Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU neće postići klimatsku neutralnost do 2050. bez postavljanja ambicioznijih energetskih i klimatskih ciljeva  
Gradovi i regije EU-a prioritet daju fondu za pravednu tranziciju namijenjenom rudarskim regijama koji se ne bi financirao sredstvima kohezijske politike te podupiru cilj Finske da se na razini EU-a postigne dogovor o klimatskoj neutralnosti do 2050.

Budući da klimatske promjene i dekarbonizacija postaju prioritet nove Europske komisije u okviru „zelenog plana”, Europski odbor regija usvojio je niz mišljenja povezanih s klimatskim programom Europe. Među njima su preporuke o prijelazu na čistu energiju u rudarskim regijama i uključivanju lokalnih i regionalnih vlasti u nacionalne energetske i klimatske planove do 2030. Na plenarnoj sjednici na kojoj je glavna tema bila budućnost kohezijske politike, članovi su poduprli uspostavu zasebnog fonda za rudarske regije, ali uz uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u donošenje odluka o ulaganjima. Gradovi i regije EU-a žele poduzeti daljnje korake u pogledu lokalizacije ciljeva održivog razvoja i podsjećaju na to da Europa neće ostvariti klimatsku neutralnost do 2050. bez nadogradnje trenutačnih klimatskih i energetskih ciljeva.

Članovi su usvojili mišljenje „Održiva Europa do 2030.: Daljnje djelovanje u pogledu UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ekološke tranzicije i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama“ . Mišljenje se bavi stupom „planet” u okviru Programa UN-a do 2030. – odnosno ciljevima povezanima s ekološkom i klimatskom tranzicijom. Članovi naglašavaju hitnu potrebu za „lokalizacijom“ ciljeva održivog razvoja, uključujući utvrđivanje lokalnih i regionalnih ciljeva, ključnih etapa i pokazatelja napretka uz korištenje odgovarajućih sredstava.

Izvjestiteljica Sirpa Hertell (FI/EPP) , članica Gradskog vijeća Espooa, izjavila je: „Možemo postići ciljeve održivog razvoja samo ako EU i nacionalne razine budu surađivali s gradovima i regijama. Mi smo ti koji možemo preobraziti te ciljeve na lokalnoj razini putem održivih projekata i upravo smo to uspješno ostvarili u mom gradu Espoou.“ Procjenjuje se da 65 % od 169 konkretnih ciljeva uvrštenih u 17 ciljeva održivog razvoja neće biti postignuto bez sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti ( OECD ).

Kao preduvjete za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja članovi zahtijevaju potpunu usklađenost politika i učinkovito višerazinsko upravljanje, što podrazumijeva formalno sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u planiranju, provedbi, praćenju, izvješćivanju i verifikaciji na razini EU-a i globalnoj razini. Članovi se slažu da su od ključne važnosti ukidanje subvencija za fosilna goriva i znatni tržišni poticaji za umnožavanje ulaganja u „čista rješenja“. Tijekom novog saziva 2019. – 2024. OR želi produbiti suradnju s Međuklubom Europskog parlamenta za klimatske promjene, biološku raznolikost i održivi razvoj te nadležnim odborima EP-a kako bi se na lokalnoj razini ubrzala provedba ciljeva održivog razvoja.

Izvjestitelj József Ribányi (HU/EPP) predstavio je mišljenje „Provedba paketa za čistu energiju: nacionalni energetski i klimatski planovi kao alat za lokalno i teritorijalno upravljanje u području klime te aktivne i pasivne energije“ . Potpredsjednik Vijeća Tolnanske županije rekao je: „Lokalne i regionalne vlasti imaju izravne nadležnosti u ključnim područjima energetske tranzicije. Na tim razinama upravljamo velikim fondovima zgrada i prometnim mrežama, definiramo urbanističko planiranje i korištenje zemljišta te možemo osnažiti decentraliziranu proizvodnju energije. Lokalne i regionalne vlasti stoga su neophodne za ostvarivanje ciljeva nacionalnih energetskih i klimatskih planova.“

OR poziva države članice da dodatno uključe lokalne i regionalne vlasti u definiranje i buduću provedbu svojih nacionalnih energetskih i klimatskih planova kako je utvrđeno u Uredbi o upravljanju energetskom unijom i djelovanju u području klime. Osim toga, skupština gradova i regija EU-a predlaže da se u suradnji s Europskom komisijom uspostavi i koordinira stalna platforma koja bi okupljala predstavnike država članica, lokalne i regionalne vlasti i članove OR-a kako bi se poboljšala suradnja i usklađenost u svrhu postizanja klimatskih i energetskih ciljeva EU-a do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050.

