu dodatnu dimenziju tradicionalnog koncepta gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije koji je utvrđen u Ugovoru o EU-u.To je ključno jer građani i građanke osnaženi povezivošću i digitalnim vještinama imaju veliku vrijednost za svoje zajednice.Digitalni jaz nije službeno prepoznat kao prijetnja koheziji EU-a.Potrebna je javna rasprava o tome kako se može premostiti inovacijski i digitalni jaz, koja bi se također trebala usredotočiti na postizanje jasnog razumijevanja koncepta „digitalne kohezije”, što iziskuje prepoznavanje ključne uloge koju tehnologija ima u našem životu i uključivanje ciljeva kohezije (utvrđenih u Ugovoru o EU-u) u digitalna prava, načela i politike Unije.“

Izvjestiteljica za mišljenje „Pravedna i održiva tranzicija u kontekstu regija s velikom potrošnjom ugljena i energije“ Sari Rautio (FI/EPP), izjavila je: „Zbog rata u Europi pravedna tranzicija postala je hitnija.Smatram da je u ključnom prelasku na niskougljično društvo potrebno usredotočiti se na različite potrebe građana i građanki stvaranjem novih radnih mjesta i omogućavanjem stjecanja vještina.Energetski sektor, industrija, proizvodni sektor i MSP-ovi suočavaju se s poteškoćama, zbog čega je važno podržati ambiciju industrije da postane ugljično neutralna.FPT može imati ulogu u postizanju tog cilja.Potraga za najdjelotvornijim sredstvima može biti uspješna samo ako regije i gradovi budu uključeni u sve faze planiranja i provedbe.Istovremeno, treba konačno pokrenuti te procese!“

Kontekst

Komisija je 9. veljače objavila

Osmo izvješće o koheziji , u kojemu se opisuju i pozitivni i negativni trendovi u regijama, gradovima i ruralnim područjima EU-a: slabije razvijene regije smanjuju zaostatak, ali mnoge su tranzicijske regije zatočene u zamci razvoja. Nadalje, zbog sve većeg inovacijskog jaza bit će teže nadoknaditi zaostatak obiju vrsta regija. Europski parlament donio je stajalište o Osmom izvješću o koheziji prije nekoliko tjedana.

Kao dio europskog zelenog plana mehanizam za pravednu tranziciju uspostavljen je s ciljem da regijama koje su najviše pogođene tranzicijom pomogne na putu prema klimatski neutralnom gospodarstvu. Mehanizam uključuje Fond za pravednu tranziciju (FPT), iz kojeg će se u razdoblju 2021. – 2027. uložiti oko 19 milijardi EUR u ta područja. Podaci o dodijeljenim sredstvima iz FPT-a za države članice dostupni su ovdje.

Zajedno s vodećim europskim udruženjima gradova i regija, OR je suosnivač skupine #CohesionAlliance čija je svrha isticati da je kohezija temeljna vrijednost Europske unije i ključan cilj svih njezinih politika i ulaganja. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023