Članovi su usvojili mišljenje „Provedba Pariškog sporazuma uz pomoć inovativne i održive energetske tranzicije na regionalnoj i lokalnoj razini“ . Izvjestitelj Wito ld Stępień (PL/EPP) , član Skupštine Lodzkog vojvodstva, izjavio je: „Za provedbu Pariškog klimatskog sporazuma i ambicioznih ciljeva u pogledu emisija za zaštitu klime potrebna nam je pravedna energetska tranzicija. Kako bi se to ostvarilo, potrebna je veća uključenost regionalnih i lokalnih vlasti jer one na najučinkovitiji način mogu primijeniti u praksi i potaknuti inicijative i očekivanja građana i poduzeća.“

OR podsjeća na svoj zahtjev da se cilj EU-a u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. poveća s 40 % na 50 %, da se cilj za energiju iz obnovljivih izvora poveća na 40 % te da se postave ambiciozniji ciljevi za energetsku učinkovitost kao jedini način za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

Članovi su, kao dopunu mišljenju izvjestitelja Stępieńa, usvojili mišljenje „Socioekonomska preobrazba rudarskih regija u Europi“ izvjestitelja Marka Speicha (DE/EPP) , državnog tajnika za savezne, europske i međunarodne poslove savezne zemlje Sjeverna Rajna – Vestfalija. Članovi se slažu da je potrebno uspostaviti namjenski fond za podupiranje gospodarske preobrazbe rudarskih regija i ublažavanje socioekonomskih poteškoća koje iz toga mogu proizaći. Iako bi bio povezan s upravljanjem kohezijskom politikom , članovi se slažu da sredstva za taj poseban fond ne bi trebalo oduzeti od proračunskih sredstava koja se trenutačno izdvajaju za kohezijsku politiku.

Prijelaz na čistu energiju u rudarskim i energetski intenzivnim regijama ključan je aspekt dekarbonizacije Europe i preduvjet za ispunjavanje obveza koje je EU preuzeo u okviru Pariškog klimatskog sporazuma. Gotovo četvrtina ukupne proizvodnje električne energije u EU-u temelji se na ugljenu. Taj sektor zapošljava 240 000 radnika u rudnicima i elektranama u 41 regiji i 12 država članica EU-a ( EK ). 

Članovi su jednoglasno usvojili mišljenje „Pametni gradovi: novi izazovi pravednog prijelaza na klimatsku neutralnost: kako u stvarnosti provesti ciljeve održivog razvoja?“ . Izvjestitelj Andries Gryffroy (BE/EA) , zastupnik u Flamanskom parlamentu, izjavio je: „Gradovi i zajednice imaju važnu ulogu u prijelazu na resursno učinkovitu, klimatski neutralnu i biološki raznoliku Europu. Moramo stvoriti brojnije i bolje mogućnosti za pomoć i potporu lokalnim i regionalnim akterima u tom razvoju. Za to će biti potreban pristup „odozdo prema gore“, zajedno s pametnim mjerama koje nastaju iz lokalne suradnje. Ta uključivost jednako je nužna kako bi se premostio digitalni jaz i osiguralo da najslabije skupine ne budu zapostavljene u prijelazu na digitalno društvo.“ Usvojeno mišljenje odgovor je na zahtjev za savjetovanje finskog predsjedništva EU-a.

Osnovne informacije

Fotografije s 136. plenarnog zasjedanja Europskog odbora regija dostupne su ovdje

Kliknite ovdje za pristup fotoalbumu Europskog tjedna regija i gradova (EWRC).

Polovina svjetskog stanovništva živi u gradovima, a taj će udio 2050. godine vjerojatno dosegnuti 70 %. Gradovi troše čak 80 % proizvedene energije i odgovorni su za gotovo jednak postotak globalnih emisija stakleničkih plinova. Lokalne su vlasti od ključne važnosti jer su nadležne za više od 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena i do 90 % mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. Kad je riječ o gospodarskim koristima djelovanja u području klime, UN podsjeća da će povrat od ulaganja u mjere za postizanje niskih emisija ugljika u gradovima diljem svijeta do 2050. iznositi najmanje 23,9 bilijuna USD .

Studija OR-a (rujan 2019.). Financiranje djelovanja u području klime (2. dio): gradovi i regije ulažu u energiju.

Studija OR-a (rujan 2019.). Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima uzimajući u obzir preporuke Europske komisije.

Klimatske promjene: krajnje je vrijeme da djelujemo . Izjava predsjednika Europskog odbora regija Karla-Heinza Lambertza povodom UN-ova sastanka na vrhu o klimi 23. rujna 2019. u New Yorku.

Europa neće postići klimatsku neutralnost do 2050. bez gradova i regija.

Ovogodišnji Europski tjedan regija i gradova (7. – 10. listopada) obuhvaća više od pedeset događanja povezanih s energetskom tranzicijom, borbom protiv klimatskih promjena, biološkom raznolikošću i kružnim gospodarstvom. Ovdje možete pročitati program.

Ovdje pročitajte najnovije vijesti povjerenstva ENVE.

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli: